Prikaz objava
str. 1/1

Indeksi

Studenti mogu preuzeti svoj indeks u referadi 104

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Dijane Vuković

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) pročelnik Odjela za ekonomiju daje

OBAVIJEST

dr.sc. Dijana Vuković održat će nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i odgovarajuće radno mjesto, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, dana 15. ožujka 2019. godine (petak) u 17,00 sati, predavaonica 209 UNIN-3 na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b, Varaždin.

Prilozi

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ernesta Vlačić

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) pročelnik Odjela za ekonomiju daje

OBAVIJEST

dr. sc. Ernest Vlačić održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, dana 15. ožujka 2019. godine (petak) u 17,45 sati, predavaonica 209 UNIN-3 na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b, Varaždin.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/1