Opće informacije

MED_dipl_web_optimized

Nastavni sadržaj i kompetencije
Program studija medijskog dizajna nastoji poticati kreativnost, kao i najvišu razinu kvalitete vizualnog komuniciranja te tako razviti spremnost studenta na inovativnost i korištenje najnovijih alata u kreiranju medijskih i multimedijskih sadržaja.
Kompetencije koje će student steći ovim studijem su: odlično poznavanje suvremene umjetnosti i dizajna te interdisciplinarnih komunikacija u digitalnom prostoru; samostalno dizajniranje medijskih sustava i tipografije te poznavanje grafičkih alata i tehnologija; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje kreativnih industrija i postdigitalnog izdavaštva, tiska, radija, mobilnih platformi i televizije, kao i virtualnog u vizualnim medijima; vođenje projekata u području web dizajna i produkcije, vizualizacije informacija, audio produkcije i zaštitne grafike te programskih alata u digitalnim medijima; razvijanje znanja i vještina u području fotografije, primijenjenog crtanja, prezentacijskih tehnika i medijske scenografije; upravljanje odjelima za multimedijsko pripovijedanje, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.

Mogućnosti razvoja karijere
Cilj predloženog studijskog programa je plasirati vrhunske medijske stručnjake i umjetnike koji će biti sposobni primijeniti usvojena znanja i vještine u profesionalnoj karijeri te ujedno biti kreativni i inovativni s dobrim prezentacijskim vještinama te spremni na timski rad i suradnju. Potencijalna zanimanja na kojima se mogu zaposliti diplomanti nakon završetka studija Medijski dizajn su: kreativni direktori, grafički dizajneri, web ili interaktivni dizajneri, dizajneri poslovnih informacija, urednici fotografije, ilustratori, medijski dizajneri, dizajneri ambalaže, art direktori, brand i dizajn menadžeri, voditelji medijskih projekata i medijski direktori.

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili
Preddiplomski sveučilišni studij iz umjetničkog područja, polja primjenjena umjetnost i dizajn
Preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja umjetnosti i znanosti, uz polaganje razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ects bodova

Razlikovni kolegiji:
Multimedija (5 ects)
Crtanje i kompozicija (5 ects)
Animirana grafika (5 ects)
Grafičko uređivanje (5 ects)
Umjetnička i medijska fotografija (5 ects)