Prikaz objava
str. 1/21

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Ivona Kovačević

Iz kolegija             Digitalna video produkcija

Na temu                Utjecaj animiranih filmova na djecu od 1 do 7 godina

Mentor                    prof. dr. sc. Sead Alić

Termin                    ponedjeljak, 28. rujna  2020. u 10:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/nxy-uszk-fdu koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Studentska služba

Poštovani studenti,

studentska služba će radi mjera zaštite od širenja koronavirusa i dalje raditi na daljinu kao i do sada, elektroničkim putem preko mail adrese:

  • studentska služba SC Varaždin referada.vz@unin.hr,
  • studentska služba SC Koprivnica referada.kc1@unin.hr.

Od ponedjeljka, 31.08.2020.  dio radnog vremena studentska služba počinje raditi i kontaktno za usluge koje traže fizički kontakt, a u skladu sa svim mjerama opreza i dalje maksimalno izbjegavajući fizički kontakt između djelatnika i studenata.

Studenti se prije dolaska u studentsku službu moraju prethodno najaviti mailom sa uninove domene i navesti razlog dolaska u studentsku službu. Djelatnik studentske službe nakon zaprimljene najave dolaska u studentsku službu javit će se povratno studentu na mail.

Pitanja studenata vezana uz upise u narednu godinu studija i sva ostala pitanja

Poštovani studenti,

radi puno upita prema studentskoj službi (putem maila i telefona), a vezanih uz uvjete upisa u naredne godine studija i svih ostalih pitanja studentska služba će odgovarati na sve upite studenata na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/qvc-aowr-kqe od ponedjelka do petka u 10:00 i u 14:00 sati.

U privitku su Odluke vezane za upis u naredne godine studija.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Romana Miler

Iz kolegija             Produkcija video igara

Na temu                Utjecaj online igara na društvenu interakciju igara

Mentor                    doc. dr. sc. Andrija Bernik

Termin                    utorak, 29. rujna  2020. u 11:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/nxy-uszk-fdu koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Ana Klasnić

Iz kolegija              Dizajn interaktivnih medija

Na temu                Redizajn korisničkog sučelja i iskustva na primjeru  stranice KBC-a Zagreb

Mentor                    doc. art. Robert Geček

Termin                    ponedjeljak, 28. rujna  2020. u 13:00 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/nxy-uszk-fdu koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Domagoj Dugi

Iz kolegija             Digitalna fotografska produkcija 1

Na temu                Fotografska manipulacija i utjecaj na mase

Mentor                    doc. art. dr. sc. Mario Periša

Termin                    ponedjeljak, 28. rujna  2020. u 13:30 sati

Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici  za sastanak https://meet.google.com/nxy-uszk-fdu koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Rezultati pretrage
page 1/21