Suradnja s gospodarstvom

Sveučilište Sjever kontinuirano radi na povećanju suradnje s gospodarskim subjektima u svrhu što kvalitetnije izobrazbe kompetentnog stručnog kadra. Aktivna suradnja te osluškivanje realnih potreba gospodarstva u regiji upravo je jedan od ključnih ciljeva i uvjeta razvoja i napretka samog Sveučilišta ali i kvalitete studijskih programa te povećanja kompetencija i zapošljivosti studenata.

Iz tog je razloga Sveučilište Sjever pokrenulo službeni internetski portal suradnje s gospodarstvom: portal connect.unin.hr koji je namijenjen  gospodarskim, zdravstvenim, medijskim i ostalim ustanovama srodnim pojedinim studijskim programima s kojima Sveučilište ostvaruje suradnju ali i svim potencijalnim zainteresiranim dionicima za suradnju te studentima Sveučilišta Sjever.

Pristup internetskom portalu nalazi se OVDJE.

Ukoliko želite postati partner Sveučilišta Sjever, molimo da se obratite Odjelu za EU fondove, razvojne projekte, suradnju s gospodarstvom i transfer tehnologija na e-mail: mmak@unin.hr ili nhojsak@unin.hr .

 

Ostali oblici suradnje s gospodarstvom:

PRUŽANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA:
Mr.sc. Vladimir Jakopec, pred.,dipl.ing.geod., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


KONZULTANTSKE USLUGE ZA IZRADU KONCEPTA I PRIPREMU MULTIMEDIJSKIH PROJEKATA- Ugovor o pružanju usluga sa Podravka d.d.
Mr. sc. Domagoj Frank, pred.
Mr. sc. Dragan Matković, v. pred.


OVLAŠTENA ZA VODITELJA STRUČNIH POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA - suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode
STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU - II STUPNJA - ovlaštenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Dr.sc. Lovorka Gotal Dmitrović, pred., dipl.ing.kem.teh.


USLUGE KONZALTINGA ZA UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U ODNOSU NA NORMU ISO 9001:
Izv.prof.dr.sc. Živko Kondić, lead auditor prema zahtjevima norme ISO 9001
Doc.dr.sc. Krešimir Buntak, lead auditor prema zahtjevima norme ISO 9001


ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA:
Željko Kos, struč.spec.ing.građ., posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom


TEČAJEVI IZRADE GRAFIČKE PRIPREME ZA TISAK TE OSNOVNA I NAPREDNA PRIMJENA PHOTOSHOPA
Doc.dr.sc. Dean Valdec