Prikaz objava
str. 1/5

Otvoren probni pristup – ProQuest Central i SciTech Premium Collection

Poštovani,

obavještavamo vas da je ProQuest otvorio probni pristup na svoje zbirke ProQuest Central i SciTech Premium Collection.

ProQuest Central je multidisciplinarna zbirka koja obuhvaća više od 39 baza podataka s područja medicine, poslovanja i ekonomije, društvenih znanosti, umjetnosti i interdisciplinarnih područja. Sadržaj baza uključuje velik broj konferencijskih zbornika, radnih dokumenata, zbirke novina i drugih materijala.

SciTech Premium Collection obuhvaća zbirke iz područja prirodnih i tehničkih znanosti te sadržava cjelovite tekstove iz znanstvenih, trade i stručnih časopisa, tehnička izvješća, konferencijske zbornike, službene publikacije i druge materijale.
Baza također uključuje specijalizirane A&I izvore (Agricola, Medline, Toxline, ASFA, Metadex, ANTE, Water abstracts itd.), a obuhvaća područja poljoprivrede, znanosti o okolišu, meteorologije, biologije, znanost o materijalima, inženjerstvo, računarstvo, svemir i napredne tehnologije.

Obavijest o oglednoj vježbi

Prilozi
  • Kategorija: pim

Uvodno predavanje za studente prve godine – Sveučilišni centar Koprivnica

Povodom početka akademske godine 2018./2019., u utorak, 9. listopada 2018., u Sveučilišnom centru Koprivnica s početkom u 16:00 sati u dvorani A01 održat će se uvodno predavanje za studente prve godine. Navedeno predavanje otvorit će prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica, izv. prof. dr. sc. Mario Tomiša koji će ujedno studentima izraziti dobrodošlicu na Sveučilištu Sjever.

Obavijest o nastupnom predavanju dr.sc. Igora Klopotana

Temeljem Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Sjever, pročelnik odjela daje

OBAVIJEST

Dr. sc. Igor Klopotan održat će nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent i odgovarajuće radno mjesto, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, dana 10. listopada 2018. godine (srijeda) u 13:30 sati, predavaonica A-06, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1.

Prilozi
  • Kategorija: pim

Upisi u više godine studija - preddiplomski studiji

Dokumenti u privitku.

Napomena-trosak naknadnog upisa snose studenti koji nece pristupiti nijednom od termina navedenih u obavijesti (tj. nakon 09.10.).

Upis izbornih kolegija - novo

Zbog slabe popunjenosti, moduli 1 i 2 se neće izvoditi.

Izvodit će se moduli 3 i 4.

Studenti koji su se dopisali ispod crte na modulu 4 (zadnji upisani student je broj 32) pozivaju se da izvrše upis slobodnog modula (3)

Također, umjesto kolegija Međunarodni odnosi, EU institucije u modulu 3 izvodit će se kolegij Uvod u gospodarsku logistiku.

***

Studenti koji će upisivati drugu godinu studija Poslovanje i menadžment pozivaju se da obavezno zaključno do utorka, 02. listopada 2018. godine u 20:00h upišu module izbornih kolegija koji će se u slučaju popunjenosti mjesta izvoditi u III i IV semestru ove akademske godine te u V semestru (sljedeća akademska godina).

Link na Google tablicu nalazi se na kraju ove obavijesti. Tablici se pristupa isključivo aai korisničkim identitetom.

Dodatna pitanja - mhabek@unin.hr

Prema upisanim mjestima izvodit će se i moduli, a u slučaju manjeg broja studenata od predviđenih grupa potrebnih za izvođenje kolegija moguća je preraspodjela na druge module.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p8Rk4DXsF64FJt4G-g0StW5IueSgbK5DvNa-VnwlPdU/edit?usp=sharing

  • Kategorija: pim

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/5