Prikaz objava
str. 1/51

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenata

 • Rakuša Juraj
 • Habjanec Florijan
 • Colarić Silvio
 • Korotaj Janja
 • Košćak Karlo
Prilozi
 • Kategorija: mop

Obavijest o nastupnom predavanju Nikole Jozića, mag.rel.publ.

Temeljem Odluke Rektorskog zbora visokih učilista Republike Hrvatske o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05) procelnik Odjela za multimediju, oblikovanje i primjenu daje

OBAVUEST

Nikola Jozić, mag.rel.publ. oddat ce nastupno predavanje za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u interdisciplinarnom području znanosti, polja grafička tehnologija i informacijske i komunikacijske znanosti, dana 23. listopada 2018. godine (utorak) u 18:00 sati, predavaonica 23, UNIN 1 na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104.brigade 3, Varazdin.

Prilozi
 • Kategorija: mop

Otvoren probni pristup – ProQuest Central i SciTech Premium Collection

Poštovani,

obavještavamo vas da je ProQuest otvorio probni pristup na svoje zbirke ProQuest Central i SciTech Premium Collection.

ProQuest Central je multidisciplinarna zbirka koja obuhvaća više od 39 baza podataka s područja medicine, poslovanja i ekonomije, društvenih znanosti, umjetnosti i interdisciplinarnih područja. Sadržaj baza uključuje velik broj konferencijskih zbornika, radnih dokumenata, zbirke novina i drugih materijala.

SciTech Premium Collection obuhvaća zbirke iz područja prirodnih i tehničkih znanosti te sadržava cjelovite tekstove iz znanstvenih, trade i stručnih časopisa, tehnička izvješća, konferencijske zbornike, službene publikacije i druge materijale.
Baza također uključuje specijalizirane A&I izvore (Agricola, Medline, Toxline, ASFA, Metadex, ANTE, Water abstracts itd.), a obuhvaća područja poljoprivrede, znanosti o okolišu, meteorologije, biologije, znanost o materijalima, inženjerstvo, računarstvo, svemir i napredne tehnologije.

Oglašava se

Javna obrana Zvaršnog rada studenta

 • Šalamun Luka
Prilozi
 • Kategorija: mop

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenta

 • Lovrinov Lovre
 • Lacković Mirjam
Prilozi
 • Kategorija: mop

Obavijest o oglednoj vježbi dr.sc. Slobodana Jurača

Temeljem Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Sjever, pročelnik Odjela za multimediju daje

OBAVIJEST

Dr.sc. Slobodan Jurač održat će oglednu vježbu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent i odgovarajuće radno mjesto, u području prirodnih znanosti, polje fizika, dana 17. listopada 2018. godine, u 14.30 sati, prostorija UNIN2- 108 na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, Varaždin.

Prilozi
 • Kategorija: mop

Obavijest o oglednoj vježbi Karmene Vadlja-Rešetar, prof.

Temeljem Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Sjever, pročelnik Odjela za multimediju daje

OBAVIJEST

Karmena Vadlja-Rešetar, prof. održat će oglednu vježbu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent i odgovarajuće radno mjesto, u području prirodnih znanosti, polje fizika, dana 17. listopada 2018. godine, u 13:30 sati, prostorija UNIN2- 108 na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, Varaždin.

Prilozi
 • Kategorija: mop
Rezultati pretrage
page 1/51