Prikaz objava
str. 1/62

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenata

  • Bezik-Harić Sara
  • Jakšić Tamara
  • Lakić Nikola
  • Atalić Josip
Prilozi
  • Kategorija: mop

Novi doktor znanosti na Sveučilištu Sjever

Mr.sc. Marko Morić, viši predavač na odjelu Multimedija Sveučilišta Sjever obranio je 1. listopada 2019. godine doktorsku disertaciju na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom  "Unaprjeđenje kvalitete elektrofotografskoga tiska oplemenjivanjem tiskovne podloge i varijacijom snage korone", pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Igora Majnarića.

Čestitke kolegi Moriću na ovom iznimnom uspjehu!

Galerija

Prijavite se na Forum Plus Akademiju u Varaždinu

Cijenjeni studenti,

Ovim Vas putem pozivamo na prijavu na projekt Forum Plus Akademija (F+A) koji je usmjeren na poticanje mladih intelektualaca na cjelovitu osobnu formaciju i aktivnu društvenu uključenost u skladu s osobnim afinitetima, kompetencijama i stručnim usmjerenjem s ciljem doprinosa široj društvenoj zajednici. Cjelokupan program obuhvaćaju četiri komponente: informiranje, edukacija, umrežavanje i inicijativa. F+A namijenjena je mladima između 18 i 30 godina.

Prilozi

Oglašava se

Javna obrana Završnog rada studenata

  • Meštrović Matija
  • Balen Marija
  • Bolčević Darko
Prilozi
  • Kategorija: mop

Raspored predavanja na preddiplomskim studijima ak.god. 2019./2020.

Poštovani studenti,

U privitku se nalaze rasporedi predavanja za preddiplomske studijske programe za akademsku godinu 2019./2020., koji se izvode u Sveučilišnom centru Varaždin i Sveučilišnom centru Koprivnica:

Mehatronika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Graditeljstvo, Elektrotehnika, Logistika i mobilnost, Sestrinstvo, Fizioterapija, Medijski dizajn, Komunikologija, mediji i novinarstvo, Logistika i mobilnost, Prehrambena tehnologija, Poslovanje i menadžment.

Održavanje radionice - Emerald Publishing

Poštovani,

obavještavamo vas da će Emerald Publishing u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu održati radionicu 21. listopada 2019. u 11.30 sati u seminarskoj dvorani na polukatu (mezaninu) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na radionici će se predstaviti:

– aktualne teme vezane uz znanstveno istraživanje i objavljivanje radova

– nova platforma Emerald Insight putem koje je hrvatskoj i akademskoj zajednici dostupan pristup na pretplaćen sadržaj Emerald eJournals Premier

Radionica je namijenjena znanstvenicima, doktorandima, studentima i knjižničarima, kao i svima zainteresiranima za navedene teme.

Sudionici će naknadno dobiti potvrdu o sudjelovanju, a na radionicu se možete prijaviti ovdje.

Rezultati pretrage
page 1/62