Prikaz objava
str. 1/3

Odluka o uvjetima prelaska sa drugih visokih učilišta u ak. god. 2024./2025.

Sveučilište Sjever objavljuje Odluku o uvjetima prelaska studenata sa drugih visokih učilišta u ak. god. 2024./2025. Odluka i obrasci Zamolbi za prelazak nalaze se u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Iskaz interesa za prelazak s drugih visokih učilišta / Izdavanje Mišljenja o prelasku

Obavještavaju se kandidati koji imaju interes za prelazak s drugih visokih učilišta na Sveučilište Sjever da na e-mail adrese studentskih službi:
• studentska služba Varaždin (referada.vz@unin.hr)
• studentska služba Koprivnica (referada.kc1@unin.hr)
mogu poslati upit te dobiti relevantne informacije vezane uz upis studijske godine prelaska, priznavanje položenih kolegija, financijske obaveze i sl. Predani upit proslijedit će se na razmatranje nadležnom Odjelu, a koji će, u pravilu unutar 7 radnih dana, izraditi Mišljenje o prelasku na odabrani studij Sveučilišta Sjever.
Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje Mišljena o prelasku potrebno je priložiti prijepis ocjena svih položenih kolegija s drugog visokog učilišta te nastavni program po kojem su kolegiji položeni.
Izdano mišljenje ne obvezuje kandidate za upis.
U slučaju da kandidat želi ostvariti upis, potrebno je, neovisno o izdanom Mišljenju, podnijeti prijavu za upis u terminima sukladno Odluci o uvjetima prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta na prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta Sjever, a izdano Mišljenje o prelasku (ukoliko se nisu desile promjene vezane uz dokumente koje je kandidat predao pri traženju Mišljenja o prelasku) uvažit će se prilikom upisa u tekuću/narednu akademsku godinu. Pri podnošenju prijave za upis kandidat kojemu je izdano Mišljenje o prelasku ne treba ponovo prilagati dokumentaciju navedenu u Odluci o uvjetima prelaska već samo Mišljenje o prelasku.
Ukoliko su se nakon izdavanja Mišljenja o prelasku dogodile promjene vezane uz dokumente prema kojima je Mišljenje izdano, a kandidat želi podnijeti prijavu za upis uz mogućnost da mu navedene promjene budu dodatno razmotrene, potrebno je ponovo predati svu traženu dokumentaciju, odnosno postupiti sukladno svim navodima iz Odluke o uvjetima prelaska i upisa studenata s drugih visokih učilišta na prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta Sjever.

Upis prelaznika s drugih visokih učilišta u ak. god. 2023./2024.

Obavještavaju se pristupnici koji su podnijeli Zamolbu za prelazak s drugih visokih učilišta, da će se upisi održati u petak 13.10.2023. u zgradi UNIN 1 – K7. prema sljedećem rasporedu:

• Petak, 13.10.2023. studiji Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo i Strojarstvo diplomski u 8:30 sati
• Petak, 13.10.2023. studiji Graditeljstvo prijediplomski u 9:00 sati
• Petak, 13.10.2023. studiji Multimedija, oblikovanje i primjena i Geodezija i geomatika u 10:00 sati
• Petak, 13.10.2023. studiji Poslovna ekonomija i Odnosi s javnostima u 12:00 sati
• Petak, 13.10.2023. studij Sestrinstvo u 12:30 sati

Na upise je potrebno donijeti:
- matični list
- 1 fotografija dimenzije 4x6
- privola AAI
- privola SS
- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 46, 45 eura (350,00 kn). Uplata se vrši na IBAN Sveučilišta Sjever broj HR 4923900011101386168 te uz naznaku: pod „Model“ – HR 67; pod „Poziv na broj“ – OIB studenta uz nastavak -652642; pod „Svrha uplate“ – troškovi upisa
- dokaz o uplaćenim troškovima školarine. Uplata se vrši na IBAN Sveučilišta Sjever broj HR 4923900011101386168 te uz naznaku: pod „Model“ – HR 67; pod „Poziv na broj“ – OIB studenta uz nastavak-652649; pod „Svrha uplate“ – troškovi školarine

U privitku se nalazi ostala potrebna dokumentacija kao i Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za studente prelaznike.

Prilozi

Odluka o uvjetima prelaska sa drugih visokih učilišta u ak. god. 2023./2024.

Sveučilište Sjever objavljuje Odluku o uvjetima prelaska studenata sa drugih visokih učilišta u ak. god. 2023./2024.  Odluka i obrasci Zamolbi za prelazak nalaze se u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Upis prelaznika s drugih visokih učilišta u ak.god. 2022./2023.

Obavještavaju se studenti koji su podnijeli Zamolbu za upis temeljem prelaska da će se upisi vršiti prema sljedećem rasporedu:

  • četvrtak, 20.10.2022. studiji: Elektrotehnika i Mehatronika u 13h
  • četvrtak, 20.10.2022. studij: Graditeljstvo preddiplomski u 13:45h
  • četvrtak, 20.10.2022. studij: Geodezija i geomatika u 14:30h
  • četvrtak, 20.10.2022. studij: Sestrinstvo preddiplomski u 15h
  • petak, 21.10.2022. studij: Multimedija, oblikovanje i primjena u 13h
  • petak, 21.10.2022. studij: Logistika i mobilnost u 14h
  • petak, 21.10.2022. studiji: Fizioterapija i Strojarstvo diplomski u 14:30h
  • petak, 21.10.2022. studij: Proizvodno strojarstvo u 15h

Za studente Poslovne ekonomije i Graditeljstva diplomskog studija termine za upis objavit ćemo naknadno.

Upis prelaznika s drugih visokih učilišta u ak.god. 2022./2023.

Obavještavaju se pristupnici koji su podnijeli Zamolbu za prelazak s drugih visokih učilišta, da će se upisi održati u četvrtak, 20.10.2022. i u petak, 21.10.2022. od 13:00 sati u zgradi UNIN 1 – K7.  Na upise je potrebno donijeti:

- 1 fotografiju dimenzija 4x6

- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn (46,45 eura). Uplata se vrši na IBAN Sveučilišta Sjever broj HR 61 23600001102325217 te uz naznaku: pod „Model“ – HR 67; pod „Poziv na broj“ – OIB studenta uz nastavak -652642; pod „Svrha uplate“ – troškovi upisa

- dokaz o uplaćenim troškovima školarine. Uplata se vrši na IBAN Sveučilišta Sjever broj HR 61 23600001102325217 te uz naznaku: pod „Model“ – HR 67; pod „Poziv na broj“ – OIB studenta uz nastavak-652649; pod „Svrha uplate“ – troškovi školarine

U privitku se nalazi ostala potrebna dokumentacija kao i Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za studente prelaznike.

Prilozi

Odluka o uvjetima prelaska sa drugih visokih učilišta u ak. god. 2022./2023.

Sveučilište Sjever objavljuje Odluku o uvjetima prelaska studenata sa drugih visokih učilišta u ak. god. 2022./2023.  Odluka se nalazi u privitku ove obavijesti, a Zamolbe za prelazak na linkovima.

Zamolba VŽ
Zamolba KC

Rezultati pretrage
page 1/3