Opće informacije

o_studiju_

Sveučilišni diplomski studij Strojarstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij Strojarstvo na Sveučilištu Sjever osposobljava studente za strojarski proizvodni proces, što znači vođenje razvoja novog proizvoda kroz konstruiranje, odabir optimalnih materijala i tehnologija izrade, vođenje proizvodnje i plasmana na tržištu te ekonomsku i ekološku analizu životnog ciklusa proizvoda. U studiju su stoga integrirane discipline pojedinih dosad postojećih užih specijalnosti strojarske struke, multidisciplinarno oplemenjene strukama drugih područja kako bi se studenti nakon završetka studija mogli uključiti u strojarski proizvodni proces.

Cilj je studija Strojarstvo ostvariti pretpostavke da se tehničko-tehnološke osnove koje postoje u lokalnoj zajednici, u prvom redu kvalitetne tvrtke sa suvremenim strojnima parkom, pojave na tržištu Europske unije kroz osmišljavanje, proizvodnju i plasiranje vlastitih novih proizvoda.

Mogućnosti razvoja karijere

Dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Strojarstvo namijenjen je studentima koji su završili istovrsni ili srodni sveučilišni prijediplomski studij, odnosno stručni prijediplomski studij – uz polaganje razlikovnih kolegija. Završetkom studija studenti će steći kompetencije za široki spektar djelatnosti vezanih uz polje strojarstva jer inženjeri strojarstva, osim osmišljavanja novih strojarskih proizvoda, projektiraju i konstruiraju strojeve, alate i naprave u brojnim drugim industrijskim granama.

Ambiciozni studenti nakon završetka studija mogu nastaviti školovanje i upisati doktorski studij na bilo kojem sveučilištu te se baviti znanstvenim i istraživačkim radom.

TRAJANJE:  4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA:  univ. mag. ing. mech.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo,
- stručni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova,
- sveučilišni ili stručni prijediplomski studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                     ECTS
Mehanika čvrstih tijela                             6
Tehnički materijali                                      6
Elementi konstrukcija                               6
Termodinamika i mehanika fluida        6
Proizvodne tehnologije                            6

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

1. Zašto odabrati studij strojarstva na Sveučilištu Sjever?

Znanja i vještine koji se stječu na studiju strojarstva čine sveučilišne magistre inženjere strojarstva vrlo poželjnim kadrom među poslodavcima u svim industrijskim granama, ali i čitavom spektru drugih grana i struka. Studenti kroz studij na prijediplomskoj i diplomskoj razini, osim temeljnih tehničkih znanja stječu čitav niz drugih tehničkih znanja iz područja modeliranja, 3D oblikovanja, novih materijala i tehnologija ali i optimiranja proizvodnih procesa, mjeriteljstva i kontrole kvalitete, gdje se kroz rješavanje kompleksnih zadataka i problema pripremaju za sve izazove koji će se pred njih postaviti u realnom industrijskom i drugim poslovnim okruženjima. Upravo iz tog razloga na tržištu rada vlada velika potražnja za strojarskim kadrom jer svojim čvrsto usvojenim tehničkim znanjima te sposobnošću rješavanja kompleksnih zadataka i problema koji su pred njih postavljeni izvrsno se snalaze ne samo u strojarskoj struci, već i u prodaji, razvoju, trgovini, vođenju proizvodnih tvrtki kao i onih iz drugih grana u Hrvatskoj i EU.

2. Kakav je diplomski studij strojarstva na Sveučilištu Sjever?

Diplomski studij strojarstva na Sveučilištu Sjever traje dvije godine (četiri semestra) i nosi ukupno 120 ECTS bodova. Studij je nastao kao nadogradnja stručnom prijediplomskom studiju Proizvodnog strojarstva koji se također izvodi na Sveučilištu Sjever, ali to ne znači da taj studij mogu upisati samo studenti Sveučilišta Sjever. Studij strojarstva na Sveučilištu Sjever najmlađi je diplomski studij strojarstva u RH. Koncipiran je vrlo moderno u skladu sa zahtjevima struke i tržišta te pruža nadogradnju znanja iz područja konstruiranja, numeričkog modeliranja, daje uvid u nove materijale i suvremene proizvodne tehnologije, znanja iz robotike u proizvodnji i ponašanja materijala u eksploataciji kao i dizajn industrijskih proizvoda. Kroz odabir izbornih kolegija u drugom i trećem semestru studenti sami mogu odabrati uže područje interesa u području strojarstva.

3. Koja titula se stječe studijem strojarstva na Sveučilištu Sjever?

Nakon završetka studija strojarstva i obrane diplomskog rada student/ica stječe titulu sveučilišnog magistra/magistre inženjera/inženjerke strojarstva ili skraćenicom univ. mag. ing. mech. Kada titulu stavite iza svog imena i prezimena zvuči vrlo lijepo, zar ne?

4. Tko sve može upisati diplomski studij strojarstva na Sveučilištu Sjever?

Studij mogu upisati svi sveučilišni prvostupnici inženjeri strojarstva sa ostalih sveučilišnih studija u RH te prvostupnici strojarstva i ostalih srodnih stručnih studija iz istog polja uz polaganje razlikovnih kolegija. Studij također mogu upisati i ostali prvostupnici sveučilišnih studija iz tehničkog područja srodnih polja znanosti uz razlikovne kolegije. Razlikovni kolegiji se propisuju u iznosu minimalno 15 ECTS-a za stručne prvostupnike strojarstva do maksimalno 30 ECTS bodova za ostale.

5. Mogu li i dalje raditi i istovremeno studirati?

Svakako, jer na diplomskom studiju strojarstva postoji i kvota za izvanredne studente namijenjena upravo zaposlenim ljudima koji u svom radu uviđaju potrebu za daljnjim usavršavanjem i stjecanjem novih znanja što će im omogućiti dalji napredak u struci, a vjerojatno i bolju poziciju te bolje plaćeno radno mjesto.

6. Hoću li kao sveučilišni magistar inženjer strojarstva imati problema sa pronalaskom posla?

Ne. Potražnja za inženjerima strojarstva je vrlo velika te se svi strojari zapošljavaju najčešće još tijekom studiranja. Znanja i vještine koji se stječu na studiju strojarstva čine magistre inženjere strojarstva vrlo poželjnim kadrom među poslodavcima ne samo u strojarskoj struci, već i u prodaji, razvoju, trgovini, vođenju proizvodnih i drugih tvrtki i poslova jer su strojari svojom širinom tehničkog znanja kao i razvijenom sposobnosti lakog usvajanja novih znanja vrlo fleksibilni i lako se prilagođavaju svim zahtjevima poslodavaca.

7. Je li strojarstvo težak studij?

I je i nije. Sve ovisi o studentu. Ako student redovito ispunjava sve svoje obaveze, redovito uči za kolokvije te na njih izlazi, uči za pismene i usmene ispite s razumijevanjem, nema razloga da studij ne završi u roku. Svakako za pojedine kolegije će netko morati uložiti više energije i truda, a za neke ne, što naravno ovisi i o predznanjima ali i sklonostima svakog pojedinca. Svakako treba navesti da se sav uloženi trud u studiranje strojarstva svakako isplati jer titula sveučilišnog magistra inženjera strojarstva ima svoju težinu na tržištu rada, a strojarstvo kao struka je visoko cijenjena i priznata svugdje u svijetu.