Prikaz objava
str. 1/34

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

studentica: Martina Novosel

tema: Uloga menadžmenta u prevenciji mobinga na radnom mjestu

mentor: doc.dr.sc. Marina Gregorić

Obrana će se održati 16.7.2021. u 14:00 na poveznici: https://meet.google.com/mrw-daqg-tka

  • Kategorija: pim

Objavljuje se

Javna obrane završnog rada

student: Irena Marijanović

tema: Cjelovita informatizacija poslovanja i poslovnih procesa školskih ustanova

mentor: izv.prof.dr.sc. Ljerka Luić

Obrana će se održati 14.07.2021. u 9 sati na poveznici: https://meet.google.com/ymq-anck-nnj

student: Emilija Pogačić

tema: Izazovi digitalizacije poslovanja: kompilacija svjetske prakse i nacionalne perspektive

mentor: izv.prof.dr.sc. Ljerka Luić

Obrana će se održati 14.07.2021. u 9:30 sati na poveznici: https://meet.google.com/ymq-anck-nnj

  • Kategorija: pim

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

student: Slađana Hlatki

tema: Javna nabava u Republici Hrvatskoj s prikazom slučaja oružanih snaga

mentor: doc.dr.sc. Ernest Vlačić

Obrana će se održati 14. srpnja 2021. u 12 sati na poveznici:

  • Kategorija: pim

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

student: Robin Knežević

tema: Regulacija ispravnosti hrane i HACCAP sustav

mentor: red.prof. Krešimir Buntak

Obrana će se održati 12.7.2021., u 13 h u A216

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

student: Bruno Šuveljak

tema: Motiviranje i nagrađivanje zaposlenika

mentor: doc.dr.sc. Marina Gregorić

Obrana će se održati 7.7.2021. u 14:30 na poveznici: https://meet.google.com/ddq-eyng-wfx

  • Kategorija: pim

Objavljuje se

Javna obrana završnog rada

student: Marina Gregurek

tema: Menadžment u upravljanju ljudskim potencijalima s ciljem postizanja konkurentne prednosti

mentor: doc.dr.sc. Joško Lozić

Obrana će se održati 28.6.2021., u 10 h na poveznici

https://meet.google.com/zao-orsc-jub

  • Kategorija: pim
Rezultati pretrage
page 1/34