Ured i kontakti

Ured za razvoj karijera (Alumni), potporu studentima i cjeloživotno učenje


Radno vrijeme

Sveučilišni centar Koprivnica

Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprinica /A213/

Tel: 048/499-925

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Sveučilišni centar Varaždin

Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin /UNIN3 - 203/

Tel: 042/493-346

Radno vrijeme: 8:00-16:00


Voditelj Ureda

Tanja Šipek, mag. oec.

Kontakt: tanja.sipek@unin.hr

Za konzultacije potrebno najaviti termin putem e-maila ili telefona.


Koordinator i podrška studentima s invaliditetom

Jelena Ivelić, dipl. učitelj duhovnosti

Kontakt: jelena.ivelic@unin.hr

Za savjetovanje potrebno najaviti termin putem e-maila ili telefona.