Informacije o upisima

Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Glazba i mediji provodi se i dodatna provjera specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti, a prema uputama o Postupku dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti na Odjelu za glazbu i medije objavljenom na stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr.
Prijave za dodatnu provjeru specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti na preddiplomskom sveučilišnom studiju Glazba i mediji primaju se zaključno do 5. rujna 2022. godine.
Prijave se podnose putem e-adrese referada.vz@unin.hr slanjem obrasca Prijaveobrasca Privole (suglasnost za prikupljanje, obradu, objavu osobnih podataka) te potvrde uplate troška postupka.
Trošak postupka provjere na studiju Glazba i mediji iznosi 100,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 652646 te pod „Svrha uplate“ trošak postupka.
Postupak dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti na preddiplomskom sveučilišnom studiju Glazba i mediji održati će se  8. rujna 2022. godine, a prema uputama i hodogramu dodatne provjere.

UPUTE - POSTUPAK DODATNE PROVJERE

HODOGRAM DODATNE PROVJERE

OBRAZAC PRIJAVE ZA POSTUPAK PROVJERE

OBRAZAC PRIVOLE

Rezultati dodatne provjere specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti na preddiplomskom sveučilišnom studiju Glazba i mediji:

Privitci