Prikaz objava
str. 1/2

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2023.

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 120/16. i 114/22, u nastavku: ZJN 2016), Sveučilište Sjever, kao javni naručitelj, objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • Aviva Haluga d.o.o. Varaždin, OIB 17964134486,
 • Element46, vl. Mario Tomiša, Koprivnica, OIB 05459078182,
 • Info-consilium d.o.o. Zagreb, OIB 22664468394,
 • Intermediq Trade d.o.o. Varaždin, OIB 20811028395,
 • Kuglana d.o.o. Koprivnica, OIB 61729072800,
 • Novum-cognitionis d.o.o. Zagreb, OIB 90620264578,
 • Privredni vjesnik d.o.o. Zagreb, OIB 50098378177,
 • Skin 29 d.o.o. Koprivnica, OIB 45159905087
 • Vamos modular d.o.o. Zagreb, OIB 54736175561 i
 • Veleučilište «Marko Marulić» u Kninu, OIB 13664089430.

Nabavu robe, usluga i radova na koju se ne primjenjuje ZJN 2016 – nabavu ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o nabavi.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura, bez poreza na dodanu vrijednost.

Plan nabave i Registar ugovora dostupni su na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

31.05.2023.
29.05.2023.
24.05.2023.
17.05.2023.
16.05.2023.
12.05.2023.
04.05.2023.
03.05.2023.
26.04.2023.
25.04.2023.
21.04.2023.
20.04.2023.
19.04.2023.
18.04.2023.
18.04.2023.
18.04.2023.
11.04.2023.
11.04.2023.
11.04.2023.
11.04.2023.
03.04.2023.
31.03.2023.
21.03.2023.
21.03.2023.
15.03.2023.
13.03.2023.
10.03.2023.
02.03.2023.
02.03.2023.
21.02.2023.
10.02.2023.
Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2022.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB:54736175561,
 • Element46, obrt za poslovanje i poslovne usluge,
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597,
 • Veleučilište "Marko Marulić", OIB:13664089430,
 • Đuro Đaković Grupa d.d., OIB:58828286397,
 • Privredni vjesnik d.o.o ., OIB:50098378177,
 • Info-consilium d.o.o., OIB:22664468394,
 • Novum-cognitionis d.o.o., OIB:90620264578

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

21.12.2022.
15.12.2022.
12.12.2022.
12.12.2022.
06.12.2022.
06.12.2022.
01.12.2022.
30.11.2022.
28.11.2022.
25.11.2022.
25.11.2022.
22.11.2022.
22.11.2022.
21.11.2022.
16.11.2022.
07.11.2022.
28.10.2022.
28.10.2022.
25.10.2022.
25.10.2022.
18.10.2022.
10.10.2022.
10.10.2022.
06.10.2022.
04.10.2022.
04.10.2022.
27.09.2022.
21.09.2022.
12.09.2022.
29.08.2022.
19.07.2022.
19.07.2022.
13.07.2022.
12.07.2022.
12.07.2022.
05.07.2022.
30.06.2022.
15.06.2022.
03.06.2022.
03.06.2022.
03.06.2022.
26.05.2022.
26.05.2022.
26.05.2022.
24.05.2022.
23.05.2022.
19.05.2022.
13.05.2022.
12.05.2022.
11.05.2022.
10.05.2022.
09.05.2022.
04.05.2022.
04.05.2022.
29.04.2022.
29.04.2022.
29.04.2022.
28.04.2022.
28.04.2022.
27.04.2022.
25.04.2022.
21.04.2022.
21.04.2022.
21.04.2022.
19.04.2022.
15.04.2022.
14.04.2022.
14.04.2022.
12.04.2022.
08.04.2022.
07.04.2022.
29.03.2022.
28.03.2022.
25.03.2022.
22.03.2022.
16.03.2022.
15.03.2022.
14.03.2022.
11.03.2022.
10.03.2022.
09.03.2022.
07.03.2022.
04.03.2022.
01.03.2022.
28.02.2022.
28.02.2022.
24.02.2022.
23.02.2022.
16.02.2022.
14.02.2022.
08.02.2022.

Poveznica - registar ugovora

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2021.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955
 • Element46, MATIČNI BR: 97952630
 • Veleučilište "Marko Marulić", OIB:13664089430

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

29.12.2021.
20.12.2021.
17.12.2021.
16.12.2021.
08.12.2021.
06.12.2021.
01.12.2021.
24.11.2021.
17.11.2021.
16.11.2021.
08.11.2021.
04.11.2021.
28.10.2021.
26.10.2021.
25.10.2021.
20.10.2021.
15.09.2021.
13.09.2021.
08.09.2021.
01.09.2021.
31.08.2021.
27.08.2021.
02.06.2021.
17.05.2021.
12.05.2021.
06.05.2021.
04.05.2021.
03.05.2021.
30.04.2021.
29.04.2021.
28.04.2021.
21.04.2021.
20.04.2021.
15.04.2021.
13.04.2021.
07.04.2021.
01.04.2021.
29.03.2021.
24.03.2021.
22.03.2021.
17.03.2021.
16.03.2021.
12.03.2021.
10.03.2021.
08.03.2021.
05.03.2021.
04.03.2021.
01.03.2021.
01.03.2021.
24.2.2021.
18.2.2021.
12.2.2021.

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2020.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Vamos Modular d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

22.12.2020.
10.12.2020.
9.12.2020.
8.12.2020.
4.12.2020.
2.12.2020.
1.12.2020.
30.11.2020.
26.11.2020.
20.11.2020.
16.11.2020.
13.11.2020.
10.11.2020.
9.11.2020.
5.11.2020.
3.11.2020.
2.11.2020.
29.10.2020.
23.10.2020.
22.10.2020.
12.10.2020.
12.10.2020.
12.10.2020.
09.10.2020.
01.10.2020.
23.09.2020.
22.09.2020.
21.09.2020.
18.09.2020.
14.09.2020.
22.07.2020.
14.07.2020.
09.07.2020.
03.07.2020.
24.06.2020.
15.06.2020.
02.06.2020.
15.05.2020.
13.05.2020.
12.05.2020.
06.05.2020.
23.04.2020.
03.04.2020.
31.03.2020.
24.03.2020.
19.03.2020.
13.03.2020.
09.03.2020.
02.03.2020.
02.03.2020.
25.02.2020.
21.02.2020.
18.02.2020.
12.02.2020.

Prilozi

Obavijest gospodarskim subjektima, ponuditeljima, dobavljačima i poslovnim partnerima

OBAVIJEST VISOKE VAŽNOSTI!

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18), a u skladu sa Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Sveučilište Sjever obavještava gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Stupanjem na snagu predmetne zakonske odredbe Sveučilište Sjever kao naručitelj odnosno obveznik javne nabave nakon 1. srpnja 2019.g. ne smije zaprimiti,  obrađivati i izvršiti plaćanje računa zaprimljenih u papirnatom obliku koji se odnose na postupke javne i  jednostavne nabave (postupci nabave robe i usluga, te provedeni projektni natječaji procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno radovi manje od 500.000,00 kuna).

Sveučilište Sjever ovime poziva i obvezuje sve gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. račune koji se odnose na ugovore i narudžbenice iz postupaka javne i jednostavne nabave dostavljaju u obliku e-računa. Ističemo da se skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom. E-račun je račun izdan isključivo sukladno odredbama Zakona i Direktive o elektroničkom izdavanju računa i pratećih podzakonskih akta.

Računi koji nisu dostavljeni u obliku e-računa, a za koje Sveučilište Sjever utvrdi da su trebali biti dostavljeni u takvom obliku, Sveučilište neće zaprimiti, obrađivati niti izvršiti plaćanje po takvim računima.

Gospodarski subjekti mogućnost slanja e-računa mogu regulirati putem Financijske agencije (https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte) ili drugih informacijskih posrednika ovlaštenih za pružanje usluga e-račun.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz dostavu e-računa Sveučilištu Sjever možete se obratiti e-mailom na mail adrese nabava@unin.hr ili racunovodstvo@unin.hr

S poštovanjem,

Sveučilište Sjever

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2019.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Parkovi d.d., OIB:72672225843
 • Varkom d.d., OIB:39048902955

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

17.01.2020.
15.01.2020.
31.12.2019.
24.12.2019.
23.12.2019.
13.12.2019.
11.12.2019.
10.12.2019.
09.12.2019.
04.12.2019.
02.12.2019.
29.11.2019.
28.11.2019.
25.11.2019.
22.11.2019.
15.11.2019.
13.11.2019.
12.11.2019.
07.11.2019.
05.11.2019.
02.10.2019.
24.09.2019.
23.09.2019.
16.09.2019.
10.09.2019.
05.07.2019.
02.07.2019.
14.06.2019.
13.06.2019.
11.06.2019.
31.5.2019.
29.5.2019.
24.5.2019.
21.5.2019.
16.5.2019.
13.5.2019.
10.5.2019.
9.5.2019.
29.4.2019.
23.4.2019.
17.4.2019.
12.4.2019.
8.4.2019.
5.4.2019.
3.4.2019.
21.3.2019.
18.3.2019.
12.3.2019.
8.3.2019.
26.02.2019.
12.02.2019.
07.02.2019.

Prilozi

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2018.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA - ČLANAK 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/ 1), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
 • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
 • Evalus 360 d.o.o., OIB: 54736175561
 • Tehnološki park Varaždin, OIB: 18115028597
 • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi- nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.
Plan nabave Sveučilišta Sjever za 2018. godinu objavljen u EOJN RH sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi.

28.12.2018.
14.12.2018.
13.12.2018.
6.12.2018.
3.12.2018.
29.11.2018.
28.11.2018.
22.11.2018.
31.10.2018.
31.10.2018.
29.10.2018.
15.10.2018.
05.10.2018.
02.10.2018.
01.10.2018.
20.09.2018.
13.09.2018.
07.09.2018.
06.09.2018.
04.09.2018.
18.07.2018.
13.07.2018.
09.07.2018.
06.07.2018.
03.07.2018.
02.07.2018.
28.06.2018.
14.06.2018.
06.06.2018.
05.06.2018.
25.05.2018.
23.05.2018.
16.05.2018.
15.05.2018.
11.05.2018.
07.05.2018.
03.05.2018.
17.04.2018.
16.04.2018.
13.04.2018.
10.04.2018.
06.04.2018.
05.04.2018.
06.03.2018.
22.02.2018.

Rezultati pretrage
page 1/2