Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2018/19

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće 30 - 30 6
Konstrukcijski moduli 30 15 15 6
Novi inženjerski materijali 30 15 15 5
Suvremene proizvodne tehnologije - - - -
Dizajn industrijskih proizvoda 30 15 - 4
Ekonomski pokazatelji proizvodnje - - - -
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Numeričko modeliranje 30 15 30 6
Ponašanje materijala u eksploataciji 30 15 15 6
Robotika u proizvodnji 30 15 - 5
Ekološki i energetski dizajn proizvoda 30 15 - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Mehatronički sustavi 15 15 15 4
Materijali u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji - - - -
KGH sustavi 15 15 15 4
Toplinski uređaji i procesi 15 15 15 4

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Optimiranje konstrukcija - - - -
Certifikacija proizvoda i sustava - - - -
Prototipno 3D modeliranje - - - -
Metode ispitivanja materijala i konstrukcija - - - -
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje projektima, inovacije i start up - - - -
Procesna mjerenja u industriji - - - -
Lean proizvodnja 15 15 15 4
Inteligentni sustavi - - - -
Inženjerstvo zaštite okoliša - - - -
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Poslovna komunikacija i prezentacija - - - -
Diplomski rad - - - 20

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo
  • preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova
  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Mehanika čvrstih tijela - - - 6
Tehnički materijali - - - 6
Elementi konstrukcija - - - 6
Termodinamika i mehanika fluida - - - 6
Proizvodne tehnologije 30 - 30 5