Prikaz objava
str. 1/38

Javni poziv za predavače

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih unutar EU projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“  organizira 3. Dane strukovnih nastavnika.

Za više informacija kontaktirati:

Silvija Vučković

  • Viša stručna savjetnica za kemiju, grafičke i audiovizualne tehnologije
  • Odsjek za zelene i kreativne industrije
  • Odjel za kurikulum, razvoj i praćenje
  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Agency for Vocational Education and Training and Adult Education
  • Amruševa 4, 10 000 Zagreb, HR, T +385 1 62 74 696
  • silvija.vuckovic@asoo.hr, www.asoo.hr

U privitku je Javni poziv za predavače.

Prilozi

Priprema projekata u IRI za prijavu na EU natječaje

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom kao partnerom provodi „Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi“ u sklopu kojega Vas ovim putem pozivamo na sudjelovanje na edukaciji :“Priprema projekata u području istraživanja, razvoja i inovacija za prijavu na EU natječaje“ – stručnoj edukacijskoj radionici namijenjenoj poslovnom sektoru, o procedurama i metodologijama za uspješnu prijavu i pripremu projekata usmjerenih prema istraživanju, razvoju i inovacijama na EU natječaje.

Prilozi

novi TCA natječaji - konferencija „The engaged university. Linking the global and the local“ i seminar "Building Partnerships for a Learner-Centred Approach"

Konferencija „The engaged university. Linking the global and the local“ održat će se na Bledu 17. – 18. listopada 2019. u organizaciji Academic Cooperation Association (ACA) te slovenske Erasmus+ nacionalne agencije (CMEPIUS). Konferencija će se baviti internacionalizacijom visokog obrazovanja, no veći će naglasak biti na tzv. „aktivnoj ulozi visokih učilišta“ i utjecaju na lokalnu i regionalnu zajednicu. Cilj konferencije jest dijeliti ideje i iskustva kako ova dimenzija može biti unaprijeđena suradnjom u europskim/međunarodnim projektima. Većina prezentacija uključivat će predstavljanje konkretnih projekata, studija ili inicijativa na međunarodnoj, nacionalnoj ili lokalnoj razini, dok će se dio programa u obliku tematskih paralelnih sesija usmjeriti na potencijalne projekte koji će uključivati „treću misiju“.

Ciljana skupina su predstavnici visokih učilišta – osoblje ureda za međunarodnu suradnju i prodekani za međunarodnu suradnju te osoblje zaduženo za „treću misiju“, odnosno za suradnju s lokalnom i regionalnom zajednicom.

Više informacija o uvjetima sudjelovanja možete pronaći na ovoj poveznici, a detaljan program konferencije dostupan je ovdje.

Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca do 30. lipnja 2019.

Drugi poziv na konferenciju Ekonomske integracije: teorije, suradnja i prerspektive

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju  17. - 18. listopada 2019. na konferenciji Ekonomske integracije: teorije, suradnja i perspektive na Libertas Internacionalnom sveučilištu, Trg J.F. Kennedy 6b, Zagreb - Hrvatska.

Više informacija u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Ljetna škola Jean Monnet projekta održana na Sveučilištu Sjever

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin u razdoblju od 27. do 29. lipnja 2019. godine održala se Ljetna škola u okviru Jean Monnet Modul projekta, čiji je sudionik Sveučilište Sjever. Na Ljetnoj školi sudionici su imali priliku detaljnije upoznati pravnu perspektivu o ključnim temama EU-a na način primjeren svim građanima. Glavne teme predavanja Ljetne škole bile su uloga prava u procesu integracije u EU, s naglaskom na regionalnu integraciju u jugoistočnoj Europi.

Galerija

Održan Dan otvorenih vrata Sveučilišta Sjever za doktorske studije

U četvrtak, 27. lipnja 2019. godine održan je Dan otvorenih vrata za doktorske studije na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin.

Svrha Dana otvorenih vrata je upoznavanje sa planom i programom međunarodnog združenog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, te međunarodnog združenog prekograničnog interdisciplinarnog doktorskog studija Obrazovne i komunikacijske znanosti.

Galerija

Radionica o pravnim i etičkim pitanjima kod prikupljanja osobnih podataka u istraživanjima

Pozivamo sve zainteresirane da u Zagrebu, 15.7.2019. sudjeluju na radionici Legal and ethical issues regarding data collection from a researcher’s point of view.
Radionica je korisna istraživačima u području društvenih znanosti, humanistike i medicine, odnosno svima koji prikupljaju osobne podatke od sudionika u istraživanju. Može biti zanimljiva i knjižničarima te drugim stručnjacima koji se bave potporom istraživačkom procesu. Organizirana je u okviru SERISS projekta, a odvit će se kao popratni događaj na ESRA konferenciji.
Radionica je besplatna za sve sudionike i nije potrebno platiti kotizaciju za ESRA konferenciju.
Više informacija o radionici i adresa za prijavu nalaze se na ovoj stranici:
Rezultati pretrage
page 1/38