Prikaz objava
str. 1/12

Održana Radionica za Erasmus+ projekte KA2 i KA107

Ured za međunarodnu suradnju je u utorak 11. prosinca 2018. godine organizirao radionicu na kojoj su održana predavanja o Erasmus+ projektima KA2 i KA107.

Profesorica dr. sc. Galia Marinova sa Tehničkog sveučilišta u Sofiji, Bugarska, održala je predavanje o Erasmus+ KA2 projektima i o CEEPUS mobilnosti.

Profesor doc. dr. sc. Aleksej Aniskin s Odjela za graditeljstvo na Sveučilištu Sjever prisutnima je održao radionicu kako što uspješnije i kvalitetnije napisati prijavu za Erasmus+ KA107 projekt.  između programskih i partnerskih zemalja.

Zahvaljujemo se profesorici dr. sc. Galii Marinovi i profesoru doc. dr. sc. Alekseju Aniskinu na održanim predavanjima i prenesenom znanju.

Za sve dodatne informacije o Erasmus+ projektima javite se u Ured za međunarodnu suradnju ili na mobilnost@unin.hr.

Galerija

Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

Naziv projekta:

Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

Partneri na projektu:

 • Strojarski fakultet Slavonski Brod
 • Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt intenzivno će se raditi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini. U sklopu projekta predviđen je i prijevod šest kolegija diplomskog studija strojarstva što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati.

Ovaj projekt predstavlja alat i mogućnost za stvaranje boljih i nužnih uvjeta za povećanje mobilnosti na svim razinama. Ti uvjeti doprinijeti će porastu kvalitete studija kroz njegovu internacionalizaciju, a time posredno i cijelom gospodarstvu regije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku
 • Uređenje infrastrukture za mobilnost
 • Poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika
 • Povećanje kvalitete nastave na diplomskom studiju strojarstva
 • Izrada portala za praćenje nastave i informacija za studente i nastavnike na dolaznoj mobilnosti
 • Prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i zemljama regije
 • Promocija internacionalne mobilnosti UniN u inozemstvu (na specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu)
 • Ostvarivanje kontakata sa inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetom studentskom i nastavnom mobilnosti

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

1.244.153,28

Razdoblje provedbe projekta:

 • 10/2018 – 10/2020 (24 mjeseca)

Kontakt osobe za više informacija:

Sanja Šolić

Br. telefona: +385 42 493 375

Br. telefaksa: +385 42 493 333

E-mail: ssolic@unin.hr

Posredničko tijelo 1:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38,10000 Zagreb

https://mzo.hr/

visokoobrazovanje@mzo.hr

Posredničko tijelo 2:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Amruševa 4, 10000 Zagreb

http://www.asoo.hr/

ured@asoo.hr

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

 

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog Socijalnog Fonda.

Dolazne Erasmus+ mobilnosti profesorica dr. Ljiljane Leskovic, viš. pred. i dr. Barabare Rodice, viš. pred.

Na Odjelu Sestrinstva Sveučilišta Sjever su 6. i 7. prosinca 2018. godine u sklopu Erasmus+ mobilnosti gostovale profesorice dr. Ljiljana Leskovic, viš. pred. i dr. Barabara Rodica, viš. pred. s Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto u Sloveniji.

Profesorica dr. Ljiljana Leskovic, viš. pred. je održala predavanje „Uporaba sodobnih metod dela pri obravnavi oseb z demenco“.

Profesorica dr. Barbara Rodica, viš. pred. je održala predavanje „Raziskovalna metodologija – kvantitativne in kvalitativne metode v raziskovanju“.

Zahvaljujemo se na posjeti i zanimljivim predavanjima.

Galerija

Dolazna Erasmus+ mobilnost PhDr. Mgr. Zuzane Hubnikove, Ph.D

U sklopu Erasmus+ dolazne mobilnosti nastavnog osoblja u razdoblju od 26.11.2018. do 30.11.2018. Sveučilište Sjever je posjetila PhDr. Mgr. Zuzana Hubnikova, Ph.D. s Ekonomskog sveučilišta u Pragu.

U sklopu mobilnosti u svrhu podučavanja PhDr. Mgr. Zuzana Hubnikova, Ph.D. održala je predavanja u Sveučilišnom centru u Koprivnici i u Sveučilišnom centru u Varaždinu.

Teme predavanja bile su:

- Motivacija za kreativnost i znanje

- Prepreke kreativnosti

- Kreativni proces i kreativni potencijal

- Kreativnost u timu

- Kreativna ekonomija

Zahvaljujemo se na posjeti i zanimljivim predavanjima.

Gostujuće predavanje profesorice dr. sc. Galie Marinove

Profesorica dr. sc. Galia Marinova s Tehničkog sveučilišta u Sofiji, Odjel za tehnologiju i upravljanje komunikacijskih sustava će u četvrtak 13.12.2018. u 15:30 u učionici UNIN2-109 održati predavanje na temu: "Nanocommunications devices and networks: convergence of mechanics, electronics, communications and biology at nanolevel"

Profesorica dr. sc.  Galia Martinova dolazi u sklopu CEEPUS mobilnosti kao koordinator CEEPUS mreže: CEEPUS Network CIII-BG-1103-01-1617 “Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management"

Galerija

Obavijest studentima preddiplomskog stručnog studija sestrinstva - gostujuća predavanja nastavnika Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto

U sklopu Erasmus + programa na Odjelu za sestrinstvo Sveučilišta Sjever, 06. i 07. 12. 2018. gostovat će dr. Ljiljana Leskovic, viš. pred. i dr. Barbara Rodica, viš. pred. s Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto.

Dr. Leskovic, viš. pred. će održati predavanje „Uporaba sodobnih metod dela pri obravnavi oseb z demenco“ na 3. godini studija, 06.12.2018, na kolegiju Zdravstvena njega starijih osoba, od 11 do 12 sati – UNIN 2, 110.

Dr. Rodica, viš. pred. će održati predavanje „Raziskovalna metodologija – kvantitativne in kvalitativne metode v raziskovanju“, na 2. godini studija, 06.12.2018., na kolegiju Patofiziologija, od 16 do 17 sati - UNIN 2, 110.

Pozivaju se svi zainteresirani nastavnici i studenti da sudjeluju na gostujućim predavanjima.

Galerija

Nove mjere podrške Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novi javni poziv kojom se omogućava financijska podrška putem:

-          4 mjere kojima je cilj potaknuti veće i uspješnije sudjelovanje hrvatskih organizacija u programu Obzor 2020.,

-          1 mjere s ciljem poticanja aktivnosti promocije i diseminacije informacija vezanih uz područje svemira i svemirskih tehnologija.

Osim što je povećan broj mjera, prijava i postupak donošenja odluke o financiranju je pojednostavljena za sve mjere u odnosu na dosad važeću Odluku o poticanju prijava na međunarodne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanje i inovacije, a s ciljem brže i kvalitetnije provedbe mjera.

Više informacija je dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mzo.hr/hr/nove-mjere-potpore-za-povecanje-prijava-na-program-obzor-2020-promociju-inicijativa-vezanih-uz), te u privitku se nalaze Prijavni obrazac i nova Odluku sukladno kojoj se mjere provode.

Napominjemo da su za provedbu ovih mjera osigurana sredstva u Državnom proračunu te vas pozivamo da u što skorijem roku dostavite prijave za 2018. godinu u Ured za znanost u SC Varaždin (UNIN1 soba 38) ili na mail znanost@unin.hr.

Rezultati pretrage
page 1/12