Povijest i razvoj

Sveučilište Sjever, osmo je javno sveučilište u Hrvatskoj koje paralelno djeluje i razvija se u dva grada – Koprivnici i Varaždinu, kao regionalno sveučilište na području sjeverozapadne Hrvatske. Početci njegove izgradnju sežu u 2001. godinu kada je na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu osnovan stručni studij elektrotehnike - Visoka škola s pravom javnosti. Već sljedeće godine 2002., taj studij prerasta u Visoku elektrotehničku školu. Razvojem novih studijskih programa Škola je ispunila uvjete da postane veleučilištem pa je 2005. i osnovano Veleučilište u Varaždinu, sa stručnim preddiplomskim programima Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo i Multimedija, oblikovanje i primjena.

Istodobno, Koprivnica također djeluje u području razvoja visokoga obrazovanja sjeverozapadne Hrvatske i osnivanja sveučilišta. Godine 2012. grad Koprivnica, kojoj se ubrzo pridružuje i grad Varaždin, preuzimaju osnivačka prava nad Medijskim sveučilištem u čijem su sastavu sveučilišni preddiplomski studiji Novinarstvo i Medijski dizajn te stručni preddiplomski studij Poslovanje i menadžment u medijima, pokrenuti u Koprivnici akademske godine 2012./2013., te sveučilišni diplomski studiji Poslovna ekonomija i Odnosi s javnostima, pokrenuti iste akademske godine u Varaždinu.

Veleučilište u Varaždinu i Medijsko sveučilište sa sjedištem u Koprivnici, integrirani su u siječnju 2014. godine u Sveučilište Sjever. Godine 2015. u Hrvatskom Saboru je donesen Zakon o preuzimanju osnivačkih prava kojim je Sveučilište Sjever postalo osmo javno sveučilište u Republici Hrvatskoj. Sastavnice su Sveučilišta odjeli i odsjeci na kojima se izvodi niz sveučilišnih i stručnih studijskih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U dva sveučilišna centra, Varaždinu i Koprivnici, izvode se sljedeći studijski programi:
- na preddiplomskoj razini u Varaždinu: Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo, Multimedija, oblikovanje i primjena, Logistika i mobilnost, Graditeljstvo, s dva usmjerenja: Visokogradnja i Niskogradnja, Sestrinstvo, Mehatronika, Fizioterapija, Glazba i mediji, Geodezija i geomatika;
- na preddiplomskoj razini u Koprivnici: Komunikologija, mediji i novinarstvo, Medijski dizajn, Poslovanje i menadžment, Prehrambena tehnologija, Logistika i mobilnost, Zaštita okoliša, recikliranje i  ambalaža;
- na diplomskoj razini u Varaždinu: Odnosi s javnostima, Poslovna ekonomija s tri usmjerenja, Međunarodna trgovina, Turizam i Digitalna ekonomija i inovacije, Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo i Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu;
- na diplomskoj razini u Koprivnici: Komunikologija, mediji i novinarstvo, Medijski dizajn, Održiva mobilnost i logistika, s dva usmjerenja: Održivi prometni sustavi i Upravljanje logističkim sustavima, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša;
- na poslijediplomskoj razini u Varaždinu: međunarodni (združeni) poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Poduzetništvo i EU fondovi;
- na poslijediplomskoj razini u Koprivnici: poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija.

Integrirane su sastavnice i Centar za izdavačke i medijske studije te Centar za digitalno nakladništvo. Sveučilište Sjever djeluje u nizu znanstvenih područja i polja, kao i u umjetničkom području. Obrazujući mlade ljude prema načelima Bolonjske deklaracije te razvijajući koncept cjeloživotnoga obrazovanja u skladu s realnim gospodarskim potrebama sjeverozapadne Hrvatske i šireg područja, Sveučilište Sjever neprestano primjenjuje najnovije znanstvene, umjetničke i stručne spoznaje u razvoju novih studijskih programa i osuvremenjivanju postojećih te surađuje sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.