Prikaz objava
str. 1/36

Odluka o provedbi postupka evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima doktoranada

Vijeće doktorskog studija sukladno čl. 8 i 9. Natječaja za doktorande na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever u 2019. godini provelo je postupak evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na navedeni natječaj.

Odluka o provedbi postupka evaluacije i rangiranja pristiglih prijava na natječaj za potpore znanstvenim istraživanjima doktoranda nalazi se u privitku ove obavijesti.

Žalbe na ishod evaluacije i rangiranja Vijeće doktorskog studija zaprima u roku 5 dana od objave rezultata evaluacije.

Održan Festival znanosti 2019. u Sveučilišnom centru Varaždin

U razdoblju od 8.-13. travnja 2019. na Sveučilištu Sjever održao se 17. Festival znanosti.

Festival se održava svake godine u organizaciji British Councila, Tehničkog muzeja Nikola Tesla iz Zagreba i hrvatskih sveučilišta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tema ovogodišnjeg Festivala znanosti bile su „BOJE“. Festival znanosti je prilika za popularizaciju znanosti, programa i projekata pojedinih odjela i pojedinaca znanstvenika iz različitih znanstvenih područja rada.

Poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/06/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama. 

Prijedlozi se moraju podnijeti do 20. lipnja 2019. u 12:00 sati (podne po lokalnom vremenu u Bruxellesu) na elektroničkom obrascu za podnošenje prijave (e-obrascu).

Održano predstavljanje natječaja hrvatske zaklade za znanost

Na Sveučilištu Sjever dana 30. travnja održano je predstavljanje natječaja hrvatske zaklade za znanost.

Istraživačke projekte IP-2019-04 i Uspostavne istraživačke projekte UIP-2019-04 predstavila je prof. dr. sc. Ljiljana Marks, članica, Upravnog odbora HRZZ.

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.

Više informacija na http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53

Galerija

Treće znanstveno druženje s djelom Pavla Vuk-Pavlovića

Treće znanstveno druženje s djelom Pavla Vuk-Pavlovića, filozofa, pedagoga, estetičara i književnika rođenog u Koprivnici bit će upriličeno 9. studenog 2019. godine na Sveučilištu Sjever u Koprivnici.

Pozivamo filozofe odgoja, pedagoge, estetičare, teologe, teoretičare književnosti kao i stručnjake u srodnim područjima i disciplinama, da nam se pridruže svojim izlaganjima. Posebna dobrodošlica autorima koji su zastupljeni u zborniku radova s prošlogodišnjeg skupa, te studentima doktorskih studija kojima je interesantna problematika suodnosa medija, estetske dimenzije odgoja i obrazovanja, te pitanja uloge, mjesta i oblika edukacije u suvremenom svijetu.

Prilozi

Znanstveni simpozij "Filozofije medija"

U suradnji s Hrvatskim filozofskim društvom, Institutom za medije i Centrom za filozofiju medija, Sveučilište Sjever organizira deveti po redu znanstveni simpozij Filozofije medija. Pozivamo sve zainteresirane, a posebno studente našeg doktorskog studija da se prijave sa svojim izlaganjem.

Simpozij će biti održan 17. - 20. rujna 2019. u Zagrebu, Kaptol 27 na adresi Tribine grada Zagreba.  Tradicionalni domjenak za sve sudionike bit će upriličen u filozofskoj kući "Xantipa" u Zagrebu, 21.rujna 2019 (12:00-24:00).

Znanstveno- stručna konferencija "Na Sjeveru s Rudolfom Steinerom"

Sveučilište Sjever i ove godine u suradnji s nekoliko institucija organizira znanstveno stručnu konferenciju posvećenu teorijskim i praktičnim segmentima djela Rudolfa Steinera. Pozivamo vas da se uključite u rad ove konferencije koja će se održati 15. lipnja 2019. godine na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru Varaždin i u Centru dr. Rudolf Steiner u Donjem Kraljevcu te tako pomognete revaloriziranju djela ovog teoretičara i praktičara svjetskoga glasa – rođenog na sjeveru Hrvatske.

Molimo da ispunjeni obrazac prijave sudjelovanja na konferenciji pošaljete najkasnije do 15.svibnja 2019. na e-mail salic@unin.hr

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/36