Prikaz objava
str. 1/2

Upisi studenata prijelaznika s drugih visokih učilišta

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredni studij Poslovanja i menadžmenta te Poslovanja i menadžmenta u medijima da upisu pristupe u jednom od sljedećih termina:

ponedjeljak, 20. studenoga 2017.,
utorak, 21. studenoga 2017.,
srijeda, 22. studenoga 2017.
u vremenu 14:00 – 15:00 sati u studentskoj referadi, A 111/1.kat

Detalji se nalaze u obavijesti u prilogu.

Upitnik - Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU

Poštovani studenti,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi anketu o interesima i potrebama studenata u području educiranja o fondovima EU i pisanju projekata s ciljem osmišljavanja novog programa Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU.

Volontiraj na Smotri Sveučilišta u Zagrebu

Dragi studenti,

Sveučilište Sjever ove godine po prvi puta sudjeluje na Smotri Sveučilišta u Zagrebu koja se održava od 23. - 25. studenog 2017. u prostoru Studentskog centra (Savska 25, Zagreb).

Pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave i pridruže našem timu u predstavljanju Sveučilišta Sjever na ovom događaju. Jedini uvjet za prijavu su komunikativnost, otvorenost, kreativnost i želja za novim iskustvima.

Upozorenje o širenju malicioznog programa

Primjećeno je širenje malicioznog programa putem USB memorija (za sada u prizemlju u dvoranama A07 i A02). Molim da se izbjegava priključivanje USB memorija jer na taj način se maliciozni program širi dalje, a pritom i sakrije datoteke na USB memoriji.

Gostujuće predavanje Ide Šipek na temu Komunikacijske i prezentacijske vještine: Kako savladati strah i tremu od javnog nastupa?

U četvrtak, 9. studenog 2017. u 15 sati u Sveučilišnom centru Koprivnica (dvorana A108) predavanje će održati Ida Šipek,  diplomirana psihologinja i mindfulness praktičar na temu Komunikacijske i prezentacijske vještine: Kako savladati strah i tremu od javnog nastupa?

Prilozi

Obavijest o nastupnom predavanju Branka Vukšića, mag. nov.

Temeljem Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta
Sjever, rektor Sveučilišta Sjever daje

OBAVIJEST

Branko Vukšić, mag.nov., održat će nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavač u informacijsko i komunikacijskom području znanosti, dana 15. studenog 2017. godine (srijeda) u 15:00 sati, predavaonica A07, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Ž. Dolinara 1.

Prilozi

Probni pristup EBSCO – Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, CINAHL Plus with Full Text

Poštovani,

obavještavamo vas da je EBSCO Information Services za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu otvorio probni pristup na sljedeće baze podataka:

Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, CINAHL Plus with Full Text

Navedene baze dostupne su putem sučelja EBSCOhost, a probni pristup traje do 22.1.2018.

Za dodatne informacije o ovim bazama podataka u probnom pristupu te pomoć u korištenju istih, pozivamo vas da sudjelujete u webinarima koji će se održavati prema sljedećem rasporedu.

(Izvor: Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu)

Rezultati pretrage
page 1/2