Prikaz objava
str. 1/1

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2019.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.
Plan nabave Sveučilišta Sjever za 2018. godinu objavljen u EOJN RH sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

17.4.2019.
12.4.2019.
8.4.2019.
5.4.2019.
3.4.2019.
21.3.2019.
18.3.2019.
12.3.2019.
8.3.2019.
26.02.2019.
12.02.2019.
07.02.2019.
Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2018.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/ 1), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.
Plan nabave Sveučilišta Sjever za 2018. godinu objavljen u EOJN RH sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

28.12.2018.
14.12.2018.
13.12.2018.
6.12.2018.
3.12.2018.
29.11.2018.
28.11.2018.
22.11.2018.
31.10.2018.
31.10.2018.
29.10.2018.
15.10.2018.
05.10.2018.
02.10.2018.
01.10.2018.
20.09.2018.
13.09.2018.
07.09.2018.
06.09.2018.
04.09.2018.
18.07.2018.
13.07.2018.
09.07.2018.
06.07.2018.
03.07.2018.
02.07.2018.
28.06.2018.
14.06.2018.
06.06.2018.
05.06.2018.
25.05.2018.
23.05.2018.
16.05.2018.
15.05.2018.
11.05.2018.
07.05.2018.
03.05.2018.
17.04.2018.
16.04.2018.
13.04.2018.
10.04.2018.
06.04.2018.
05.04.2018.
06.03.2018.
22.02.2018.

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2017.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/ 1), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB:  54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

16.01.2018.
29.12.2017.
22.12.2017.
21.12.2017.
12.12.2017.
11.12.2017.
06.12.2017.
05.12.2017.
30.11.2017.
23.11.2017.
21.11.2017.
17.11.2017.
06.11.2017.
31.10.2017.
27.10.2017.
25.10.2017.
19.10.2017.
17.10.2017.
10.10.2017.
28.09.2017.
20.09.2017.
13.07.2017.
12.07.2017.
18.05.2017.

Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave

Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica objavilo je dana 10. lipnja 2016.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave otvoreni postupak javne nabave za Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade vojarne u uredsko-nastavnu zgradu CPV 45454000 - 4- radovi na rekonstrukciji.

Sve informacije dostupne su na slijedećem linku: https://goo.gl/xlASPT

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2016.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB:  54736175561
 • Media uni d.o.o. u likvidaciji, OIB: 25312027512
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2014. i 2015.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13 i 143/13), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – rektor  i prorektori te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

26.10.2015.
09.09.2015.
10.07.2015.
17.06.2015.
25.05.2015.
07.05.2015.
20.04.2015.
02.04.2015.
30.03.2015.
13.03.2015.
12.03.2015.
24.02.2015.
26.02.2015.
Prilozi

Javna nabava Veleučilište u Varaždinu

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Veleučilište u Varaždinu kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – dekan dr.sc. Marin Milković te s njime povezane osobe u sukobu interesa.

Rezultati pretrage
page 1/1