Opće informacije

o_studiju_

Preddiplomski stručni studij Prehrambena tehnologija

Nastavni sadržaj i kompetencije

U nastavnom programu studija osiguralo se svladavanje stručno teorijskih i posebnih stručnih sadržaja iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije, nutricionizma, agronomije i zaštite okoliša. Završetkom stručnog studija prehrambene tehnologije na Sveučilištu Sjever studenti će biti osposobljeni za rad u prehrambenoj i srodnim industrijama, u cjelokupnom lancu proizvodnje hrane (od sirovine do plasmana gotovih proizvoda). Osim toga, stečenim znanjima i vještinama studenti će biti osposobljeni za uključivanje u različite tehnološke i poslovne situacije, ali i za pokretanje i vođenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, srednjeg i malog poduzetništva.

Kombiniranjem teorijskih i praktičnih znanja polaznici će nakon studija biti obrazovani stručnjaci osposobljeni za sljedeće poslove:

- samostalni rad u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom gospodarstvu,
- proizvodnju tradicionalnih proizvoda,
- proizvodnju funkcionalnih proizvoda/proizvoda s dodanom vrijednošću,
- vođenje seoskog turizma i gastro-enološku ponudu,
- osnovno tehnološko vođenje proizvodne linije u prehrambenoj industriji,
- razvoj novih prehrambenih proizvoda,
- osmišljavanje i sastavljanje jelovnika za određenu grupu potrošača,
- stručne poslove iz domene hrane u državnim ustanovama,
- pomoćna djelatnost u inspekcijskim službama,
- kompetencije rukovanja hranom u velikim trgovačkim centrima i skladištima.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije
SKRAĆENI STRUČNII NAZIV ZVANJA: bacc. ing. techn. aliment.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 10%
Matematika 20%
Strani jezik 10%

Izborni dio državne mature
Kemija* 20%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije
obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi.