Sveučilišni centar Koprivnica

Služba za pravne i kadrovske poslove
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Br. sobe: A227
Radno vrijeme: 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-923
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr


Studentska služba
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Br. sobe: A111
Informacije o preddiplomskim studijima: Novinarstvo, Medijski dizajn, Poslovanje i menadžment
Informacije o diplomski studijima: Novinarstvo, Medijski dizajn, Ambalaža, Održiva mobilnost i logistika

Rad sa studentima:
ponedjeljak, srijeda i petak: 12:00 - 16:00
utorak i četvrtak: 15:00 - 19:00

Tel: 048/499-909
E-mail: referada.kc1@unin.hr

Plaćanje naknada u različite svrhe

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija
Studentska služba
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Broj sobe: A111
Voditeljica službe: Monika Habek, mag.oec.
Tel: 048/499-909
E-mail: monika.habek@unin.hr

Podrška studentima/doktorandima i profesorima doktorskog studija
Jadranka Mataković, stručni referent, soba broj A214/II
Tel: 048/499-929
E-mail: jadranka.matakovic@unin.hr
Radno vrijeme:
petak, 16.00 - 20.00
subota, 9.00-11.00


Informatička služba
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
ponedjeljak, srijeda i petak: 08:00 - 16:00
utorak i četvrtak: 12:00 - 20:00

Tel: 048/499-920
E-mail: podrska@unin.hr


Lokacija: