Kolegiji

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće 30 - 30 6
Konstrukcijski moduli 30 15 15 6
Novi inženjerski materijali 30 15 15 5
Suvremene proizvodne tehnologije 30 - 30 5
Dizajn industrijskih proizvoda 30 15 - 4
Ekonomika proizvodnje 15 15 15 4
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Numeričko modeliranje 30 15 15 6
Ponašanje materijala u eksploataciji 30 15 15 5
Robotika u proizvodnji 30 15 - 6
Ekološki i energetski dizajn proizvoda 30 15 - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Mehatronički sustavi 15 15 15 4
Lean proizvodnja 15 15 15 4
Sustavi upravljanja sigurnosti u proizvodnji 15 15 15 4
Dokumentacija u proizvodnji zavarenih konstrukcija 15 15 15 4

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Optimiranje konstrukcija 30 15 15 6
Certifikacija proizvoda i sustava 30 15 15 5
Prototipno 3D modeliranje 30 - 30 6
Metode ispitivanja materijala i konstrukcija 30 15 15 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Metode konačnih elemenata u proračunu konstrukcija 15 15 15 4
Zavarljivost materijala i pogreške u zavarenim spojevima 15 15 15 4
Suvremene tehnologije u održavanju strojarskih konstrukcija 15 15 15 4
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad 15 15 15 20
Tehnička komunikacija i poslovna prezentacija proizvoda 15 15 15 5
Metode znanstveno-istraživačkog rada 15 15 15 5

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo
  • preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Mehanika čvrstih tijela - - - 6
Tehnički materijali - - - 6
Elementi konstrukcija - - - 6
Termodinamika i mehanika fluida - - - 6
Proizvodne tehnologije - - - 6