Prikaz objava
str. 1/1

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2016.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
  • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
  • Evalus 360 d.o.o., OIB:  54736175561
  • Media uni d.o.o. u likvidaciji, OIB: 25312027512
  • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Obavljeni postupci nabave:

09.12.2016.
29.11.2016.
18.10.2016.
30.09.2016.
15.09.2016.
05.09.2016.
18.05.2016.
16.05.2016.
09.05.2016.
06.04.2016.
Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2014. i 2015.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13 i 143/13), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – rektor  i prorektori te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Obavljeni postupci nabave:

26.10.2015.
09.09.2015.
10.07.2015.
17.06.2015.
25.05.2015.
07.05.2015.
20.04.2015.
02.04.2015.
30.03.2015.
13.03.2015.
12.03.2015.
24.02.2015.
26.02.2015.
Prilozi

Javna nabava Veleučilište u Varaždinu

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Veleučilište u Varaždinu kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – dekan dr.sc. Marin Milković te s njime povezane osobe u sukobu interesa.

Rezultati pretrage
page 1/1