Opće informacije

o_studiju_pmm_2

Stručni prijediplomski studij Poslovanje i menadžment

Trogodišnjim stručnim prijediplomskim studijskim programom Poslovanje i menadžment obrazuju se budući eksperti i mladi profesionalci, menadžeri za nižu i srednju razinu menadžmenta u realnom i javnom sektoru s posebnostima vezanim uz menadžment u području medija. Osim toga razvojem programa omogućena je i kvalitetna izobrazba kompetentnih poduzetnika i obrtnika za pokretanje i vođenje vlastitih ili obiteljskih malih i srednjih poduzeća i obrta, OPG-ova i zadruga.

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Poslovanje i menadžment, studenti stječu kompetencije relevantne za brzo, kreativno i kvalitetno poslovno planiranje, razvijanje i provođenje projekata ili poslovne strategije, uključujući metode istraživanja, kritičkog promišljanja i analiziranja, primjenjive na procese i projekte u mnogim industrijama. Studenti stječu dublje poznavanje teorijskih i praktičnih aspekata poslovanja te svijest o odgovornostima menadžera u gospodarskom, društvenom i političkom kontekstu. Prvostupnici će biti osposobljeni djelovati u hrvatskom, regionalnom i međunarodnom okruženju.

Prvostupnik/prvostupnica poslovanja i menadžmenta može nastaviti školovanje na diplomskim studijima srodnih područja ovisno o uvjetima definiranim natječajem visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmenta
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. oec.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 20%
Matematika 20%
Strani jezik 20%