Opće informacije

o_studiju_gr_2

Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Stručni studij graditeljstva obuhvaća širi pojam graditeljskih aktivnosti građevinarstva i arhitekture, ponajprije visokogradnje i niskogradnje. Suvremeni društveni razvitak potaknuo je koncept studija koji načinom stjecanja znanja i vještina odgovara potrebama suvremenog društva. Građevinsko inženjerstvo usmjereno je stjecanju znanja i vještina s naglašenim usmjerenjem na visokogradnju i niskogradnju.

Mogućnosti razvoja karijere

Inženjeru građevinarstva predvidiva je karijera u građevinskoj operativi, projektnim tvrtkama, upravnim i komunalnim službama. Na zaduženjima suradnika projektanata i nadzornog inženjera sudjeluje u izvođenju građevinskih radova u svojstvu samostalnog rukovoditelja objekata i manjih gradilišta, suradnika na složenijim i većim gradilištima. Inženjer građevinarstva surađuje u projektiranju i izradi projektne i tehničke dokumentacije, organizaciji, razradi tehnoloških procesa proizvodnje, analizi cijena i kontroli izvršenih radova, izradi izvedbenih projekata za pripreme gradilišta, organizaciji rada građevinske mehanizacije, postrojenja, instalacija, opreme i manjih pogona kod izvođenja radova. Prvostupnik inženjer građevinarstva može raditi u građevinskoj operativi, projektnim organizacijama, upravnim i komunalnim službama, kao i u ostalim granama privrednih i društvenih djelatnosti na poslovima koji pripadaju području njegove stručne osposobljenosti, odnosno obrazovanja. Po završetku stručnog studija, studenti mogu nastaviti usavršavanje na diplomskom sveučilišnom studiju Graditeljstvo.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
SMJER: visokogradnja, niskogradnja
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/stručna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea),inženjer/inženjerka građevinarstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. aedif.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole  40%
Obavezni dio državne mature(minimalno B razina)
Hrvatski jezik  5%
Matematika  35%
Strani jezik  5%

Izborni dio državne mature
Fizika*  15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Matematika ili Fizika, te discipline Tehnička mehanika (statika i čvrstoća) tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.