Povijest i razvoj

Sveučilište Sjever najmlađe je javno sveučilište u Republici Hrvatskoj.

29. svibnja 2015. godine Hrvatski sabor donio je na svojoj 17. sjednici Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku čime je Sveučilište Sjever i formalno postalo osmo javno sveučilište u Hrvatskoj. Time se ostvario niz novih mogućnosti za daljnji razvoj Sveučilišta, gradova koji su ga pokrenuli, ali i regije u cjelini.

Počeci razvoja projekta uspostave i izgradnje Sveučilišta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj datiraju u razdoblje od prije nešto više od 13 godina. 17. svibnja 2001. godine nastavnici i uprava Elektrostrojarske škole u Varaždinu, uz suglasnost resornog ministarstva te uz pomoć grada Varaždina, utemeljili su stručni studij elektrotehnike - Visoku školu s pravom javnosti koja je u takvoj formi od spomenutog nadnevka djelovala pri navedenoj srednjoj školi. Ustanova je iste godine upisana kao javna i njezino financiranje je preuzelo resorno Ministarstvo.

Nakon nekoliko godina uspješnog rada, dovoljnog broja upisanih studenta i zapošljavanja prvih nastavnika s potrebnim izborima u nastavna zvanja, postignuti su uvjeti za osnivanje i prerastanje visoke škole u oblik nezavisne ustanove. Tako je na temelju Dopusnice za obavljanje djelatnosti Ministarstva znanosti i tehnologije od 16. svibnja 2002. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina na svojoj 28. sjednici, održanoj 19. listopada 2002. godine, donijelo odluku o osnivanju ustanove pod nazivom „Visoka elektrotehnička škola“, s tada jednim studijskim programom: „Elektrotehnika“ i dva usmjerenja „Automatizacija“ i „Biomedicinska elektronika“, a kao sjedište nove ustanove odabrana je lokacija u Križanićevoj ulici u Varaždinu, kućni broj 33/6 .

Tijekom 2003. i 2004. „Visoka elektrotehnička škola“ razvija dva nova studijska programa, odnosno stručne studije „Proizvodno strojarstvo“ te stručni studij „Multimedija, oblikovanje i primjena“. Ispunjavanjem uvjeta da visoka škola izvodi tri različita studijska programa ostvaruju se zakonske odredbe da se ista može preregistrirati u ustanovu višega reda, odnosno Veleučilište.
Tako nakon dobivanja Dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje stručnih studija od 7. srpnja 2005. godine, Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici 8. studenoga 2005. godine donosi odluku o ustrojavanju nove visokoškolske ustanove višega reda pod nazivom „Veleučilište u Varaždinu“.

Ustanova se nastavlja i dalje razvijati u pogledu novih studijskih programa te se nakon izrade novih elaborata i odobrenja istih od strane MZOŠ-a, akademske godine 2007./2008. pokreću još dva nova studijska programa iz područja tehničkih znanosti, i to studiji „Tehnička i gospodarska logistika“ i „Graditeljstvo“ s dva usmjerenja: „Niskogradnja“ i „Visokogradnja“.
Osvrćući se na razvoj visokog obrazovanja u drugim dijelovima RH, gradski čelnici i uprava ustanove te nastavnici uviđaju da je postojeći oblik ustanove (veleučilište) neprimjeren razvojnim potrebama i težnjama regije, odnosno da je vrlo ograničen po pitanju vertikale postojećih studijskih programa, razine financiranja od strane MZOS-a, ali i da postoji velik raskorak između razvoja visokog obrazovanja sjeverozapadne Hrvatske u odnosu na druge krajeve RH u pogledu razvoja visokoškolskih ustanova. S obzirom na to da Veleučilište izvodi veći broj studijskih programa u različitim poljima - konkretno 5 programa, ali u samo jednom znanstvenom području - odnosno tehničkim znanostima, kako bi ispunila uvjete prerastanja u Sveučilište, ustanova donosi odluku o izradi elaborata za novi studijski program u drugom znanstvenom području, odnosno području „Biomedicine i zdravstva“, sa stručnim studijem „Sestrinstvo“.
Kroz naredne 2 godine broj studenata povećava se na gotovo 3000, ustanova zapošljava novih 50 profesora, stabilizira se financijsko poslovanje, ostvaruje se višak prihoda koji se ulažu u razvoj laboratorija i poboljšanje materijalnih uvjeta, uvjeta rada i infrastrukture općenito.

Od 2006. godine grad Koprivnica također paralelno (u odnosu na grad Varaždin) radi na projektu razvoja visokog obrazovanja i osnivanja sveučilišta. Grad osniva Odbor za razvoj visokog obrazovanja te Grad Koprivnica s RH potpisuje ugovor o darovanju prostora bivše vojarne u Koprivnici, a zauzvrat se obavezuje osnovati sveučilište (do konca 2013.) i za potrebe RH izgraditi novu zgradu općinskog (županijskog) suda. Prepoznajući potrebe građana sjeverozapadne hrvatske (regije s više od 500.000 stanovnika) predstavnici gradova Varaždina i Koprivnice pokreću inicijativu za razvoj prvog regionalnog Sveučilišta u RH, koje će ravnopravno djelovati u oba grada/županije. Uviđajući činjenicu da gradovi zajedno broje više od 80.000 stanovnika, a županije (bez susjednih) gotovo 300.000, racionalna je i realna pretpostavka ostvarivanja projekta Sveučilišta u skladu s potrebama građana navedene regije.

Početkom 2012. godine gradovi Koprivnica i Varaždin stječu (preuzimaju) osnivačka prava nad ustanovom Medijsko sveučilište, ustanovom koja od dana dobivanja dopusnice nije započela s radom. Preddiplomski studijski programi Medijskog sveučilišta (sveučilišni preddiplomski studij Novinarstvo, sveučilišni preddiplomski studij Medijski dizajn i stručni preddiplomski studij Poslovanje i menadžment u medijima) pokreću se u Koprivnici akademske godine 2012./2013., a diplomski studijski programi (diplomski studij Poslovna ekonomija te diplomski studij Odnosi s javnostima) iste akademske godine pokreću se u Varaždinu.

Gradska vijeća gradova osnivača dana 18. ožujka 2013. u Koprivnici, odnosno 21. ožujka u Varaždinu, donose odluku o integraciji ustanova Veleučilište u Varaždinu i Medijsko sveučilište. Senat Medijskog sveučilišta, na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013., donosi odluku da danom integracije nova ustanova nosi ime Sveučilište Sjever. Rješenjem trgovačkog suda u Varaždinu od 22. siječnja 2014. godine dovršen je procesa integracije navedenih ustanova.