Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za nast. god. 2018./2019.

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Mjerenje i procjena boli 15 15 - 2,5
Pristup osobama s invaliditetom 30 15 30 6,5
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci 15 15 30 5
Menadžment u zdravstvu 15 15 30 5
Nacrt diplomskog rada 15 15 45 6,5
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 15 15 30 5
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Znanost i društvo 15 - - 1
Medicinska informatika 6 4 10 2,5
Suvremene teme iz psihologije 15 15 15 4,5
Pedagoški aspekti edukacije 15 30 - 4,5
Didaktika 15 30 - 4,5
Umijeće medicinske nastave 15 45 - 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Humana genetika i genetski uzroci bolesti 15 10 - 2,5
Sigurnost bolesnika u zdravstvenoj skrbi 15 10 - 2,5
Pedagogija treće životne dobi 15 10 - 2,5
Osnove imunologije 15 10 - 2,5
Obiteljski diskurs u kontekstu zaštite od nasilja u obitelji 15 10 - 2,5
Estetska znanja u sestrinstvu 15 10 - 2,5
Mentalno zdravlje obitelji 15 10 - 2,5
Biološka terapija u suvremenom liječenju kroničnih bolesti 15 10 - 2,5
Primarna i sekundarna prevencija u kardiologiji 15 10 - 2,5

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Zdravstveni sustavi u praksi 15 15 30 4,5
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi 15 15 - 2,5
Upravljanje rizicima u zdravstvu 30 15 15 4,5
Kontrola kvalitete u zdravstvu 30 15 30 5,5
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika 15 15 15 4
Transfuzijska medicina 20 5 15 3,5
Organizacija stomatološke zaštite 15 10 10 2,5
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 20 10 10 3
Diplomski rad 20 10 10 15
Ekonomski i pravni aspekti organizacije rada u KBC-u 20 10 20 4
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege 15 15 15 3

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva bez dodatnih kriterija
  • stručni preddiplomski studij sestrinstva uz polaganje razlikovnih ispita definiranih od strane Povjerenstva za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstva

Diplomski sveučilišni studij upisuju studenti koji su završili studij iz područja biomedicinskih znanosti i srodnih disciplina.

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu - - - 6
Umijeće medicinske nastave 15 45 - 6
Znanost i društvo 15 - - 1
Etika u sestrinstvu - - - 6
Odabrane teme iz patofiziologije - - - 6