Prikaz objava
str. 1/20

Izv. prof.dr.sc. Petar Kurečić sudionik međunarodnog foruma Energija Mediterana 2020.

Izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić sudjelovao je na međunarodnom energetskom forumu, Energija Mediterana 2020. – Mediteran i energetska sigurnost, koji se održao u Splitu 24. srpnja, u organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije iz Splita, uz potporu dionika iz tijela državne i lokalne vlasti te energetskog sektora. Kao izlagač u drugom panelu, pod nazivom Mediteran i geopolitika energetske sigurnosti, prof. Kurečić je izložio problematiku ruskog-turskog odnosa na istočnom Mediteranu te poziciju hrvatskog LNG terminala u perspektivi budućih putova dobave plina u Europu.

„Odnos Rusije i Turske, izuzetno strateški važan, prelama se ponajviše na istočnom Mediteranu, a posebice u Siriji i Libiji. Radi se o teškom i de facto suparničkom odnosu, koji se pretvara u „partnerski“ samo kada postoji viša sila koja obje strane tjera na velike ustupke, pri čemu je Turska ipak u podređenom položaju. Sama činjenica da je Turska i dalje članica NATO saveza, a usprkos SAD-u kupuje rusko oružje i plin te taj plin pomaže transportirati prema daljnjim tržištima (plinovod Turski tok je uvelike zamijenio nikad realizirani Južni tok) dovoljno govori o složenosti odnosa u istočnom Mediteranu i tzv. južnom krilu NATO-a. Postavlja se stoga pitanje koliko dugo ovakav odnos može trajati, pri čemu SAD neće stajati po strani i dopuštati daljnje širenje utjecaja Rusije. Pritom se ovaj odnos dakako ne odražava samo na hard security nego i na energetsku sigurnost i ilegalne migracije.

LNG Terminal na našem otoku Krku, koji bi trebao početi s radom tijekom iduće godine, može se smatrati zamjenskim putem dobave plina, kako bi se osigurala što veća diversifikacija opskrbe Hrvatske i srednje Europe, a sve u skladu s energetskom politikom Europske unije. No s druge strane, ovaj terminal ne može se smatrati sredstvom koje će smanjiti ovisnost o ruskom plinu na minimum nego samo kao jedna „kockica u slagalici“. Osim toga, Rusija si, s izobiljem energenata na svjetskom tržištu i njihovim niskim cijenama ne može dopustiti da ikome uskraćuje plin i naftu iz neekonomskih razloga. Sukladno tome, svi novi LNG terminali u srednjoj Europi djeluju više kao dugoročni 'osigurači' i kao podržavanje primarno američkog i katarskog plinskog biznisa, pri čemu tranzitne države, poput Hrvatske, na transportu plina mogu zaraditi, što je dakako pozitivno“, istaknuo je izv. prof. dr.sc. Petar Kurečić.

Galerija

Poziv studentima na radionice "Spekulativni dizajn"

Udruga Metamedij u suradnji s Odsjekom za vizualne komunikacije Umjetničke akademije u Splitu organizira radionicu spekulativnog dizajna pod nazivom ''The Otherness Toolkit''.

Radionica će se održati od 10. do 15. kolovoza 2020. u udruzi Metamedij u Puli pod vodstvom Luisa Rodila-Fernandeza, a namijenjena je mladima od 18 do 35 godina i studentima dizajna, umjetničkih akademija, novih medija, IT-ja i sl. Za sudjelovanje je potrebno ispuniti online prijavnicu.

Više informacija o prijavama i samoj radionici možete pronaći na sljedećem linku: http://metamedia.hr/

Poziv na 61. Međunarodnu znanstvenu konferenciju ekonomskog i socijalnog razvoja

Pozivamo sve zainteresirane na 61. Međunarodnu znanstvenu konferenciju ekonomskog i socijalnog razvoja „Društveno odgovorno poslovanje u kontekstu razvoja poduzetništva i obrta“.

U cilju približavanja tematike ekonomskog i socijalnog razvoja suvremenog svijeta široj znanstvenoj i stručnoj javnosti, naglašavanja značaja pravne perspektive suvremenih gospodarskih kretanja i njihova utjecaja na socijalni razvoj, Sveučilište Sjever, kao suorganizator, u suradnji sa Fakultetom za menadžment Sveučilišta u Varšavi, Poljska i Pravnog fakulteta Sveučilišta Mohammed V u Rabatu, Maroko te „ESD conference“ organizira 22.-23. listopada 2020. godine na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru  Varaždinu 61. Međunarodnu znanstvenu konferenciju ekonomskog i socijalnog razvoja „Društveno odgovorno poslovanje u kontekstu razvoja poduzetništva i obrta“ (61st International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Corporate social responsibility in the context of the development of entrepreneurship and small businesses")

Cilj je konferencije razmjena znanja i iskustava među stručnjacima zainteresiranima za globalizaciju, suvremenu ekonomiju, međunarodna tržišta kapitala, poduzetništvo, suvremena poduzeća itd.

Glavna tematska područja znanstvenog dijela konferencije su:

  • Globalizacija i izazovi suvremenog svijeta
  • Poduzeće u turbulentnom okruženju
  • Poduzetništvo između kreativnosti i birokracije

Više informacija na http://www.esd-conference.com/conference/64

Galerija

Međunarodna doktorska konferencija u listopadu ponovno na Sveučilištu Sjever

Međunarodna doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija iz područja medija i komunikacija održat će se 10. listopada 2020. godine, na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru Koprivnica.

  • Cilj ove konferencije jest prije svega omogućiti doktorandima i mladim znanstvenicima da u poticajnoj i profesionalnoj atmosferi samostalno ili u suradnji s profesorima, studijskim savjetnicima i mentorima predstave vlastita istraživanja. Interdisciplinarni karakter ovoga simpozija omogućuje sudionicima razmjenu različitih iskustava te im pruža mogućnosti uspostavljanja mreže suradnika kao poticaj za daljnji stručni, no prije svega znanstveno-istraživački napredak. Prošle godine doktorandi i mladi znanstvenici izložili su čak 41 znanstveni rad iz područja medija i komunikacije i bili smo izrazito zadovoljni njihovim radovima – ističe voditeljica doktorskog studija izv. prof. dr.sc. Iva Rosanda Žigo, pročelnica Odsjeka za Medije i komunikaciju.

Konferencija je otvorena svim doktorandima iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti, kao i onima iz srodnih tehničkih i humanističkih disciplina. Rok za predaju sažetaka je 1. rujna 2020. Obavijest o prihvaćanju sažetaka bit će objavljena 25. rujna 2020., a rok za predaju radova 14. prosinca 2020.

Galerija
Prilozi

Na Odjelu za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever obilježen Svjetski dan sigurnosti hrane

SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA

Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, koji se drugu godinu za redom obilježava 7. lipnja, Odjel za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever i HGK Županijska komora Koprivnica organizirali su u petak, 5. lipnja 2020. godine online konferenciju pod nazivom "Važnost sigurnosti hrane u poslovanju s hranom". Ovo je prva godina kako Sveučilište Sjever organizira obilježavanje tog dana, a cilj je naglasiti aktivnu ulogu i odgovornost svih dionika (proizvođača, prerađivača, prodavača i potrošača) u sustavu sigurnosti hrane.

Online konferencija: Stručnjaci ističu - prehrambena industrija od strateške je važnosti za Hrvatsku, budućnost je na prehrambenim tehnolozima!

Prva online konferencija na Sveučilištu Sjever pod nazivom "Kako je prehrambena industrija preživjela COVID-19 krizu i što smo iz toga naučili", u organizaciji Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever i Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnice, održana je u četvrtak, 14. svibnja, s početkom u 14.05 na aplikaciji Google Meet.

Predstavnici Sveučilišta Sjever na konferenciji „Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“

Predstavnici odjela Održive mobilnosti i logistike sudjelovali su od 27. do 29. studenog na 21. nacionalnoj i 7. međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost“.

Na konferenciji su predstavljeni radovi „Methodological approach to application of porter’s value chain“ kojeg je predstavila Maja Mutavdžija, mag. ing. traff., „The impact of digital transformation on increasing the quality of healthcare“ kojeg je predstavio Matija Kovačić, mag. ing. traff. i „Integration of the management system using process approach of the organization“ kojeg je predstavio izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak.

Osim predstavljanja radova, Sveučilište Sjever primilo je plaketu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije. Na konferenciji je, uz spomenute radove izložen i rad doc. dr. sc Miroslava Drljače imena „Generički model integriranog sustava upravljanja“.

Konferencija već 21. godinu za redom okuplja eminentne stručnjake iz područja upravljanja kvalitetom. Svake godine, na konferenciji svoje radove predstavi više desetaka stručnjaka iz područja kvalitete, a predstavnici Sveučilišta Sjever već nekoliko godina za redom predstavljaju svoje radove.

Galerija
Rezultati pretrage
page 1/20