Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak.god. 2023./2024.

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Uvod u materijale 30 15 - 5
Ispitivanje mehaničkih svojstava ambalaže 30 15 - 5
Tisak i oplemenjivanje ambalaže 15 15 - 5
Razvojni trendovi ambalažnih materijala 30 15 - 5
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 15 15 - 5
Projektiranje i dizajn ambalaže 15 - 30 5
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Kemija okoliša 30 15 - 6
Upravljanje otpadom 30 15 - 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Karakterizacija ambalažnih materijala 30 15 - 6
Inženjerstvo u zaštiti okoliša i ambalaži 30 15 - 6
Osnove programiranja grafike za ambalažu 30 15 - 6
Mikrobiološka kontrola ambalaže 30 15 - 6
Zaštita okoliša 30 15 - 6
Ekotoksikologija 30 15 - 6

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Zaštitna grafika na ambalaži 30 - 15 6
Napredni tisak na ambalažu 30 15 - 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Razvoj modela složenih sustava u zaštiti okoliša 30 15 - 6
Ambalaža i tehnologija pakiranja 30 15 - 6
Marketing ambalaže 30 15 - 6
Ambalažni materijali za pakiranje hrane 30 - 15 6
Upravljanje okolišem 30 15 - 6
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad - - - 30

Studenti u 2. semestru odabiru i upisuju 3 od 6, a u 3. semestru 3 od 5 predložena izborna predmeta.

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij iz tehničkog područja te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža na Sveučilištu Sjever
  • preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 15 ects bodova.

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Reprodukcijski procesi u ambalažnoj industriji 15 15 - 7,5
Uvod u ambalažnu industriju 15 15 - 7,5