Prikaz objava
str. 1/2

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2024.

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 120/16. i 114/22, u nastavku: ZJN 2016), Sveučilište Sjever, kao javni naručitelj, objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • Black Carpet Consulting d.o.o. Zagreb, OIB 61072250812,
 • Centar za tračničke sustave d.o.o. Zagreb, OIB 65350043479,
 • Complex Project d.o.o. Varaždin, OIB 09617060332,
 • Elektroterm d.o.o. Bjelovar, OIB 98753230628,
 • Element46, vl. Mario Tomiša, Koprivnica, OIB 05459078182,
 • Info-consilium d.o.o. Zagreb, OIB 22664468394,
 • Interactive television j.d.o.o. Đurđevac, OIB 21965981161,
 • Kuglana d.o.o. Koprivnica, OIB 61729072800,
 • LandPro j.d.o.o. Zagreb, OIB 10698365513,
 • Mens Sana d.o.o. Zagreb, OIB 39499190018,
 • MixerMedia d.o.o. Zagreb, OIB 81312046798,
 • Novum-cognitionis d.o.o. Zagreb, OIB 90620264578,
 • Privredni vjesnik d.o.o. Zagreb, OIB 50098378177,
 • Skin 29 d.o.o. Koprivnica, OIB 45159905087,
 • Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva – Božo Soldo, Varaždin, OIB 14431345447,
 • Vamos modular d.o.o. Zagreb, OIB 54736175561,
 • Veleučilište «Marko Marulić» u Kninu, OIB 13664089430,
 • Veliki izumi j.d.o.o. Samobor, OIB 75744026857.

Nabavu robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje ZJN 2016 – nabavu ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o nabavi.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave i Registar ugovora dostupni su na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

13.06.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – NAJAM FOTOKOPIRNIH APARATA I DIGITALNIH PROFESIONALNIH UREĐAJA (1.ponovljeni postupak)
21.05.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – UREDSKE POTREPŠTINE
21.05.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE, HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU
21.05.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – NAJAM FOTOKOPRINIH APARATA I DIGITALNIH UREĐAJA
15.05.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI
02.05.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – USLUGE OSIGURANJA
10.04.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – NAJAM ŠATORA I PRIPADAJUĆE OPREME
21.03.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – STRUČNI NADZOR UREĐENJA ZGRADA U OPTUJSKOJ ULICI
14.03.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – IZRADA SVEČANIH TOGA
14.03.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – KAPE ZA PROMOCIJU I TULJCI ZA DIPLOME
05.02.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – UREĐAJI ZA ODREĐIVANJE ČVRSTOĆE
05.02.2024. JEDNOSTAVNA NABAVA – IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA ZGRADA U OPTUJSKOJ ULICI
Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 120/16. i 114/22, u nastavku: ZJN 2016), Sveučilište Sjever, kao javni naručitelj, objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • Aviva Haluga d.o.o. Varaždin, OIB 17964134486,
 • Element46, vl. Mario Tomiša, Koprivnica, OIB 05459078182,
 • Info-consilium d.o.o. Zagreb, OIB 22664468394,
 • Intermediq Trade d.o.o. Varaždin, OIB 20811028395,
 • Kuglana d.o.o. Koprivnica, OIB 61729072800,
 • Novum-cognitionis d.o.o. Zagreb, OIB 90620264578,
 • Privredni vjesnik d.o.o. Zagreb, OIB 50098378177,
 • Skin 29 d.o.o. Koprivnica, OIB 45159905087
 • Vamos modular d.o.o. Zagreb, OIB 54736175561 i
 • Veleučilište «Marko Marulić» u Kninu, OIB 13664089430.

Nabavu robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje ZJN 2016 – nabavu ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o nabavi.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave i Registar ugovora dostupni su na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

14.12.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA – RADOVI INSTALIRANJA GRIJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
06.12.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA – MJERAČI PROTOKA
06.12.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA – TERMOMETRI
26.10.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - ALATNI STROJEVI ZA OBRADU BETONA I SRODNA OPREMA
29.09.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - MREŽNA OPREMA
12.09.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA GRAĐEVINSKA OPREMA - I. PONOVLJENI POSTUPAK
12.09.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - USLUGE RAČUNALNE POTPORE I RAČUNALNE SAVJETODAVNE USLUGE
05.09.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - OPREMA ZA MJERENJE I KONTROLU
21.08.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIKA
21.08.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - GRAĐEVINSKA OPREMA
12.07.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - Razni kemijski proizvodi - I. ponovljeni postupak
04.07.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - VIDEONADZOR I PROTUPROVALNI SUSTAV
31.05.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - ODRŽAVANJE I REDOVNI SERVISNI PREGLEDI ZA SC KOPRIVNICA
24.05.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - NAJAM FOTOKOPIRNIH APARATA I DIGITALNIH PROFESIONALNIH UREĐAJA
17.05.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI ZA SESTRINSTVO I PREHRAMBENU INDUSTRIJU
16.05.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - UREDSKE POTREPŠTINE
04.05.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - NAMJEŠTAJ ZA ODJELE SVEUČILIŠTA - I. PONOVLJENI POSTUPAK
03.05.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - USLUGE OSIGURANJA
26.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - PRIJENOSNI 3D SKENER
25.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE
21.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - USLUGE DOSTAVLJANJA PRIPREMLJENE HRANE (CATERING)
19.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - STUDIJA IZVODLJIVOSTI PROJEKTA HUB-ITS
11.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - GOTOVI TEKSTILNI PROIZVODI
11.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - PROMIDŽBENI MATERIJAL
11.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - NAJAM ŠATORA I PRIPADAJUĆE OPREME
11.04.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - NAMJEŠTAJ ZA ODJELE SVEUČILIŠTA
21.03.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - USLUGE OGLAŠAVANJA ZA UPISNU KAMPANJU SVEUČILIŠTA SJEVER
15.03.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - PREMJEŠTANJE I ODRŽAVANJE POSLUŽITELJA
10.03.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - USLUGE PREVOĐENJA
02.03.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - STEREO MIKROSKOP
21.02.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - BANKARSKE USLUGE
10.02.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - KAPE ZA PROMOCIJU I TULJCI ZA DIPLOME
10.02.2023. JEDNOSTAVNA NABAVA - RAZNE INŽENJERSKE USLUGE

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2022.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB:54736175561,
 • Element46, obrt za poslovanje i poslovne usluge,
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597,
 • Veleučilište "Marko Marulić", OIB:13664089430,
 • Đuro Đaković Grupa d.d., OIB:58828286397,
 • Privredni vjesnik d.o.o ., OIB:50098378177,
 • Info-consilium d.o.o., OIB:22664468394,
 • Novum-cognitionis d.o.o., OIB:90620264578

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

21.12.2022.
15.12.2022.
12.12.2022.
12.12.2022.
06.12.2022.
06.12.2022.
01.12.2022.
30.11.2022.
28.11.2022.
25.11.2022.
25.11.2022.
22.11.2022.
22.11.2022.
21.11.2022.
16.11.2022.
07.11.2022.
28.10.2022.
28.10.2022.
25.10.2022.
25.10.2022.
18.10.2022.
10.10.2022.
10.10.2022.
06.10.2022.
04.10.2022.
04.10.2022.
27.09.2022.
21.09.2022.
12.09.2022.
29.08.2022.
19.07.2022.
19.07.2022.
13.07.2022.
12.07.2022.
12.07.2022.
05.07.2022.
30.06.2022.
15.06.2022.
03.06.2022.
03.06.2022.
03.06.2022.
26.05.2022.
26.05.2022.
26.05.2022.
24.05.2022.
23.05.2022.
19.05.2022.
13.05.2022.
12.05.2022.
11.05.2022.
10.05.2022.
09.05.2022.
04.05.2022.
04.05.2022.
29.04.2022.
29.04.2022.
29.04.2022.
28.04.2022.
28.04.2022.
27.04.2022.
25.04.2022.
21.04.2022.
21.04.2022.
21.04.2022.
19.04.2022.
15.04.2022.
14.04.2022.
14.04.2022.
12.04.2022.
08.04.2022.
07.04.2022.
29.03.2022.
28.03.2022.
25.03.2022.
22.03.2022.
16.03.2022.
15.03.2022.
14.03.2022.
11.03.2022.
10.03.2022.
09.03.2022.
07.03.2022.
04.03.2022.
01.03.2022.
28.02.2022.
28.02.2022.
24.02.2022.
23.02.2022.
16.02.2022.
14.02.2022.
08.02.2022.

Poveznica - registar ugovora

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2021.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955
 • Element46, MATIČNI BR: 97952630
 • Veleučilište "Marko Marulić", OIB:13664089430

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

29.12.2021.
20.12.2021.
17.12.2021.
16.12.2021.
08.12.2021.
06.12.2021.
01.12.2021.
24.11.2021.
17.11.2021.
16.11.2021.
08.11.2021.
04.11.2021.
28.10.2021.
26.10.2021.
25.10.2021.
20.10.2021.
15.09.2021.
13.09.2021.
08.09.2021.
01.09.2021.
31.08.2021.
27.08.2021.
02.06.2021.
17.05.2021.
12.05.2021.
06.05.2021.
04.05.2021.
03.05.2021.
30.04.2021.
29.04.2021.
28.04.2021.
21.04.2021.
20.04.2021.
15.04.2021.
13.04.2021.
07.04.2021.
01.04.2021.
29.03.2021.
24.03.2021.
22.03.2021.
17.03.2021.
16.03.2021.
12.03.2021.
10.03.2021.
08.03.2021.
05.03.2021.
04.03.2021.
01.03.2021.
01.03.2021.
24.2.2021.
18.2.2021.
12.2.2021.

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2020.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

22.12.2020.
10.12.2020.
9.12.2020.
8.12.2020.
4.12.2020.
2.12.2020.
1.12.2020.
30.11.2020.
26.11.2020.
20.11.2020.
16.11.2020.
13.11.2020.
10.11.2020.
9.11.2020.
5.11.2020.
3.11.2020.
2.11.2020.
29.10.2020.
23.10.2020.
22.10.2020.
12.10.2020.
12.10.2020.
12.10.2020.
09.10.2020.
01.10.2020.
23.09.2020.
22.09.2020.
21.09.2020.
18.09.2020.
14.09.2020.
22.07.2020.
14.07.2020.
09.07.2020.
03.07.2020.
24.06.2020.
15.06.2020.
02.06.2020.
15.05.2020.
13.05.2020.
12.05.2020.
06.05.2020.
23.04.2020.
03.04.2020.
31.03.2020.
24.03.2020.
19.03.2020.
13.03.2020.
09.03.2020.
02.03.2020.
02.03.2020.
25.02.2020.
21.02.2020.
18.02.2020.
12.02.2020.

Prilozi

Obavijest gospodarskim subjektima, ponuditeljima, dobavljačima i poslovnim partnerima

OBAVIJEST VISOKE VAŽNOSTI!

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18), a u skladu sa Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Sveučilište Sjever obavještava gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Stupanjem na snagu predmetne zakonske odredbe Sveučilište Sjever kao naručitelj odnosno obveznik javne nabave nakon 1. srpnja 2019.g. ne smije zaprimiti,  obrađivati i izvršiti plaćanje računa zaprimljenih u papirnatom obliku koji se odnose na postupke javne i  jednostavne nabave (postupci nabave robe i usluga, te provedeni projektni natječaji procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno radovi manje od 500.000,00 kuna).

Sveučilište Sjever ovime poziva i obvezuje sve gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. račune koji se odnose na ugovore i narudžbenice iz postupaka javne i jednostavne nabave dostavljaju u obliku e-računa. Ističemo da se skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom. E-račun je račun izdan isključivo sukladno odredbama Zakona i Direktive o elektroničkom izdavanju računa i pratećih podzakonskih akta.

Računi koji nisu dostavljeni u obliku e-računa, a za koje Sveučilište Sjever utvrdi da su trebali biti dostavljeni u takvom obliku, Sveučilište neće zaprimiti, obrađivati niti izvršiti plaćanje po takvim računima.

Gospodarski subjekti mogućnost slanja e-računa mogu regulirati putem Financijske agencije (https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte) ili drugih informacijskih posrednika ovlaštenih za pružanje usluga e-račun.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz dostavu e-računa Sveučilištu Sjever možete se obratiti e-mailom na mail adrese nabava@unin.hr ili racunovodstvo@unin.hr

S poštovanjem,

Sveučilište Sjever

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2019.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

17.01.2020.
15.01.2020.
31.12.2019.
24.12.2019.
23.12.2019.
13.12.2019.
11.12.2019.
10.12.2019.
09.12.2019.
04.12.2019.
02.12.2019.
29.11.2019.
28.11.2019.
25.11.2019.
22.11.2019.
15.11.2019.
13.11.2019.
12.11.2019.
07.11.2019.
05.11.2019.
02.10.2019.
24.09.2019.
23.09.2019.
16.09.2019.
10.09.2019.
05.07.2019.
02.07.2019.
14.06.2019.
13.06.2019.
11.06.2019.
31.5.2019.
29.5.2019.
24.5.2019.
21.5.2019.
16.5.2019.
13.5.2019.
10.5.2019.
9.5.2019.
29.4.2019.
23.4.2019.
17.4.2019.
12.4.2019.
8.4.2019.
5.4.2019.
3.4.2019.
21.3.2019.
18.3.2019.
12.3.2019.
8.3.2019.
26.02.2019.
12.02.2019.
07.02.2019.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/2