Opće informacije

o_studiju_oj_2

Odjel za komunikologiju i odnose s javnostima

Na Odjelu za komunikologiju i odnose s javnostima izvodi se diplomski sveučilišni studij „Odnosi s javnostima“ iz društvenog područja znanosti; polje informacijske i komunikacijske znanosti. Studijski program izvodi se u trajanju od 2 godine, tijekom kojih studenti stječu 120 ECTS-a. Završetkom studija studenti stječu akademsko zvanje sveučilišnog magistra/(re) odnosa s javnostima (mag.rel.publ.). Studijski program izvodi se na ustanovi od ak. god. 2012/2013. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/odnosi-s-javnostima/kolegiji/).

Magistar za odnose s javnostima i komunikacije, prema mnogim pokazateljima, jedno je od onih zanimanja koja se osobito brzo razvijaju u Europi i svijetu posljednjih desetak godina. Odnosi s javnostima grupacija je vrlo snažna u svijetu, a u nekim segmentima izuzetno profitabilna industrija, koja se vrlo brzo razvija pa je potreba za visoko obrazovanim stručnjacima velika. I hrvatsko okruženje iskazuje izrazit deficit upravo ovakvih kadrova. U Hrvatskoj poslodavci u privatnom i neprofitnom sektoru te državnoj administraciji sve češće traže ovakve stručnjake koji imaju tri ključne uloge u organizaciji: ulogu zaštite sustava (zaštite i promicanja reputacije organizacije), ulogu zagovaranja vrijednosti sustava te ulogu povećanja vrijednosti sustava. Za obnašanje tako složenih poslova u organizaciji menadžer za odnose s javnostima i komunikacije u sebi ujedinjuje elemente profila ekonomista, pravnika, sociologa, psihologa, lingvista, pedagoga, politologa, novinara i ekologa. Zbog toga je studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Odnosi s javnostima“ koncipiran tako da zadovolji potrebe struke, a da istodobno studentima pruži program koji je adekvatan priznatim inozemnim diplomskim studijima Odnosi s javnostima. Diplomski sveučilišni studij „Odnosi s javnostima“ osposobljava studente za samostalno znanstveno-istraživačko i visoko stručno djelovanje u službama za odnose s javnošću, vladinim i nevladinim organizacijama, agencijama za odnose s javnostima („PR agencijama“) i gospodarskim tvrtkama, te samostalno proučavanje zbivanja u odnosima s javnostima i odnosima između osnosa s javnostima i društva. Kompetencije koje studenti stječu po završetku diplomskog sveučilišnog studija „Odnosa s javnostima“ su slijedeće: razumijevanje procesa formiranja javnosti i javnog mnijenja, kreiranje i planiranje procedura komuniciranja prema različitim javnostima u organizacijskom okruženju, kreiranje i planiranje komunikacijskih događaja, uspješnih odnosa s medijima, upravljanje integriranim marketinškim komunikacijama i istraživanjem tržišta, učinkovito komuniciranje i informiranje uz pomoć suvremene tehnologije i interneta (Web-a), promicanje organizacijske kulture i poslovne etičnosti te odgovornog poslovanja na područjima tržišta, ljudskih resursa, zaštite okoliša i odnosa u zajednici, upravljanja krizom i kriznom komunikacijom.