Raspored predavanja

Poštovani studenti i studentice preddiplomskog studija Mehatronike!
Raspored izvođenja nastave (predavanja, auditorne vježbe, seminari, laboratorijske vježbe) za 1., 2. i 3. godinu studija dani su za mjesec listopad ili prva dva tjedna mjeseca listopada akademske godine 2020/2021.
Za prvu godinu studija formirane su dvije grupe A i B. Kontaktna nastava, predavanja i auditorne vježbe, izvedena je u periodu od 21.09. do 03.10.2020. Preostali dio nastave izvršiti će se online, a laboratorijske vježbe kontaktno i/ili gdje je to moguće s visokom učinkovitosti online. Formiranje manjih grupa za izvedbu laboratorijskih vježbi biti će pravovremeno objavljeno sukladno dopunjenom i objavljenom rasporedu. Integriranu nastavu koja se izvodi online (proizvodno strojarstvo i mehatronika) slušaju i prate svi studenti oba studija odgovarajućih kolegija.
Kontaktna nastava za drugu godinu studija se izvodi u UNIN1-23 (utorak, srijeda, četvrtak) te u posebno opremljenim prostorijama za laboratorijske vježbe. Nakon završetka upisa svih studenata te konačnog jasnog prepoznavanja i utvrđivanja ostvarenih ECTS bodova, studijskog statusa i upisanih kolegija formirati će se odgovarajuća(e) grupa(e) sukladnu načinu i mogućnostima realizacije kontaktne nastave. Integriranu online nastavu odgovarajućeg kolegija slušaju i prate studenti dva ili više studija zajedno.
Za studente treće godine studija kontaktna nastava će se najvećim dijelom izvoditi ponedjeljkom i petkom, a laboratorijske vježbe u posebno opremljenim prostorijama sukladno rasporedu i dopuni rasporeda za cijeli zimski semestar 20./21. Online nastava biti će cjelovito obuhvaćena u dopuni rasporeda i izvoditi će se tijekom tjedna u mogućim vremenskim intervalima studenata i nastavnika.
Pročelnik Odjela za Mehatroniku
prof.dr.sc. Ante Čikić

Privitci