Osnovno

1434006659_ampeu-logo-hr                                                   1524218737_logosbeneficaireserasmus-left-hr

ERASMUS+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji već više od 35 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija.

MOBILNOST STUDENATA

Program Erasmus+ KA1 namijenjen je redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoobrazovnim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na poveznici https://www.mobilnost.hr/cms_files/2015/08/1440668269_faq-e--studenti-prijevod-final.pdf (Uskoro se očekuje novi dokument za programsko razdoblje 2021-2027)

Trajanje aktivnosti

- studijski boravak - trajanje 2-5 mjeseci za svaku razinu studija
(preddiplomski, diplomski, doktorski studij)

- stručna praksa - trajanje 2-3 mjeseca za svaku razinu studija
(preddiplomski, diplomski, doktorski studij)

ukoliko student želi ostati duže (maksimalno do 12. mjeseci) može o
vlastitom trošku (tzv. Zero grant student).

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru  Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.

Status studenta tijekom razdoblja mobilnosti

Studenti Sveučilišta Sjever zadržavaju status studenta u Republici Hrvatskoj i ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti. Studenti koji odlaze na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse mogu završiti studij (diplomirati) nakon sudjelovanja u predmetnom natječaju i ostvarivanja prava na financijsku potporu, no takva mobilnost se mora realizirati u okviru jedne (1) godine od dana završetka studija. U trenutku početka mobilnosti u svrhu studijskog boravka u inozemstvu, studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija na Sveučilištu Sjever. Mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse može se realizirati i u statusu studenta na 1. godini preddiplomskog studija.

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:

 • uz pomoć posredničkih agencija ili internet portala (npr. ErasmusIntern, Europlacement; Globalplacement, Praxisnetwork EU)
 • http://praxisnetwork.eu/proposal/
 • https://erasmusintern.org/traineeships
 • uz pomoć matične ustanove
 • samoinicijativno

Postupak izbora studenata prijavljenih na Erasmus+ natječaj provodi Sveučilište Sjever. Za provođenje postupka odabira kandidata osnovano je Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo provodi postupak evaluacije prijava na natječaj na temelju sljedećih kriterija:

 • prosjek ocjena tijekom dosadašnjeg studija (sve razine),
 • poznavanja stranog jezika
 • pismo motivacije
 • dodatni bodovi ostvaruju se u slučaju da kandidat još nije realizirao mobilnost, za slabiji socioekonomski status ili za kandidate s invaliditetom

MOBILNOST (NE)NASTAVNOG OSOBLJA

Za nastavno osoblje svrha boravka na inozemnoj ustanovi je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, a za nenastavno osoblje svrha boravka na inozemnoj ustanovi je stručno usavršavanje.

Održavanje nastave: uvjet za nastavnike koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno.

Stručno usavršavanje: za nastavno i nenastavno osoblje može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

 • pohađanje tečaja / radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta;
 • rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova

Dužina boravka

 • Nastavno osoblje Održavanje nastave najkraće 2 dana, a najduže 60 dana
 • Nastavno osoblje Stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 60 dana
 • Nenastavno osoblje Stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 60 dana

Dani provedeni na putu ne uključuju se u dužinu mobilnosti na prihvatnoj ustanovi.

Preporučeno trajanje mobilnosti je 5+2 dana.

Za provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever. Erasmus+ mobilnost realizira se prema prijavi na natječaj i prema individualnom nastavnom planu ili planu rada koje je odobrilo Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. Prema dogovoru s prihvatnom inozemnom ustanovom, pristupnici odabrani za mobilnost sami određuju razdoblje u kojem će mobilnost realizirati. Razdoblje realizacije mobilnosti može biti različito od razdoblja navedenog u prijavi na natječaj.

Iznos financijske potpore

Ukupan iznos dnevnica prema broju dana mobilnosti. Iznosi dnevnica priznaju se za svaki dan tijekom mobilnosti (vikend, neradni dani, praznici) i uključuju najviše 2 dana za dane provedene na putu.