Informacije o upisima

Za upis na sveučilišni prijediplomski studij Glazba i mediji provodi se i dodatna provjera specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti, a prema uputama o Postupku dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti na Odsjeku za glazbu i medije objavljenom na stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr.
Prijave za dodatnu provjeru specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti na sveučilišnom prijediplomskom studiju Glazba i mediji primaju se zaključno do 28. lipnja 2024. godine.
Prijave se podnose putem e-adrese referada.vz@unin.hr slanjem obrasca Prijaveobrasca Privole (suglasnost za prikupljanje, obradu, objavu osobnih podataka) te potvrde uplate troška postupka.
Trošak postupka provjere na studiju Glazba i mediji iznosi 13,27 eura. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta Sjever broj HR4923900011101386168, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 652646 te pod „Svrha uplate“ trošak postupka.
Postupak dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti na sveučilišnom prijediplomskom studiju Glazba i mediji održati će se  8. srpnja 2024. godine, a prema uputama i hodogramu dodatne provjere.

HODOGRAM DODATNE PROVJERE

UPUTE - POSTUPAK DODATNE PROVJERE

OBRAZAC PRIJAVE ZA POSTUPAK PROVJERE

OBRAZAC PRIVOLE