Povjerenstva

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
Etičko povjerenstvo
Povjerenstvo za provođenje anketa
Povjerenstvo za vrednovanje studijskih programa
Povjerenstvo za stegovni postupak
Povjerenstvo za akadamesko priznavanje
Povjerenstvo za provjeru posebenih znanja, vještina i sposobnosti
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju