Raspored predavanja

PODJELA STUDENATA PO GRUPAMA:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ieqIBLhCaFPK4cZ2O1f6QSHS06I_qGe5P5WFerKs7A/edit?usp=sharing

Napomena:

Prva godina: - studenti koji ponovno slušaju pojedine kolegije prve godine trebaju se javiti predmetnim nastavnicima za raspoređivanje u grupe.
Više godine: - studenti u statusu parcijale i pada godine trebaju se javiti predmetnim nastavnicima za raspoređivanje u grupe.