Sveučilišno vijeće

Sveučilišno vijeće nadzire rad Sveučilišta i njegovih sastavnica, a sastoji se od predsjednika i 8 članova. Polovinu članova Sveučilišnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta, a polovinu osnivač. Predsjednika Sveučilišnog vijeća zajednički izabiru članovi Sveučilišnog vijeća na temelju javnog poziva. Javni poziv raspisuje rektor, najkasnije u roku od 15 dana od imenovanja posljednjeg člana Sveučilišnog vijeća. Ako predsjednik Sveučilišnog vijeća ne bude izabran u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv, rektor najkasnije u roku od 15 dana još jednom raspisuje javni poziv za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća. Ako predsjednik Sveučilišnog vijeća ne bude izabran niti u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na drugom javnom pozivu, predsjednika Sveučilišnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) iz reda pristupnika na prvi i drugi javni poziv za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća.

Za predsjednika i člana Sveučilišnog vijeća može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij. Član Sveučilišnog vijeća kojeg imenuje osnivač te predsjednik Sveučilišnog vijeća ne smije biti državni dužnosnik, član Nacionalnog vijeća, službenik Ministarstva ni zaposlenik i vanjski suradnik  Sveučilišta. Mandat člana Sveučilišnog vijeća na javnom sveučilištu traje šest godina. Ista osoba može se jednom ponovo izabrati za predsjednika odnosno člana Sveučilišnog vijeća.

Predsjednik: 

dr. sc. Zvonimir Savić

Članovi:

1. prof. dr. sc. Krešo Zadro, umirovljeni sveučilišni profesor (Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek)

2. Božidar Horvat, sudac Županijskog suda u Osijeku i savjetnik ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

3. prof. dr. sc. Alen Host, redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet

4. dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Hrvatski institut za povijest

5. izv. prof. dr. sc. Petar Mišević, prorektor Sveučilišta Sjever za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju

6. prof. dr. sc. Pero Lučin, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Sjever

7. Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice

8. Anđelko Stričak, župan Varaždinske županije

 
 

19. listopada 2023. Odluka o imenovanju članova Sveučilišnog vijeća Sveučilišta Sjever - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

21. prosinca 2023. Odluka o imenovanju članova Sveučilišnog vijeća Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever