Opće informacije

o_studiju_tgl_2

Preddiplomski stručni studij Tehnička i gospodarska logistika

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij je interdisciplinarno koncipiran u širokom području tehničkih i društvenih znanosti. Obrazovanje obuhvaća opće ekonomske, stručne logističke i stručno tehničke kolegije po čemu je ovaj studij jedinstven u Republici Hrvatskoj. Obvezni kolegiji predstavljaju temeljno obrazovanje, a izborni kolegiji čine učinkovitu prilagodbu potrebama gospodarstva i poveznicu s osobnim interesima studenata. Studij proučava logistiku kao koordinaciju kretanja sirovina i proizvoda u organizacijskom, informacijskom i prometnom smislu.

Mogućnosti razvoja karijere

U modernom gospodarstvu stručnjaci za logistiku upravljaju zaokruženim logističkim procesima. Od nabave sirovina i proizvodnje, do prodaje gotovih proizvoda. Poslovi na kojima se inženjeri tehničke i gospodarske logistike mogu zaposliti su: menadžment logistike, dispozicija skladišta i dispozicija transporta, menadžment špedicije, logistika unutar poduzeća i slična zaduženja u tvrtkama.

TRAJANJE:  6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA:  stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea), inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA:  bacc. ing. logist.
NAČIN IZVEDBE:  redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 10%
Matematika 30%
Strani jezik 10%

Izborni dio državne mature
Fizika ili Politika i gospodarstvo* 10%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem bilo kojeg od dva ponuđena predmeta stječu dodatni bodovi.