Aktualno

Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju prijedloga pročelnika Odjela Sveučilišta Sjever te ispunjenih uvjeta sukladno čl. 1., 2. i 3. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor donosi Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj godini 2018./2019. Također, na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor najboljih prijavljenih studentskih radova ili projekata rektor donosi i Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za najbolji studentski rad ili projekt temeljem natječaja za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti. Radi trenutne situacije uzrokovane virusom COVID-19, svečana dodjela Rektorove nagrade organizirat će se naknadno.

Čestitamo svim dobitnicima!

Privitci

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2020./2021.

Sveučilište Sjever objavljuje Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini  2020./2021..

Način prijave i uvjeti upisa, rokovi, potrebna dokumentacija i visina školarine te ostali bitni detalji za upis nalaze se u priloženom tekstu Natječaja.

Privitci

Sveučilište Sjever - mlado, dinamično, inovativno - Sveučilište po mjeri studenta!

Sveučilište Sjever, najmlađe javno sveučilište u Republici Hrvatskoj, ustrojeno je kao dinamična organizacija koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Sveučilište Sjever studentima omogućuje priliku za studiranje po najsuvremenijim standardima, do najviše akademske titule.

Studenti ocijenili: Ukupna ocjena kvalitete izvođenja online nastave na Sveučilištu Sjever – četvorka!

Više od 35% studenata Sveučilišta Sjever ispunilo anketu o izvođenju nastave na daljinu

Sveučilište Sjever je krajem travnja provelo online anketu za studente preddiplomskih i diplomskih studijskih programa Sveučilišta Sjever s ciljem analize i dobivanja povratnih informacija o izvođenju nastave na daljinu. Naime, sukladno epidemiološkoj situaciji nastava na daljinu na Sveučilištu Sjever izvodi se od 14. ožujka 2020.  godine. Nakon punih šest tjedana izvođenja, studenti su anketirani u svrhu prikupljanja povratnih informacija o izvođenju online nastave. Anketa je bila u potpunosti anonimna, na dobrovoljnoj bazi te se sastojala od 14 pitanja u Google obrascu, od čega tri pitanja opisne prirode.

Izdvojene novosti
Novosti, objave i informacije

Pročelnik doc. dr. sc. Tomislav Veliki: „Sveučilište Sjever postaje najveći laboratorij u Hrvatskoj na gotovo 4 tisuće m2, istraživanjima će se odrediti metodologija za računanje ušteda za sve buduće projekte energetske obnove“

Doc. dr. sc. Tomislav Veliki pročelnik je Odsjeka za strojarstvo na Sveučilištu Sjever. Rođen je 1970. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnoškolsko obrazovanje i Strojarsku tehničku školu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje se zaposlio nakon diplomiranja kao asistent u Laboratoriju za procesna mjerenja Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku FSB-a. Bavi se razvojem eksperimentalnih procedura i matematičkih modela mjerenja procesnih veličina, posebice temperature. Doktorirao je 2011. godine u području temeljnog mjeriteljstva s temom disertacije „Razvoj primarnog etalona temperature s novom metodom prijenosa sljedivosti”. U razdoblju 2011.-2013. godine angažiran je u projektnom uredu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) kao voditelj Projekta uspostave sustava daljinskog mjerenja potrošnje energenata i vode u javnom sektoru te zatim postaje voditelj Projekta uspostave sustavnog gospodarenja energijom Vlade Republike Hrvatske. U prosincu 2013. godine imenovan je pomoćnikom direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), pri čemu je zadužen za uspostavu organizacije sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru. Od prosinca 2016. prelazi na Sveučilište Sjever u nastavno-znanstvenom zvanju docent, gdje od 2019. godine obnaša funkciju pročelnika Odsjeka za proizvodno strojarstvo. Ovaj svestrani pročelnik aktivan je i na drugim područjima, pa se, između ostalog, natjecateljski bavi paraglidingom.

Što nam je rekao o studiju strojarstva, svojem profesionalnom putu i daljnjem razvoju Sveučilišta Sjever kroz studij strojarstva, možete pročitati u nastavku.

  • Kategorija: ps