Kolegiji

   Izvedbeni plan nastave za ak.god. 2023/2024

Privitci

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Mjerenje i procjena boli 15 15 - 2,5
Pristup osobama s invaliditetom 30 15 30 6,5
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci 15 15 30 5
Menadžment u zdravstvu 15 15 30 5
Nacrt diplomskog rada 15 15 45 6,5
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 15 15 30 5
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Znanost i društvo 10 - - 1
Medicinska informatika 6 4 10 2,5
Suvremene teme iz psihologije 15 15 15 4,5
Pedagoški aspekti edukacije 15 30 - 4,5
Didaktika 15 30 - 4,5
Umijeće medicinske nastave 15 45 - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Primijenjena genetika i genomika 15 10 - 2,5
Integrirana skrb 15 10 - 2,5
Pedagogija treće životne dobi 15 10 - 2,5
Osnove imunologije 15 10 - 2,5
Estetska znanja u sestrinstvu 15 10 - 2,5
Mentalno zdravlje obitelji 15 10 - 2,5
Biološka terapija u suvremenom liječenju kroničnih bolesti 15 10 - 2,5
Primarna i sekundarna prevencija u kardiologiji 15 10 - 2,5
Pojavnost nasilja u zdravstvenom i socijalnom sustavu 15 10 - 2,5

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Multivarijabilni pristupi u transfuzijskoj medicini 20 5 15 3,5
Vještine vođenja i organizacije rada u sestrinstvu 30 15 30 7
Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvu 30 15 45 8
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika 15 15 15 4
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi 15 15 - 2.5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Nove tehnologije i robotika u medicini 15 10 - 2,5
Prevencija i rana dijagnostika malignih oboljenja 15 10 - 2,5
Primjena fitoterapije 15 10 - 2,5
Spolno i reproduktivno zdravlje u sklopu zdravstvene djelatnosti 15 10 - 2,5
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad 15 10 - 15
Organizacija zdravstvenih i socijalnih ustanova 30 15 45 8,5
Javno zdravstvo i promocija zdravlja 30 15 30 6,5

STUDIJ MOGU UPISATI:

  1. Pristupnici koji su završili istovrsni preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, imaju pravo upisa na diplomski studij bez obveze polaganja razlikovnih kolegija.
  2. Pristupnicima koji su završili istovrsni preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a.

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 10 - 10 6
Mentoriranje u sestrinstvu 10 - - 6
Znanost i društvo (R) 10 - - 6