Opće informacije

o_studiju_

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij Strojarstvo na Sveučilištu Sjever osposobljava studente za strojarski proizvodni proces, što znači vođenje razvoja novog proizvoda kroz konstruiranje, odabir optimalnih materijala i tehnologija izrade, vođenje proizvodnje i plasmana na tržištu te ekonomsku i ekološku analizu životnog ciklusa proizvoda. U studiju su stoga integrirane discipline pojedinih dosad postojećih užih specijalnosti strojarske struke, multidisciplinarno oplemenjene strukama drugih područja kako bi se studenti nakon završetka studija mogli uključiti u strojarski proizvodni proces.

Cilj je studija Strojarstvo ostvariti pretpostavke da se tehničko-tehnološke osnove koje postoje u lokalnoj zajednici, u prvom redu kvalitetne tvrtke sa suvremenim strojnima parkom, pojave na tržištu Europske unije kroz osmišljavanje, proizvodnju i plasiranje vlastitih novih proizvoda.

Mogućnosti razvoja karijere

Dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Strojarstvo namijenjen je studentima koji su završili istovrsni ili srodni sveučilišni preddiplomski studij, odnosno preddiplomski stručni studij – uz polaganje razlikovnih kolegija. Završetkom studija studenti će steći kompetencije za široki spektar djelatnosti vezanih uz polje strojarstva jer inženjeri strojarstva, osim osmišljavanja novih strojarskih proizvoda, projektiraju i konstruiraju strojeve, alate i naprave u brojnim drugim industrijskim granama.

Ambiciozni studenti nakon završetka studija mogu nastaviti školovanje i upisati doktorski studij na bilo kojem sveučilištu te se baviti znanstvenim i istraživačkim radom.

TRAJANJE:  4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA:  magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA:  mag. ing. mech
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo,
- preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova,
- preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                     ECTS
Mehanika čvrstih tijela                             6
Tehnički materijali                                      6
Elementi konstrukcija                               6
Termodinamika i mehanika fluida        6
Proizvodne tehnologije                            6