Opće informacije

o_studiju_

Sveučilišni diplomski studij Graditeljstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Tijekom studija studenti razvijaju određeno znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području inženjerstva koje se mogu primijeniti u profesionalnoj karijeri u građevinarstvu. Sustavno se razvija razumijevanje i kritička svijest o aktualnim pitanjima te sposobnost rješavanja problema, kao i upravljanja projektima vezanim uz građevinarstvo. Završetkom sveučilišnog diplomskog studija graditeljstva studenti osim ključnih kompetencija (sukladno Europskom i Hrvatskom kvalifikacijskom okviru) stječu i niz specifičnih stručnih kompetencija koje im osiguravaju kompetitivnost na suvremenom tržištu rada.

Studenti koji završe studij bit će osposobljeni za niz aktivnosti te će sukladno tome steći znanja za:

- samostalno rukovođenje gradilištem, organizaciju i tehnologiju građenja;
- izradu projekata i potrebne tehničke dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju građevina i građevinskih zahvata;
- izradu konstruktorskih rješenja, dimenzioniranje elemenata građevinskih konstrukcija te dokazivanje stabilnosti objekata niskogradnje i visokogradnje;
- izradu studija i projekata vodoopskrbnih, melioracijskih, kanalizacijskih i drugih hidrotehničkih objekata i zahvata;
- izradu studija i projekata cesta, željeznica, aerodroma i drugih objekata prometne infrastrukture;
- planiranje, izradu, vođenje i kontrolu geotehničkih istražnih radova i projekata;
- ispitivanje i kontrolu kvalitete građevinskih radova i gradiva;
- izradu investicijskih studija za građevinske objekte;
- stručni i znanstveni istraživački rad u građevinarstvu.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. ing. aedif.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo,
- stručni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova,
- sveučilišni ili stručni prijediplomski studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova definiranih od strane Povjerenstva na Odjelu za graditeljstvo.

RAZLIKOVNI OBVEZNI PREDMETI               ECTS
Elementi zgrada II                                                    5
Proračun konstrukcija                                             5
Hidrologija i hidraulika                                           5
Ceste                                                                            5
Zaštita na radu                                                         5
Izborni predmet(bira se 1 od 2 ponuđena)       5
RAZLIKOVNI IZBORNI PREDMETI                ECTS
Zgradarstvo                                                               5
Regulacije i melioracije                                          5