Opće informacije

MED_dipl_web_optimized

Sveučilišni diplomski studij Medijski dizajn

Nastavni sadržaj i kompetencije

Program studija medijskog dizajna nastoji poticati kreativnost, kao i najvišu razinu kvalitete vizualnog komuniciranja te tako razviti spremnost studenta na inovativnost i korištenje najnovijih alata u kreiranju medijskih i multimedijskih sadržaja. Kompetencije koje će student steći ovim studijem su: odlično poznavanje dizajna te interdisciplinarnih komunikacija u digitalnom prostoru; samostalno dizajniranje medijskih sustava i tipografije; suvereno vođenje kreativnih procesa, odlično poznavanje kreativnih industrija, tiska, radija, mobilnih platformi i televizije; vođenje projekata u području web dizajna i produkcije, vizualizacije informacija, audio produkcije i zaštitne grafike u digitalnim medijima; razvijanje znanja i vještina u području fotografije, primijenjenog crtanja, prezentacijskih tehnika i medijske scenografije; upravljanje odjelima za multimedijsko pripovijedanje, animiranu grafiku, 3D animaciju i nove medije.

Mogućnosti razvoja karijere

Cilj predloženog studijskog programa je plasirati vrhunske medijske stručnjake i umjetnike koji će biti sposobni primijeniti usvojena znanja i vještine u profesionalnoj karijeri te ujedno biti kreativni i inovativni s dobrim prezentacijskim vještinama te spremni na timski rad i suradnju. Potencijalna zanimanja na kojima se mogu zaposliti diplomanti nakon završetka studija su: kreativni direktori, grafički dizajneri, web ili interaktivni dizajneri, dizajneri poslovnih informacija, urednici fotografije, ilustratori, medijski dizajneri, dizajneri ambalaže, art direktori, brand i dizajn menadžeri, voditelji medijskih projekata i medijski direktori.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra medijskog dizajna
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. art.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij iz umjetničkog područja, polja primijenjena umjetnost i dizajn,
- stručni ili sveučilišni prijediplomski studij iz drugog područja i polja umjetnosti i znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                ECTS
Multimedija                                             5
Crtanje i kompozicija                            5
Animirana grafika                                  5
Grafičko uređivanje                               5
Umjetnička i medijska fotografija    5
Oblikovanje zvuka                                 5