Opće informacije

Stručni prijediplomski studij Logistika i mobilnost

Od akademske godine 2019/2020 upisuju se studenti prema novom programu naziva Logistika i mobilnost, dok studenti upisani ranijih godina, završavaju po starom, odnosno programu Tehnička i gospodarska logistika

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij je interdisciplinarno koncipiran u širokom području tehničkih i društvenih znanosti znanja koja izučavaju i primjenjuju zakonitosti planiranja, organiziranja, upravljanja, kontroliranja i mobilnosti tokova materijala, osoba, energije i informacija u sustavima. Obrazovanje obuhvaća opće ekonomske, stručne logističke i stručno tehničke kolegije po čemu je jedinstven u Republici Hrvatskoj. Obvezni kolegiji predstavljaju temeljno obrazovanje, a izborni kolegiji čine učinkovitu prilagodbu potrebama gospodarstva i poveznicu s osobnim interesima studenata. Studij proučava logistiku i mobilnost kao koordinaciju kretanja ljudi, sirovina i proizvoda u organizacijskom, informacijskom i prometnom smislu.

Mogućnosti razvoja karijere

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Logistika i mobilnost, studenti stječu kompetencije za upravljanje složenim logističkim i prometnim procesima. Prvostupnici se osposobljavaju za djelovanje u hrvatskom, regionalnom i međunarodnom okruženju. Poslovi na kojima se inženjeri logistike i mobilnosti mogu zaposliti su: menadžment logistike, dispozicija skladišta i dispozicija transporta, menadžment špedicije, logistika unutar poduzeća i slična zaduženja u tvrtkama.

Prvostupnik/prvostupnica logistike i mobilnosti može nastaviti školovanje na diplomskim studijima srodnih područja, a jedan od njih je svakako sveučilišni diplomski studij Održive mobilnosti i logistike, koji se održava u Sveučilišnom centru Koprivnica Sveučilišta Sjever.

-----------------------------------------------

Trajanje: 6 semestara

Broj ECTS bodova: 180

Akademski naziv zvanja: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka logistike i mobilnosti

Skraćeni akademski naziv zvanja: bacc. ing. logist.

Način izvedbe: redoviti studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 10%
Matematika 30%
Strani jezik 10%

Izborni dio državne mature
Fizika ili Politika i gospodarstvo* 10%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem bilo kojeg od dva ponuđena predmeta stječu dodatni bodovi.

.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

1. Što je logistika i zašto je posao menadžera logistike jedan od poslova u stalnom rastu potražnje na tržištu rada?

Kada je riječ o logistici prva pomisao kod većine ljudi je skladište, kamionski prijevoz, itd. Međutim, iako su spomenuti poslovi dio logistike, oni nisu jedine njezine sastavnice. Naime, logistika je potporna aktivnost svim drugim društvenim I poslovnim aktivnostima. Zapitajte se kada se zadnji puta bili na nekom koncertu, sportskom događaju, vjenčanju, kulturnom događaju ili nečem četvrtom? Zasigurno ste primijetili kako je organizator takvih događaja morao na vrijeme osigurati stolice na kojima gosti sjede, dovoljnu količinu vode, osigurati tim hitne medicinske pomoći, potrebno osiguranje koje je bilo zaduženo za osiguranje reda itd. Osiguranje svega spomenutog upravo je zadatak logistike događaja (tzv. event logistike). Također, da bi se u poduzeću moglo organizirati razne aktivnosti, kao što je održati poslovni sastanak potrebno je osigurati niz preduvjeta kao što je to osiguranje adekvatne uredske opreme poput stolova, projektora, računala, pametnih telefona itd. Osiguranje ovakvih stvari zadatak je tehničke logistike. Za osiguranje kvalitetne i sigurne proizvodnje uloga menadžera logistike još je važnija.

2. Što je održiva mobilnost i zašto je posao prvostupnika mobilnosti i logistike jedan od poslova u stalnom rastu potražnje na tržištu rada?

Pod pojmom održive mobilnosti smatra se sustav kojem je težnja smanjenje upotrebe osobnih automobila s naglaskom na održive modove transporta/prijevoza/prometa. Poticanje pješačenja i vožnje bicikla te upotreba javnog/masovnog čini održivi prometni sustav temeljen na integraciji svih modova. Takav prometni sustav zahtijeva integralni intermodalni pristup te poznavanje i primjenu načela održivoga razvoja, s fokusom na ekonomičan i jednak pristup za sve sudionike u prometu. Upotrebom inteligentnih transportnih rješenja povećava se udio elektromobilnosti, autonomnih vozila i komunikacijskih sadržaja među vozilima, infrastrukturom i sudionicima u prometu, dok je zadatak prvostupnika objedinjavanja i optimiranja svih tih aktivnosti.

3. Tko može upisati smjer Logistika i mobilnost, na Odjelu održive mobilnosti i logistike, na Sveučilištu Sjever?

Smjer Logistika i mobilnost je stručni smjer, koji mogu upisati svi srednjoškolci po završenom četverogodišnjem program i uz položenu državnu mature.

4. Gdje se održava nastava i kolika je upisna kvota?

Nastava se održava u Varaždinu i u Koprivnici. U Varaždinu se u prvoj godini upisuje 60 studenata, a u Koprivnici 40 studenata.

5. Kako je organizirana nastava i što je najvažnije što studenti(ce) mogu naučiti na smjeru Logistika i mobilnost, na Odjelu održive mobilnosti i logistike?

Studenti na smjeru Logistika i mobilnost slušaju i polažu predmete iz područja menadžmenta, održive mobilnosti i logistike, te općih područja, kako bi dobili interdisciplinarni pristup znanju. Osim stručnih profesora i predavača, studentima su na raspolaganju brojna gostujuća predavanja najvećih stručnjaka iz različitih područja logistike, praksa u poznatim logističkim, proizvodnim i trgovačkim poduzećima, radionice te sudjelovanje u različitim međunarodnim projektima.

 6. Kako je organizirana nastava?

Studenti, osim nastave, imaju podjednaki broj sati vježbi, timskog rada na zadacima, te individualnih seminara koji zajedno donose konačnu ocjenu.

7. Gdje se mogu zaposliti student smjera Logistika i mobilnost nakon završenog trogodišnjeg studija?

Nakon završenog trogodišnjeg studija, položenih ispita i obranjenog završnog rada, prvostupnici se mogu zaposliti na poslovima logistike u privatnim i javnim poduzećima, te u organizacijama javne uprave, odnosno tvrtkama koje se bave prometom i održivom mobilnošću.

8. Postoji li mogućnost nastavka studija?

Studenti sa završenim trogodišnjim studijem mogu se upisati na sveučilišni diplomski studij Održiva mobilnost i logistika u Koprivnici. Za upis u prvu godinu tog studija predviđeno je 50 mjesta.

9. Zašto je logistika i mobilnost posao koji će rasti u budućnosti?

Europska unija upravo je razvoj poslovanja u logistike proglasila jednim od najperspektivnijih poslovnih sektora, što dokazuje da je logistika jedno od temeljnih zanimanja budućnosti. Sveučilište Sjever, sa svojim centrima u Koprivnici i Varaždinu, mladima omogućuje stjecanje znanja iz područja logistike i mobilnosti, a u tijeku su upisi u stručni prijediplomski studij u oba Sveučilišna centra.

10. Zašto je multidisciplinarnost glavno obilježje logističkih poslova?

Logistika nije samo osiguranje svih potrebnih resursa za odvijanje nekog događaja već je usmjerena i prema upravljanju sustavima kao što je to primjerice upravljanje i definiranje ruta kojima će se tegljači koji prevoze gotove proizvode kretati. Iako se možda čini kako svaki vozač tegljača može izabrati rutu kojom će se kretati prema vlastitom nahođenju, tome nije tako. Svaka ruta kojom se vozilo kreće ima različite troškove koji mogu u znatnoj mjeri poskupiti proizvod koji svakodnevno kupujemo u trgovinama. Briga da se to ne dogodi upravo je zadatak logistike i logističkih menadžera.

Također, ako je potrebno organizirati cjelovitu proizvodnju određenog proizvoda, izbor dobavljača I dostave sirovina, po određenoj cijeni i određenoj kvaliteti, da bi se proizvodnja odvijala bez zastoja, uz optimizaciju strojeva i zaposlenika, te da bi se proizveo proizvod koji zadovoljava očekivanja kupaca, opet govorimo o zadaćama i poslovima menadžera logistike.

11. Je Ii globalno tržište prilika za poslove kojima će se menadžeri logistike baviti nakon što diplomiraju na Odjelu održive mobilnosti i logistike?

Logističari su zaduženi i za definiranje ruta kojima će se proizvodi koji su proizvedeni u dalekim zemljama, transportirati do, primjerice Hrvatske, pa su, između ostalog, zaduženi za odabir najpovoljnijeg prijevoznog sredstva koje će odgovarati karakteristikama tereta koji se prevozi. Osim toga, i na lokalnoj i na globalnoj razini, logistički poslovi (npr. skladišni sustav)i postaju automatizirani. Robotske ruke zamjenjuju ljudski rad čime se opasnost za ljude smanjuje. No, ljudi su i dalje važna karika u logističkim sustavima. Svi automatizirani sustavi moraju biti upravljani, a što znači organizirati njihove rute kretanja kao i dodijeliti im zadatke koje moraju obaviti.

Konačno, važnost logistike raste s porastom broja ljudi koji žive u gradovima. Naime, rast i razvoj gradova sa sobom donosi sve veće zahtjeve koji su povezani uz osiguranje svih resursa potrebnih za normalno funkcioniranje gradova. Isto tako, transport proizvoda u gradovima sve je kompliciraniji zbog sve većih zagušenja u prometu, a današnji logističari moraju razviti nove načine pomoću kojih će osigurati sve potrebne resurse u pravim količinama i na za to predviđenim mjestima kako bi omogućili svim stanovnicima grada zadovoljavajuću kvalitetu života, a što je zadatak urbane logistike, kako na lokalnom tržištu, tako i na globalnom tržištu.