Povijest i razvoj

Sveučilište Sjever, osmo je javno sveučilište u Hrvatskoj koje paralelno djeluje i razvija se u dva grada – Koprivnici i Varaždinu, kao regionalno sveučilište na području sjeverozapadne Hrvatske. Početci njegove izgradnju sežu u 2001. godinu kada je na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu osnovan stručni studij elektrotehnike - Visoka škola s pravom javnosti. Već sljedeće godine 2002., taj studij prerasta u Visoku elektrotehničku školu. Razvojem novih studijskih programa Škola je ispunila uvjete da postane veleučilištem pa je 2005. i osnovano Veleučilište u Varaždinu, sa stručnim prijediplomskim programima Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo i Multimedija, oblikovanje i primjena. Istodobno, Koprivnica također djeluje u području razvoja visokoga obrazovanja sjeverozapadne Hrvatske i osnivanja sveučilišta. Godine 2012. grad Koprivnica, kojoj se ubrzo pridružuje i grad Varaždin, preuzimaju osnivačka prava nad Medijskim sveučilištem u čijem su sastavu sveučilišni prijediplomski studiji Novinarstvo i Medijski dizajn te stručni prijediplomski studij Poslovanje i menadžment u medijima, pokrenuti u Koprivnici akademske godine 2012./2013., te sveučilišni diplomski studiji Poslovna ekonomija i Odnosi s javnostima, pokrenuti iste akademske godine u Varaždinu.

Veleučilište u Varaždinu i Medijsko sveučilište sa sjedištem u Koprivnici, integrirani su u siječnju 2014. godine u Sveučilište Sjever. Godine 2015. u Hrvatskom Saboru je donesen Zakon o preuzimanju osnivačkih prava kojim je Sveučilište Sjever postalo osmo javno sveučilište u Republici Hrvatskoj. Sveučilište kao sastavnice bez pravne osobnosti ima: Rektorat, (sveučilišne i stručne) odjele, Sveučilišnu školu doktorskih studija, Sveučilišnu knjižnicu, centre, a može osnivati i druge ustrojstvene jedinice. Sastavnice Sveučilišta nemaju pravnu osobnost, a njihovom djelatnošću prava i obveze stječe Sveučilište. Sastavnice sudjeluju u pravnom prometu u ime i za račun Sveučilišta, pod nazivom Sveučilišta, nazivom Sveučilišnog centra i svojim nazivom. Sveučilište može osnovati i pravnu osobu (ustanove ili trgovačka društva sukladno Zakonu o ustanovama, odnosno Zakonu o trgovačkim društvima) čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija Sveučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i Sveučilišta. Odjel je sastavnica Sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi sveučilišnih i stručnih studijskih programa te razvija znanstvenu odnosno umjetničku djelatnost te stručnu djelatnost.

Sveučilišni odjel je sastavnica Sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi sveučilišnih studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom/umjetničkom području. Stručni odjel je sastavnica Sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi stručnih studijskih programa te razvija visokostručni rad. Ustrojstvene jedinice odjela su odsjeci. Odsjek se ustrojava za pojedini studij po kriteriju povezanosti unutar znanstvenog/umjetničkog područja i polja, a radi obavljanja nastavne, znanstvene/umjetničke i stručne djelatnosti.

Sveučilišna škola doktorskih studija je znanstvena sastavnica Sveučilišta za obavljanje znanstveno-istraživačkog rada u jednom ili više znanstvenih područja ili interdisciplinarnom području znanosti sa svrhom izvođenja doktorskih studijskih programa Sveučilišta. Ustrojstvene jedinice navedene Sveučilišne škole su odsjeci. Odsjek se ustrojava za pojedini doktorski studij. Sveučilište u skladu sa zakonom, a radi što veće uspješnosti u temeljnoj djelatnosti te radi cjelovitog i djelotvornog osiguranja radnoga, životnog, kulturnog i sportskog standarda studenata, nastavnika i drugih zaposlenika Sveučilišta, može osnivati i druge ustrojstvene jedinice poput centara, fondacija, zaklada i sl., a čija djelatnost omogućuje cjelovitost i potreban standard sustava visokog obrazovanja. Ostale ustrojstvene jedinice Sveučilišta Sjever, u smislu navedenog su: 1. Centar za razvoj znanja i transfer tehnologija, 2. Centar za digitalno nakladništvo, 3. Centar za izdavačke i medijske studije, 4. Centar za razvoj digitalnih kompetencija i tehnologija e-učenja.

Sveučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja, znanstvenu odnosno umjetničku djelatnost i stručnu djelatnost u velikom broju znanstvenih područja i polja. Obrazujući mlade ljude prema načelima Bolonjske deklaracije te razvijajući koncept cjeloživotnoga obrazovanja u skladu s realnim gospodarskim potrebama sjeverozapadne Hrvatske i šireg područja, Sveučilište Sjever neprestano primjenjuje najnovije znanstvene, umjetničke i stručne spoznaje u razvoju novih studijskih programa i osuvremenjivanju postojećih te surađuje sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.