Opće informacije

01

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij Glazba i mediji omogućiti će studentima stjecanje znanja i vještina iz područja glazbene umjetnosti, glazbene pedagogije, kulturne i glazbene baštine, digitalizacije i arhivistike, iz područja notografije, medija, tonskoga snimanja i audio produkcije. Koncept studija se bazira na interdisciplinarnosti u specifičnim područjima umjetnosti i kulture te medija i kreativnih industrija. Među glavnim ciljevima studija su obrazovanje kompetentnih i konkurentnih stručnih profesionalaca osposobljenih za primjenu znanja i vještina u osuvremenjivanju i unaprjeđenju postojećeg glazbenog obrazovanja te medijskog, komunikacijskog, kulturnog i poduzetničkog ozračja u zemlji, kao i odgovor na potrebe privatnog i javnog sektora zа kadrovimа koji uz adekvatne kompetencije iz područja glazbene umjetnosti i kulturne baštine posjeduju i kompetencije u području medijа i digitalizacije.

Mogućnost razvoja karijere

Kompetencije koje će studenti steći po završetku studija Glazba i mediji omogućiti će im razvoj profesionalne karijere u obrazovanju, kulturi, turizmu, glazbenom izdavaštvu ili medijima na poslovima kao: učitelji i nastavnici glazbene kulture u osnovnim školama, suradnici u glazbenim projektima (izvedba/glazbenici izvođači, snimanje/digitalizacija i snimanje audio i video građe, produkcija/organizacija glazbenih te interdisciplinarnih umjetničkih projekata), suradnici u prikupljanju, arhiviranju i istraživanju glazbene baštine (suradnici na znanstvenim projektima u području znanosti o glazbi i glazbene umjetnosti, suradnici u knjižnicama i arhivima), suradnici na radiju, TV-u i internetu (glazbeni urednici, voditelji glazbenih emisija i sl.), suradnici u izdavačkim tvrtkama (uređivanje/izdavanje glazbene literature i notnih izdanja, pisanje i/ili uređivanje stručnih članaka...), voditelji glazbenih tečajeva u centrima za kulturu i kulturno-umjetničkim društvima.

Općenito o studijskom programu

Razina i vrsta studijskog programa: sveučilišni prijediplomski studijski program

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ.baccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije i medija

Skraćeni akademski naziv: univ. bacc. mus. et medior.

Trajanje i broj ECTS bodova: 6 semestara, 180 ECTS

Način izvedbe: redoviti studij

Uvjeti upisa na studij

Sveučilišni prijediplomski studij „Glazba i mediji“ mogu upisati osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, položile B razinu državne mature i koji ispunjavaju uvjete propisane Natječajem Sveučilišta Sjever za upis studenta. Za upis na studij Glazba i mediji kandidati trebaju i zadovoljiti na provjeri specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti (solfeggio, glazbena teorija, klavir).

Način vrednovanja

Maksimalni broj bodova: 1000 bodova
Prosjek svih ocjena iz srednje škole: 10% = 100 bodova
Obavezni dio državne mature (B razina): 10% = 100 bodova
(Hrvatski jezik 5% = 50 bodova; Strani jezik 5% = 50 bodova)
Provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti: 80% = 800 bodova