Raspored predavanja

Studenti kojih nema na popisu za prvu godinu, ponovno slušaju pojedine kolegije, koji su u statusu parcijale i pada godine, trebaju se javiti predmetnim nastavnicima za raspoređivanje u grupe. Za eventualne promjene i zamjene grupa potrebno se javiti predmetnim nastavnicima.