Opće informacije

o_studiju_

Sveučilišni diplomski studij Multimedija

Nastavni sadržaj i kompetencije

Sveučilišni diplomski studij Multimedija ustrojen je na način da studentima pruža mogućnost stjecanja istraživačkih i stručnih kompetencija u području projektiranja, razvoja i distribucije inovativnih multimedijskih sadržaja. Projektno orijentirana nastava u dinamičnom okruženju usmjerena je na poticanje kreativnosti, motiviranosti, pouzdanosti i liderstva kod studenata. Snažnom tehničkom potporom u korištenju novih tehnologija osigurani su preduvjeti za profiliranje pojedinaca u određenom segmentu izgradnje komunikacijskih platformi. Znanstvena spoznaja, kreativan rad, partnerski odnos i samostalno odlučivanje u realnim projektnim zadacima, glavne su odlike ovog studija koji je u potpunosti spreman suočiti se s dinamičnim poslovnim okruženjima budućnosti te biti dionik u stvaranju visokotehnološkog inovacijskog društva znanja.

Mogućnosti razvoja karijere

Uspješnim završetkom ovog sveučilišnog diplomskog studija, spojem tehnologije i kreativnosti, omogućuje se zapošljavanje na širokoj lepezi poslova unutar širokog sektora komunikacijske industrije, kreativnih industrija, IT industrije, produkcije video igara, mobilnih i WEB aplikacija, audio-foto-video produkcije, reklamnih i medijskih agencija i sl.

Daljnji nastavak obrazovanja u okviru Sveučilišta Sjever moguć je na doktorskom studiju „Mediji i komunikacija“ ili na srodnim doktorskim studijima drugih visokih učilišta.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. ing. techn. graph.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI:
- Sveučilišni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija,
- Stručni prijediplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija uz polaganje razlikovnih predmeta u iznosu od 15 ects bodova,
- Stručni ili sveučilišni prijediplomski studij iz drugog područja i/ili polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu 15 - 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                        ECTS
Osnove programiranja grafike                  5
Uvod u digitalno nakladništvo                  5
WEB i mobilne aplikacije                             5
Multimedija, oblikovanje i primjena        5
Grafički dizajn                                                 5
3D modeliranje                                               5

Galerija