Prikaz objava
str. 1/70

Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.
Nagrađuju se:
1. Nagrada za životno djelo 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.
2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za:
 • značajno znanstveno dostignuće,
 • znanstveno otkriće,
 • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada
Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknut znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.
Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznat znanstveni rad koji je proizveo znakovit pomak u znanstvenom području.
Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.
3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 
Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.
4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima 
Godišnja nagrada dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.
Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:
 • prirodne znanosti,
 • tehničke znanosti,
 • biomedicina i zdravstvo,
 • biotehničke znanosti,
 • društvene znanosti,
 • humanističke znanosti.
Natječaj je otvoren od 28. prosinca 2022. godine do 27. veljače 2023. godine.
Detalnije informacije se nalaze na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-podnosenje-poticaja-za-podjelu-drzavnih-nagrada-za-znanost-za-2022-godinu/5228

Snježana Ivančić Valenko - nova doktorica znanosti na Sveučilištu Sjever

Snježana Ivančić Valenko, dipl. ing. grafičke tehnologije, obranila je 19. siječnja 2023. doktorsku disertaciju pod naslovom "Evaluacija percepcije parametara oblikovanja u svrhu unaprjeđenja funkcionalnosti rubnoga dijela grafičkoga korisničkoga sučelja" na Grafičkom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorat je izrađen pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Damira Modrića. Obranom doktorata stekla je akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija.

Čestitke kolegici Ivančić Valenko na ovom iznimnom uspjehu!

Galerija

OTVOREN NATJEČAJ_Razvojne istraživačke potpore

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvojne istraživačke potrebe:

Predmet Poziva je dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.

Kroz dodjelu potpore mladim istraživačima želi se doprinijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo. Istraživački tim koji će se financirati sastojat će se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina (asistenti, viši asistenti ili docenti). Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja istraživanja i inovacija.

 • Ukupna bespovratna sredstva: 10.020.572,04 €

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 €

  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 €

  Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Znanstvenoistraživačke institucije

Poziv na 1. simpozij Odjela za fizioterapiju u suorganizaciji sa Specijalnom bolnicom za ortopediju i traumatologiju Akromion

iznimna nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na 1. simpozij Odjela za fizioterapiju Sveučilišta Sjever u suorganizaciji sa Specijalnom bolnicom za ortopediju i traumatologiju Akromion.
Simpozij "Gdje prestaje konzervativno, a započinje operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji" s temom: Ozljede i oštećenja sustava za kretanje, održati će se 21.siječnja, 2023. godine s početkom u 9:00h (registracija sudionika počinje od 8:00h) na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, zgrada UNIN 2, DVORANA 110 (prvi kat). Simpozij će biti bodovan od strane Hrvatske komore fizioterapeuta, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske liječničke komore. Svi sudionici aktivni i pasivni dobiti će i potvrdnice. Kotizacije nema.
Ostale informacije nalaze se u pozivnom letku prilogu.
Veselimo se zajedničkom druženju!

Galerija
Prilozi

Odluka o produljenju rokova za potrošnju sredstava unutar Potpora znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu u 2022. godini

Senat Sveučilišta Sjever je na III. sjednici u akademskoj godini 2022./2023. donio Odluku o produljenju rokova za potrošnju sredstava unutar Potpora znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu u 2022. godini.

S obzirom da su financijska sredstva unutar Potpora znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2022. godini ostala neutrošena u većoj mjeri, a prvotno definirani rok realno je bio kraći od 12 mjeseci, voditelji okupljeni u istraživačke skupine nisu bili u mogućnosti pravovremeno i u potpunosti provesti planirana istraživanja te utrošiti planirana sredstva kako su planirali u financijskim planovima prilikom prijava, stoga je predloženo produljenje roka za realizaciju spomenutih potpora.
Odluka o produljenju rokova za potrošnju sredstava unutar Potpora znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu u 2022. godini nalazi se u privitku.

Ljetna škola u Gaming-u - XAMK, Finska

Sveučilište primijenjenih znanosti jugoistočne Finske - Xamk, organizira Ljetnu školu u Gaming-u (3 ECTS) od 31. srpnja do 4. kolovoza 2023. godine te poziva zainteresirane studente da provedu tjedan dana u prekrasnom gradu Kotka.

Ljetna škola u Gaming-u usredotočena je na osnove stvaranja videoigara, bez potrebe za prethodnim proučavanjem igara.

Zašto ljetna škola u Gaming-u u Finskoj? Učite od višegodišnjih stručnjaka i stječete 3 ECTS boda ili više.

Nastava se odvija na engleskom jeziku.

Cijena:
550 € za studente s partnerskih institucija
570 € za studente s institucija koje nisu partneri

Prijava na ljetnu školu moguća je putem digitalnog obrasca. Poveznica će biti aktivirana na web stranici u trenutku otvaranja roka za prijavu, između 1. ožujka i 30. travnja 2023. godine.

Više informacija nalazi se u priloženoj brošuri Ljetne škole u Gaming-u, te na web stranici Ljetne škole - Xamk, a moguće je i kontaktirati gospođu Claudiu Riva na e-mail: claudia.riva@xamk.fi za dodatne detalje.

Prilozi

NATJEČAJ za potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2023. godini

Sveučilište Sjever raspisuje NATJEČAJ za potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2023. godini koji je otvoren od 22. prosinca 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine.

Odluka o raspisu natječaja za potpore mentorima i doktorandima u 2023. godini, Natječaj i prijavni obrazac nalaze se u privitku ove obavijesti.

Rezultati pretrage
page 1/70