Opće informacije

o_studiju_oj_2

Sveučilišni diplomski studij Odnosi s javnostima

Pročitaj više o studiju Odnosi s javnostima na Sveučilištu Sjever

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij je važan i logičan slijed nastavka studiranja brojnim studentima koji prijediplomsko studiranje završavaju bilo na Sveučilištu Sjever, bilo na nekom drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, ali i šire. Nudi mogućnosti daljnjega razvoja i napredovanja, i to ne samo studentima koji su završili istovrsne prijediplomske programe, nego i onima koji dolaze iz drugih područja znanosti. Široki spektar kolegija zastupljenih u studijskom programu, kao i veliki broj profesora uključenih u izvođenje nastave omogućuju studentima stjecanje raznovrsnih znanja u području odnosa s javnostima i strateškog komuniciranja, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnoga kadra koji može konkurirati zahtjevima tržišta rada. S obzirom da je riječ o disciplini koja se pod utjecajem aktualnih društvenih promjena, ali i novih tehnologija brzo i značajno mijenja, potrebna su konstantna unaprjeđenja kvalitete studijskoga programa, a na čemu sustavno i radimo.

Posljednja istraživanja predviđaju značajne promjene u strukturi poslova unutar sektora, tj. povećanje aktivnosti na, primjerice, analizu društvenih trendova, analizu sentimenta, analizu mrežnih sadržaja, upravljanje društvenim mrežama, kreiranje digitalnog sadržaja, prilagodbu mrežnih tražilica, upravljanje odnosa s korisnicima, identifikaciju i upravljanje s influencerima, poslovnu analiza, predviđanje i upravljanje kriznim situacijama, itd. Razvojem alata umjetne inteligencije navedene promjene i zahtjevi u strukturi poslova dodatno se produbljuju i usložnjavaju, kao što raste i potreba za što hitnijim intervencijama u kontekstu studijskih programa. Iz tog smo razloga sve navedene elemente uvrstili i u naš studijski program, a kojega će studenti moći upisati od jeseni 2024. godine

Mogućnosti razvoja karijere

Stručnjak za odnose s javnostima i komunikacije jedno je od deficitarnih i profitabilnih zanimanja u Hrvatskoj. Studij Odnosi s javnostima osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u službama za odnose s javnošću, vladinim i nevladinim organizacijama, privatnom i neprofitnom sektoru te državnoj administraciji, PR agencijama i gospodarskim tvrtkama. Za takve stručnjake kod nas se često upotrebljavaju nazivi: voditelj ili direktor komunikacija, voditelj korporativnih komunikacija, voditelj odnosa s javnošću ili komunikacijski savjetnik.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra odnosa s javnostima
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. rel. publ
NAČIN IZVEDBE: izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI
- sveučilišni prijediplomski studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti,
- stručni ili sveučilišni prijediplomski studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

RAZLIKOVNI PREDMETI                ECTS
Teorije komuniciranja                           7,5
Informativni novinarski žanrovi        7,5
Jezik medija                                              7,5
Osnove medija                                        7,5

Privitci