Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom Sveučilište Sjever svoju djelatnost i poslovanje usklađuje sa novim trendovima u zaštiti osobnih podataka.

Opća uredba utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka.

Na ovoj stranici nalaze se dokumenti kojima se regulira zaštita osobnih podataka na nacionalnoj razini te temeljni interni akti o zaštiti osobnih podataka Sveučilišta Sjever. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, putem ove stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Sveučilištu Sjever.

Interni akti Sveučilišta Sjever kojima se regulira zaštita osobnih podataka

  • Link
  • Link
  • Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

  • Link