Pressedan

Pressedan.hr je portal studenata Sveučilišta Sjever. Nastao je početkom 2014. godine, i do sad su kroz njega prošle četiri generacije studenata novinarstva. Uz to što pruža mogućnost za vježbanje pisanja i drugih praktičnih novinarskih vještina, Pressedan služi i kao odskočna daska ka tržištu rada za najaktivnije studente.

Posebnost ovog portala je to što nema reklama i plaćenih oglasa, već se sastoji od sadržaja koji stvaraju sami studenti. Nema političke pristranosti, ekskluzive pod svaku cijenu i žutila. Studenti mogu pisati o svemu što smatraju važnim, i mogu kazati sve što žele o aktualnim problemima, kako na Sveučilištu, tako i u društvu općenito.

Primarna ciljana publika je studentska populacija, često ograničena na regiju Koprivnica-Varaždin, ali postoje i tekstovi o aktualnim temama na nacionalnoj i globalnoj razini.

Pressedan je dostupan na stranici http://pressedan.unin.hr, na Facebook stranici Pressedan (https://www.facebook.com/pressedan) gdje se objavljuje sadržaj s portala, Twitteru (https://twitter.com/pressedan), te Instagramu (https://www.instagram.com/pressedan/), na kojemu se objavljuju fotografije iz redakcije. Pressedan ima i svoj Youtube kanal (https://www.youtube.com/user/pressedan) na kojem su mogu vidjeti video uradci studenata Sveučilišta Sjever.

pressedan_hr