Raspored predavanja

Podjela studenata po grupama nalazi se na sljedećoj poveznici (samo 1. godina):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xbApcL0VmqUv4Yyj_pdQ89LMCEBeg3QN6Qkn4CAomWg/edit?usp=sharing

Studenti kojih nema na popisu za prvu godinu, a ponovno slušaju pojedine kolegije, koji su u statusu parcijale i pada godine, trebaju se javiti predmetnim nastavnicima za raspoređivanje u grupe.

Odabir grupa za 2. i 3. godinu studija definira se za svaki kolegij posebno u dogovoru s predmetnim nastavnicima.
-----------------------------------------------