Prikaz objava
str. 1/2

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2021.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955
 • Element46, MATIČNI BR: 97952630
 • Veleučilište "Marko Marulić", OIB:13664089430

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

15.09.2021.
13.09.2021.
08.09.2021.
01.09.2021.
31.08.2021.
27.08.2021.
02.06.2021.
17.05.2021.
12.05.2021.
06.05.2021.
04.05.2021.
03.05.2021.
30.04.2021.
29.04.2021.
28.04.2021.
21.04.2021.
20.04.2021.
15.04.2021.
13.04.2021.
07.04.2021.
01.04.2021.
29.03.2021.
24.03.2021.
22.03.2021.
17.03.2021.
16.03.2021.
12.03.2021.
10.03.2021.
08.03.2021.
05.03.2021.
04.03.2021.
01.03.2021.
01.03.2021.
24.2.2021.
18.2.2021.
12.2.2021.
Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2020.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

22.12.2020.
10.12.2020.
9.12.2020.
8.12.2020.
4.12.2020.
2.12.2020.
1.12.2020.
30.11.2020.
26.11.2020.
20.11.2020.
16.11.2020.
13.11.2020.
10.11.2020.
9.11.2020.
5.11.2020.
3.11.2020.
2.11.2020.
29.10.2020.
23.10.2020.
22.10.2020.
12.10.2020.
12.10.2020.
12.10.2020.
09.10.2020.
01.10.2020.
23.09.2020.
22.09.2020.
21.09.2020.
18.09.2020.
14.09.2020.
22.07.2020.
14.07.2020.
09.07.2020.
03.07.2020.
24.06.2020.
15.06.2020.
02.06.2020.
15.05.2020.
13.05.2020.
12.05.2020.
06.05.2020.
23.04.2020.
03.04.2020.
31.03.2020.
24.03.2020.
19.03.2020.
13.03.2020.
09.03.2020.
02.03.2020.
02.03.2020.
25.02.2020.
21.02.2020.
18.02.2020.
12.02.2020.

Prilozi

Obavijest gospodarskim subjektima, ponuditeljima, dobavljačima i poslovnim partnerima

OBAVIJEST VISOKE VAŽNOSTI!

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18), a u skladu sa Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Sveučilište Sjever obavještava gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Stupanjem na snagu predmetne zakonske odredbe Sveučilište Sjever kao naručitelj odnosno obveznik javne nabave nakon 1. srpnja 2019.g. ne smije zaprimiti,  obrađivati i izvršiti plaćanje računa zaprimljenih u papirnatom obliku koji se odnose na postupke javne i  jednostavne nabave (postupci nabave robe i usluga, te provedeni projektni natječaji procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno radovi manje od 500.000,00 kuna).

Sveučilište Sjever ovime poziva i obvezuje sve gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. račune koji se odnose na ugovore i narudžbenice iz postupaka javne i jednostavne nabave dostavljaju u obliku e-računa. Ističemo da se skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom. E-račun je račun izdan isključivo sukladno odredbama Zakona i Direktive o elektroničkom izdavanju računa i pratećih podzakonskih akta.

Računi koji nisu dostavljeni u obliku e-računa, a za koje Sveučilište Sjever utvrdi da su trebali biti dostavljeni u takvom obliku, Sveučilište neće zaprimiti, obrađivati niti izvršiti plaćanje po takvim računima.

Gospodarski subjekti mogućnost slanja e-računa mogu regulirati putem Financijske agencije (https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte) ili drugih informacijskih posrednika ovlaštenih za pružanje usluga e-račun.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz dostavu e-računa Sveučilištu Sjever možete se obratiti e-mailom na mail adrese nabava@unin.hr ili racunovodstvo@unin.hr

S poštovanjem,

Sveučilište Sjever

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2019.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

17.01.2020.
15.01.2020.
31.12.2019.
24.12.2019.
23.12.2019.
13.12.2019.
11.12.2019.
10.12.2019.
09.12.2019.
04.12.2019.
02.12.2019.
29.11.2019.
28.11.2019.
25.11.2019.
22.11.2019.
15.11.2019.
13.11.2019.
12.11.2019.
07.11.2019.
05.11.2019.
02.10.2019.
24.09.2019.
23.09.2019.
16.09.2019.
10.09.2019.
05.07.2019.
02.07.2019.
14.06.2019.
13.06.2019.
11.06.2019.
31.5.2019.
29.5.2019.
24.5.2019.
21.5.2019.
16.5.2019.
13.5.2019.
10.5.2019.
9.5.2019.
29.4.2019.
23.4.2019.
17.4.2019.
12.4.2019.
8.4.2019.
5.4.2019.
3.4.2019.
21.3.2019.
18.3.2019.
12.3.2019.
8.3.2019.
26.02.2019.
12.02.2019.
07.02.2019.

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2018.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/ 1), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.
Plan nabave Sveučilišta Sjever za 2018. godinu objavljen u EOJN RH sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

28.12.2018.
14.12.2018.
13.12.2018.
6.12.2018.
3.12.2018.
29.11.2018.
28.11.2018.
22.11.2018.
31.10.2018.
31.10.2018.
29.10.2018.
15.10.2018.
05.10.2018.
02.10.2018.
01.10.2018.
20.09.2018.
13.09.2018.
07.09.2018.
06.09.2018.
04.09.2018.
18.07.2018.
13.07.2018.
09.07.2018.
06.07.2018.
03.07.2018.
02.07.2018.
28.06.2018.
14.06.2018.
06.06.2018.
05.06.2018.
25.05.2018.
23.05.2018.
16.05.2018.
15.05.2018.
11.05.2018.
07.05.2018.
03.05.2018.
17.04.2018.
16.04.2018.
13.04.2018.
10.04.2018.
06.04.2018.
05.04.2018.
06.03.2018.
22.02.2018.

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2017.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/ 1), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB:  54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

16.01.2018.
29.12.2017.
22.12.2017.
21.12.2017.
12.12.2017.
11.12.2017.
06.12.2017.
05.12.2017.
30.11.2017.
23.11.2017.
21.11.2017.
17.11.2017.
06.11.2017.
31.10.2017.
27.10.2017.
25.10.2017.
19.10.2017.
17.10.2017.
10.10.2017.
28.09.2017.
20.09.2017.
13.07.2017.
12.07.2017.
18.05.2017.

Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave

Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica objavilo je dana 10. lipnja 2016.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave otvoreni postupak javne nabave za Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade vojarne u uredsko-nastavnu zgradu CPV 45454000 - 4- radovi na rekonstrukciji.

Sve informacije dostupne su na slijedećem linku: https://goo.gl/xlASPT

Rezultati pretrage
page 1/2