Prikaz objava
str. 1/28

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Sveučilište Sjever provodi upise na Sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“,  međunarodni združeni prekogranični doktorski program koji se provodi u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland (Fachhochschule Burgenland = University Burgenland of Applied Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austria).

Odluke o rangiranju i evaluaciji prijava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever za 2018.godinu

Odluke  Vijeća područja u svezi raspodjele sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2018. godini nalaze se u privitku ove obavijesti.

Pravo na žalbu
Žalbe na ishod evaluacije i rangiranja ovlašteno Vijeće područja zaprima u roku 5 dana od objave rezultata evaluacije.
Žalbe se dostavljaju putem e-pošte: zuprojekti@unin.hr

Prilozi

Ponovljeni javni poziv Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na prijedlog Povjerenstva za izbor koordinatora i članova radnih skupina za razvoj tehničkog opisa disciplina i zadataka za natjecanja, ravnatelj Mile Živčić dana 6. srpnja 2018. godine upućuje Ponovljeni poziv za prijavu kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za razvoj tehničkog opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu ESD-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz natjecanja i smotre“, na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, na prijedlog Povjerenstva za izbor koordinatora i članova radnih skupina za razvoj tehničkog opisa disciplina i zadataka za natjecanja, ravnatelj Mile Živčić dana 6. srpnja.

Prilozi

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever

Sveučilište Sjever objavljuje natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever. 

Detaljne informacije o natječaju i prijavni obrazac nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi

Izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić sudionik EU SAAP konferencije "The Future of the EU and European Integration in the aftermath of Crises"

Izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić sa Sveučilišta Sjever sudjelovao je u radu konferencije EUSAAP "The Future of the EU and European Integration in the aftermath of Crises", koja se održala u gradu Taipei, Tajvan, 28. i 29. lipnja 2018. godine., u organizaciji udruženja European Studies Asia-Pacific (EUSAAP), kao krovnog udruženja i tajvanske podružnice istoimenog udruženja. Konferencija je okupila stotinjak znanstvenika i stručnjaka za europske studije i suradnju Europske unije i Azije kao i poslijediplomante i doktorande, za koje je organizirana radionica u sklopu koje su podnosili izvješća o svojim magistarskim i doktorskim istraživanjima.

Prof. Kurečić izložio je dva podneska u panelu pod imenom EU's Future Enlargements. Prvi podnesak, u koautorstvu s prof. dr. sc. Marinom Milkovićem, pod nazivom "A European Perspective of the Western Balkans: Can the Experience of Bulgaria, Croatia, and Romania be used as Guidance?", bavi se temom budućeg vjerojatnog proširenja Europske unije na Zapadni Balkan i iskustva triju najrecentnijih članica EU, koje ekonomski zaostaju za starijim, ali čak i ostalim novijim članicama, a trpe i veliki odljev stanovništva. Kako se ovakva situacija ne bi ponovila u slučaju Zapadnog Balkana, jednom kada ove države postanu članice EU, potrebno je iznaći i primjenjivati politike koje će privući izravne investicije u regiju, poticati ekonomsku suradnju država u skladu sa Strategijom EU za Zapadni Balkan i poticati ostatak stanovništva, te smanjivati korupciju.
Drugi podnesak, u suautorstvu s Trinom Mjedom, mag. oec., pod nazivom "The Perceived Impact of the EU Membership on Croatia: A Comparative Analysis of Opinions Collected from two Various Groups of Responders" sadrži istraživanje provedeno putem online upitnika koji istražuje stavove dvije grupe ispitanika, grupu slučajnog uzorka odabranog putem Facebooka tj. podjelom upitnika na Facebooku među Facebook prijateljima i drugu, ciljanu skupinu studenata Sveučilišta Sjever. Upitnik sadrži niz pitanja o percipiranim dobrobitima i negativnostima članstva Hrvatske u EU, povodom pet godina od pridruživanja Hrvatske EU. Istraživanje se trenutno još provodi pa su u okviru podneska prikazani samo rezultati dosad prikupljenih odgovora tj. pilot istraživanje.
Nakon završetka konferencije, prof. Kurečić posjetio je National Chung Hsing University, na poziv domaćina, koje je smješteno u gradu Taichungu, Tajvan. Sveučilište Chung Hsing je javno, ima oko 15 tisuća studenata te je među 10 najboljih sveučilišta na Tajvanu (inače na Tajvanu postoji oko 150 sveučilišta), a iduće godine će proslaviti 100 godina postojanja. U sklopu posjeta, održan je sastanak s potpredsjednikom (prorektorom) za međunarodnu suradnju Dr. Mu-Min Chenom, izvršnim direktorom Centra Europske unije na Sveučilištu i profesorom Graduate Institute of Precision Engineering, Dr. Hsiharng Yangom, te profesorom Graduate Institute of International Politics, Dr. San-Yi Yangom. Tijekom razgovora dogovoreni su konkretni koraci za projektnu suradnju i potpisivanje sporazuma o suradnji između Sveučilišta Sjever i dva fakulteta National Chung Hsing University, iz područja tehničkih i društvenih znanosti.

Galerija

Konačna raspodjela sredstava za znanstvena i umjetnička istraživanja Sveučilišta Sjever u 2018.

Senat Sveučilišta na temelju prijedloga Vijeća područja, sukladno točki 9. Odluke o raspisu natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta Sjever u 2018.godini (II. krug natječaja), utvrđuje konačnu raspodjelu sredstava, a Odluka se nalazi u privitku ova obavijesti.

Prilozi

Ostvarena ERASMUS+ KA103 mobilnost na Islandu

U sklopu programa ERASMUS+ za 2017.-18. godinu., u razdoblju od 16. do 22. lipnja 2018. g., izv. prof. dr. sc. Petar Kurečić posjetio je Sveučilište Island, Reykjavik.

Prof. Kurečić bio je gost Centra za istraživanje malih država pri Institutu za međunarodna pitanja Sveučilišta Island (Center for Small State Studies, Institute for International Affairs, University of Iceland). Centar za istraživanje malih država je specijalizirana ustrojbena jedinica, referentna za navedenu specijaliziranu problematiku.
Cilj mobilnosti obavljene u sklopu ERASMUS+ KA103 programa bilo je proširivanje znanja o ulozi malih država u Europskoj uniji i međunarodnim odnosima i ispitivanje mogućnosti buduće suradnje. Voditelji Instituta za međunarodna pitanja, prof. dr. sc. Pia Hansson i jedan od vodećih znanstvenika na polju istraživanja malih država, prof. dr. sc. Baldur Thorhallsson izrazili su spremnost na suradnju s međunarodnom istraživačkom grupom pod nazivom Small States in the Multipolar World, čijim radom koordinira prof. Kurečić, a koja je predstavljena domaćinima. Domaćinima je posebno predstavljen tematski broj časopisa World Review of Political Economy, objavljen u siječnju 2018. godine., posvećen problematici malih država u multipolarnom svijetu. Tematski broj koji je uredio prof. Kurečić plod je rada istraživačke grupe. Dogovorena je i buduća konkretna projektna suradnja.
Osim toga, prof. Kurečić imao je prilike, kao gostujući istraživač, sudjelovati u prvom tjednu rada Ljetne škole o istraživanju malih država (http://ams.hi.is/en/2014/12/17/3574/), čiji su sudionici bili studenti (cca 25), uglavnom magistarske i doktorske razine, iz 15 malih država, mahom iz Europe, ali i iz nekoliko izvaneuropskih država. Za studente i goste ove ljetne škole organizirani su, u pauzama između predavanja i seminara, posjeti predsjedniku Islanda i Ministarstvu vanjskih poslova Islanda.
Domaćini mobilnosti pokazali su izuzetno visoku razinu profesionalnosti i ljubaznosti prema sudioniku mobilnosti, kao i svim sudionicima Ljetne škole, stoga im ovim putem sudionik mobilnosti izražava zahvalu.

Galerija
Rezultati pretrage
page 1/28