Opće informacije

o_studiju_oj_2

Diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima

Nastavni sadržaj i kompetencije

Odnosi s javnostima zahtijevaju interdisciplinarna znanja iz ekonomije, prava, sociologije, psihologije, lingvistike, pedagogije, politologije, novinarstva, ekologije, informatike i komunikologije. Plan i program studija usuglašen je s inozemnim srodnim studijima i utemeljen na visokoj kvaliteti predavanja, radu u malim skupinama, individualnom pristupu, korištenju suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, što zadovoljava potrebe znanosti i struke. Studij Odnosi s javnostima studentima omogućava stjecanje kompetencija kao što su razumijevanje procesa formiranja javnog mnijenja, kreiranje i planiranje procedura komuniciranja prema različitim javnostima, održavanje uspješnih odnosa s medijima, upravljanje marketinškim komunikacijama i istraživanje tržišta, učinkovito proaktivno i asertivno komuniciranje, uporabu suvremene tehnologije, promicanje organizacijske kulture i poslovne etičnosti te odgovornog poslovanja.

Mogućnosti razvoja karijere

Stručnjak za odnose s javnostima i komunikacije jedno je od deficitarnih i profitabilnih zanimanja u Hrvatskoj. Studij Odnosi s javnostima osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u službama za odnose s javnošću, vladinim i nevladinim organizacijama, privatnom i neprofitnom sektoru te državnoj administraciji, PR agencijama i gospodarskim tvrtkama. Za takve stručnjake kod nas se često upotrebljavaju nazivi: voditelj ili direktor komunikacija, voditelj korporativnih komunikacija, voditelj odnosa s javnošću ili komunikacijski savjetnik.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: magistar/magistra odnosa s javnostima
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: mag. rel. publ
NAČIN IZVEDBE: izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti,
- preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                ECTS
Teorije komuniciranja                           6
Informativni novinarski žanrovi        6
Jezik medija                                              6
Uvod u politologiju                                6
Osnove medija                                        6