Osnovno

ERASMUS+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanjevisoko obrazovanjeobrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih sporta.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

 • provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
 • obavljanje stručne prakse,
 • stručna usavršavanja i osposobljavanja,
 • volontiranja
 • razmjene mladih
 • rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

MOBILNOST STUDENATA

Program Erasmus+ KA1 namijenjen je redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska). Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:

 1. popunjen prijavni obrazac
 2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu za strane studente
 3. prijepis ocjena svih položenih ispita sa svih razina studija

Dodatno:

4. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom

 1. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Države u kojima je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska. U okviru ovog Natječaja mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Status studenta tijekom razdoblja mobilnosti

Studenti Sveučilišta Sjever zadržavaju status studenta u Republici Hrvatskoj i ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti. Studenti koji odlaze na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse mogu završiti studij (diplomirati) nakon sudjelovanja u predmetnom natječaju i ostvarivanja prava na financijsku potporu, no takva mobilnost se mora realizirati u okviru jedne (1) godine od dana završetka studija. U trenutku početka mobilnosti u svrhu studijskog boravka u inozemstvu, studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija na Sveučilištu Sjever. Mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse može se realizirati i u statusu studenta na 1. godini preddiplomskog studija.

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:

 • uz pomoć posredničkih agencija ili internet portala (npr. ErasmusIntern, Europlacement; Globalplacement, Praxisnetwork EU)
 • http://praxisnetwork.eu/proposal/
 • https://erasmusintern.org/traineeships
 • uz pomoć matične ustanove
 • samoinicijativno

Postupak izbora studenata prijavljenih na Erasmus+ natječaj provodi Sveučilište Sjever. Za provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo provodi postupak evaluacije prijava na natječaj na temelju sljedećih kriterija:

 • prosjek ocjena tijekom dosadašnjeg studija (sve razine),
 • testiranje stranog jezika
 • intervju s studentom
 • pismo motivacije

MOBILNOST (NE)NASTAVNOG OSOBLJA

Za nastavno osoblje svrha boravka na inozemnoj ustanovi je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, a za nenastavno osoblje svrha boravka na inozemnoj ustanovi je stručno usavršavanje.

Održavanje nastave: uvjet za nastavnike koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno.

Stručno usavršavanje: za nastavno i nenastavno osoblje može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

 • pohađanje tečaja / radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta;
 • rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova

Dužina boravka

 • Nastavno osoblje Održavanje nastave najkraće 2 dana, a najduže 60 dana
 • Nastavno osoblje Stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 60 dana
 • Nenastavno osoblje Stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 60 dana

Dani provedeni na putu ne uključuju se u dužinu mobilnosti na prihvatnoj ustanovi.

Prijava treba sadržavati:

 1. Prijavni obrazac
 2. Obrazac za nastavni plan / Obrazac za plan rada
 3. Prihvatno pismo inozemne ustanove (Acceptance Letter)
 4. Životopis (Europass format)
 5. Kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu
 6. Potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili potvrdu o statusu vanjskog suradnika
 7. Motivacijsko pismo
 8. Obrazac za odobrenje mobilnosti

Uz gore navedene dokumente, osobe s invaliditetom prilažu:

7. Obrazac za dodatno financiranje osoba s invaliditetom (i popratnu medicinsku dokumentaciju)

Za provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever. Erasmus+ mobilnost realizira se prema prijavi na natječaj i prema individualnom nastavnom planu ili planu rada koje je odobrilo Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. Prema dogovoru s prihvatnom inozemnom ustanovom, pristupnici odabrani za mobilnost sami određuju razdoblje u kojem će mobilnost realizirati. Razdoblje realizacije mobilnosti može biti različito od razdoblja navedenog u prijavi na natječaj.

Iznos financijske potpore

Ukupan iznos dnevnica prema broju dana mobilnosti. Iznosi dnevnica priznaju se za svaki dan tijekom mobilnosti (vikend, neradni dani, praznici) i uključuju najviše 2 dana za dane provedene na putu.