Prikaz objava
str. 1/66

Znanstveno usavršavanje doktoranada Euroazijskog nacionalnog sveučilišta L.N. Gumiljov iz Kazahstana na Odjelu za graditeljstvo Sveučilišta Sjever

U okviru Ugovora o suradnji Sveučilišta Sjever i Euroazijskog nacionalnog sveučilišta L.N. Gumiljov (ENU), Nur-Sultan, Kazahstan od 11. travnja do 8. svibnja 2022. na Odjelu za graditeljstvo provedeno je znanstveno usavršavanje  dvojice doktoranada iz Kazahstana - Shyngysa Zharassova i  Timura Zhussupova.  Usavršavanje je vodio znanstveni konzultatnt doktoranada, doc. dr. sc. Aleksej Ansikin. Doktorandi su na drugoj godini doktorskog studija Euroazijskog nacionalnog sveučilišta L.N. Gumiljov (Nur-Sultan, Kazahstan), smjer "8D07329 - Konstrukcije". Od 9. svibnja 2022. do  10. srpnja 2022. godine, znanstveno usavršavanje doktoranda nastavljeno je online.

Galerija

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja ak. god. 2022./2023.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 22. rujna 2022. g. Sveučilište Sjever objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u svrhu podučavanja i stručnog usavršavanja.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog  i nenastavnog osoblja Sveučilišta Sjever koji su na Sveučilištu Sjever zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta Sjever koji imaju važeći Ugovor o djelu.

Više o natječaju kao i potrebna dokumentacija nalaze se u privitku ove obavijesti.

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata ak. god. 2022./2023.

Prijavi se na Natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija ili stručne prakse i provedi jedan semestar izvan Hrvatske.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 21. rujna 2022. g. Sveučilište Sjever objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora studentima za boravak na inozemnim institucijama.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redovni i izvanredni studenti Sveučilišta Sjever.

Natječaj je otvoren do popunjenja slobodnih mjesta, a više o natječaju nalazi se u privitku ove obavijesti.

Više informacija možeš saznati i u Uredu za međunarodnu suradnju (UNIN1 - 37) ili nam pošalji mail na mobilnost@unin.hr

Prilozi

Dolazna i odlazna Erasmus+ KA107 mobilnost – TIIAME, Tashkent, Uzbekistan, 2022.

Tijekom srpnja 2022. godine, provedena je jedna dolazna i jedna odlazna mobilnost u okviru projekta Erasmus+ KA107 projekt br. 2020-1-HR01-KA107-077529 National Research University „Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers“ (TIIAME) u Tashkentu u Uzbekistanu. U dolaznoj mobilnosti, održanoj tijekom prvog tjedna srpnja 2022. godine, Ilhom Abdurahmanov, Erasmus+ koordinator i asistent na TIIAME-u, posjetio je Sveučilište Sjever i Odjel za graditeljstvo. Proveden je niz sastanaka s pročelnikom Odjela prof. dr. sc. Božom Soldom i pročelnika Odsjeka za graditeljstvo doc. dr. sc. Željkom Kosom te povjerenikom za međunarodnu suradnju Odjela za graditeljstvo doc. dr. sc. Aleksejem Aniskinom. Održan je i sastanak s prorektoricom za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Anicom Hunjet te djelatnicama Odjela za znanost, umjetnički rad i međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever.

II. međunarodna znanstveno stručna konferencija na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu poziva sve zainteresirane da sudjeluju na II. međunarodnoj znanstveno stručnoj konferenciji, s mogućnošću usmene ili poster prezentacije, predstavljanja ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

Teme konferencije su:

-       Biotehničke i tehničke znanosti i ruralni razvoj
-       Društvene i humanističke znanosti i ruralni razvoj

Konferencija će se održati 25. studenog 2022. godine na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu.
Više informacija na sljedećoj poveznici: https://conference.veleknin.hr/

Poziv na novčano nagrađivanje objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata Sveučilišta Sjever za 2021. godinu

Rektor Sveučilišta Sjever objavljuje Poziv na novčano nagrađivanje za objavljena djela, sukladno članku 3. Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever (Pročišćeni tekst), te Odluci o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever  (Klasa: 602-04/20-02/15, Ur.broj: 2137-0336-09-20-12) od 12. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o nagrađivanju).

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta Sjever, koji udovoljavaju uvjetima definiranim Pravilnikom o nagrađivanju, da podnesu zahtjev za novčanu nagradu za objavljene znanstvene radove i vidljivosti znanstvenika, odnosno prihvaćene patente za 2021. godinu.

Zahtjev za novčanu nagradu prema članku 7. Pravilnika o nagrađivanju, podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1.)  Odjelu za znanost, umjetnički rad i međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever.

Rok za predaju Zahtjeva zajedno s pripadajućom dokumentacijom je 09. listopada 2022. godine do 16:00 sati.

Svi detalji nalaze se u Pozivu u privitku.

Prilozi

Poziv za iskazivanje interesa za članove Znanstvenog odbora Agencije za temeljna prava

Agencija EU-a za temeljna prava (Fundamental Rights Agency, u daljnjem tekstu: Agencija) objavila je poziv za iskazivanje interesa za članove Znanstvenog odbora.

 Agencija je neovisni centar izvrsnosti za promicanje i zaštitu ljudskih prava u EU koji na zahtjev Europske komisije, Europskoga parlamenta ili pojedine države pomaže donositeljima odluka na EU i nacionalnoj razini u obrani prava zapisanih u Povelji o temeljnim pravima EU-a, kako za njezine građane tako i za sve druge osobe koje žive na prostoru Unije.

Rezultati pretrage
page 1/66