Raspored predavanja

Napomena:

Prva godina: - studenti koji ponovno slušaju pojedine kolegije prve godine trebaju se javiti predmetnim nastavnicima za raspoređivanje u grupe.
Više godine: - studenti u statusu parcijale i pada godine trebaju se javiti predmetnim nastavnicima za raspoređivanje u grupe.