Suradnja s gospodarstvom

PRUŽANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA:
Mr.sc. Vladimir Jakopec, pred.,dipl.ing.geod., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije


KONZULTANTSKE USLUGE ZA IZRADU KONCEPTA I PRIPREMU MULTIMEDIJSKIH PROJEKATA- Ugovor o pružanju usluga sa Podravka d.d.
Mr. sc. Domagoj Frank, pred.
Mr. sc. Dragan Matković, v. pred.


OVLAŠTENA ZA VODITELJA STRUČNIH POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA - suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode
STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU - II STUPNJA - ovlaštenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava
Dr.sc. Lovorka Gotal Dmitrović, pred., dipl.ing.kem.teh.


USLUGE KONZALTINGA ZA UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U ODNOSU NA NORMU ISO 9001:
Izv.prof.dr.sc. Živko Kondić, lead auditor prema zahtjevima norme ISO 9001
Doc.dr.sc. Krešimir Buntak, lead auditor prema zahtjevima norme ISO 9001


ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA:
Željko Kos, struč.spec.ing.građ., posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom


TEČAJEVI IZRADE GRAFIČKE PRIPREME ZA TISAK TE OSNOVNA I NAPREDNA PRIMJENA PHOTOSHOPA
Doc.dr.sc. Dean Valdec