Povjerenstva

Povjerenstvo za provođenje i analizu studentske ankete
Povjerenstvo za etička pitanja
Povjerenstvo za završne/diplomske ispite
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
Povjerenstvo za nastavu i studente
Povjerenstvo za nabavu
Povjerenstvo za projekte i znanstveni i umjetnički rad