Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak.god. 2023./2024.

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove ekonomije 30 - 30 5
Matematika 30 - 45 5
Informatika 30 - 30 4
Opći engleski jezik 15 - 30 4
Metodologija pisanja i prezentiranja 15 30 - 4
Poduzetništvo 30 15 15 5
Poslovna i medijska etika 30 - 30 4
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Makroekonomija 30 - 30 4
Financijske institucije i tržišta 30 30 - 4
Statistika 30 - 45 5
Osnove menadžmenta 30 - 30 4
Trgovačko pravo 30 30 - 5
Poslovni engleski 1 15 30 - 4
Poslovna psihologija i menadžerske vještine 30 - 30 4

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Mikroekonomija 30 30 - 5
Poslovno komuniciranje 30 30 - 4
Organizacija i organizacijsko ponašanje 30 30 - 4
Uvod u marketing 30 - 30 4
Poslovni engleski 2 15 30 - 4
Uvod u medije 45 30 - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Izborni predmet odabranog modula - - - -
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Poslovanje i menadžment u medijima 30 30 - 5
Računovodstvo 30 - 30 5
Korporativne komunikacije 30 15 15 4
Istraživanje tržišta 30 - 15 4
Menadžment ljudskih potencijala 30 15 15 4
Upravljanje industrijama zabavnih medija 15 - 30 4
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Izborni predmet odabranog modula - - - -

3. godina studija

5. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Menadžment 30 15 15 4
Poslovno-informacijski sustavi 30 15 - 4
Poslovne financije i financijski menadžment 30 - 30 4
Marketinške strategije 15 - 30 4
Promocija 30 15 15 4
Medijske industrije EU 30 30 - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Izborni predmet odabranog modula - - - -
6. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Kontroling 30 15 15 4
Upravljanje kvalitetom 30 30 - 4
Stručna praksa - - 180 7
Završni rad - - - 15

Izborni predmeti

IZBORNI PREDMETI MODULA 1 P S V ECTS
Medijska publika 30 - 15 4
Uvod u tisak 30 - 15 4
Uvod u radio i televiziju 30 - 15 4
IZBORNI PREDMETI MODULA 2 P S V ECTS
Organizacija proizvodnje - - - -
Uvod u gospodarsku logistiku 30 30 - -
Menadžment inovacija - - - -
IZBORNI PREDMETI MODULA 3 P S V ECTS
Infrastruktura kvalitete - - - -
Društveno odgovorno poslovanje 15 - 30 4
Međunarodni odnosi, EU institucije i globalna uloga 30 - 15 4
IZBORNI PREDMETI MODULA 4 P S V ECTS
Menadžment obrta, zadruga i OPG-a 15 - 30 4
Poduzetničko udruživanje i umrežavanje 15 - 30 4
Infrastruktura poduzetništva i EU fondovi 15 - 30 4