Kolegiji

* Studenti u III., IV., V. i VI. semestru odabiru i upisuju 1 izborni kolegij
Predmet zbor može biti izborni kolegij na svim studijskim programima Sveučilišta Sjever
** Predmeti spadaju u grupu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih predmeta za stjecanje pedagoške kompetencije

Privitci