Opće informacije

o_studiju_gr_2

Stručni prijediplomski studij Graditeljstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Stručni studij graditeljstva obuhvaća širi pojam graditeljskih aktivnosti građevinarstva i arhitekture, ponajprije visokogradnje i niskogradnje. Suvremeni društveni razvitak potaknuo je koncept studija koji načinom stjecanja znanja i vještina odgovara potrebama suvremenog društva. Građevinsko inženjerstvo usmjereno je stjecanju znanja i vještina s naglašenim usmjerenjem na visokogradnju i niskogradnju.

Mogućnosti razvoja karijere

Inženjeru građevinarstva predvidiva je karijera u građevinskoj operativi, projektnim tvrtkama, upravnim i komunalnim službama. Na zaduženjima suradnika projektanata i nadzornog inženjera sudjeluje u izvođenju građevinskih radova u svojstvu samostalnog rukovoditelja objekata i manjih gradilišta, suradnika na složenijim i većim gradilištima. Inženjer građevinarstva surađuje u projektiranju i izradi projektne i tehničke dokumentacije, organizaciji, razradi tehnoloških procesa proizvodnje, analizi cijena i kontroli izvršenih radova, izradi izvedbenih projekata za pripreme gradilišta, organizaciji rada građevinske mehanizacije, postrojenja, instalacija, opreme i manjih pogona kod izvođenja radova. Prvostupnik inženjer građevinarstva može raditi u građevinskoj operativi, projektnim organizacijama, upravnim i komunalnim službama, kao i u ostalim granama privrednih i društvenih djelatnosti na poslovima koji pripadaju području njegove stručne osposobljenosti, odnosno obrazovanja. Po završetku stručnog studija, studenti mogu nastaviti usavršavanje na sveučilišnom diplomskom studiju Graditeljstvo.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
SMJER: visokogradnja, niskogradnja
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. aedif.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole  40%
Obavezni dio državne mature(minimalno B razina)
Hrvatski jezik  5%
Matematika  35%
Strani jezik  5%

Izborni dio državne mature
Fizika*  15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi. Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Matematika ili Fizika, te discipline Tehnička mehanika (statika i čvrstoća) tijekom bilo kojeg razreda srednje škole.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

1. Koji su uvjeti upisa na stručni prijediplomski studij graditeljstva?

Više podataka o uvjetima upisa na stručni prijediplomski studij možete naći na poveznici: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

2. Je li stučni prijediplomski studij  graditeljstva i graditeljstvo općenito u većoj mjeri namijenjeno muškoj populaciji?

Nije, sve je veći broj upisanih i završenih, kao i zaposlenih studentica.

3. Što ćemo naučiti na stručnom prijediplomskom studiju graditeljstva?

Inženjer građevinarstva surađuje u projektiranju i izradi projektne i tehničke dokumentacije, organizaciji i razradi tehnoloških procesa proizvodnje, analizi cijena i kontroli izvršenih radova, izradi izvedbenih projekata za pripreme gradilišta, organizaciji rada građevinske mehanizacije, postrojenja, instalacija, opreme i manjih pogona kod izvođenja radova. Pored ostaloga stječete znanja kako se projektiraju i grade građevine, kako se gradi zgrada otporna na potres, kako se temelje visoke zgrade. Poseban dio obuhvaća stjecanje znanja iz zakonodavstvenog okvira graditeljstva.

4. Postoji li oprema na stručnom prijediplomskom studiju graditeljstva na kojoj možemo vježbati i raditi?

Stručni prijediplomski studij graditeljstva Sveučilišta Sjever je opremljen najsuvremenijim instrumentima u modernim laboratorijima. Pored instrumenata i softvera, studenticama i studentima je na raspolaganju najsuvremeniji laboratorij za rad i ispitivanje materijala. Dio laboratorija orijentiran je na suvremena ispitivanja vezana za tlo i temeljenje, drugi dio na građevinske materijale, dok je poseban dio orijentiran i opremljen opremom za nerazorna ispitivanja zgrada i statičkog sustava zgrada.

5. Gdje možemo raditi nakon što završimo stručni prijediplomski studij?

Prvostupnik inženjer građevinarstva može raditi u građevinskoj operativi, projektnim organizacijama, upravnim i komunalnim službama, kao i u ostalim granama privrednih i društvenih djelatnosti na poslovima koji pripadaju području njegove stručne osposobljenosti, odnosno obrazovanja.

6. Koje su posebnosti graditeljske struke?

Dinamičnost, kreativnost, interdiciplinarnost, rad na “malim” i “velikim” projektima, kao što su izgradnja stambenih kuća i drugih objekata,autoceste, stadioni, stanogradnja i npr. najveći graditeljski pothvat trenutno u Hrvatskoj - Pelješki most.

7. Učimo li na stručnom prijediplomskom studiju graditeljstva i o zaštiti okoliša, veoma bitnom aspektu u današnje vrijeme?

Da, u okviru studijskog programa postoji i stručni kolegij koji se bavi i ovim segmentom.

8. Uz učenje i polaganje ispita, ima li drugih aktivnosti na Sveučilištu Sjever?

Ima. Nastavnici surađuju sa studentima vezano uz stručne i znanstvene projekte, postoje mogućnosti odlazaka tj. studiranja u inozemstvu putem Erasmus razmjene, preko Studentskog zbora održavaju se različiti kulturni, zabavni i sportski događaji, tako da je studentski život u potpunosti ispunjen raznolikim sadržajima.

9. Možemo li nakon završetka stručnog prijediplomskog studija graditeljstva nastaviti studirati na diplomskom studiju na Sjeveru ?

Možete. Po završetku stručnog studija, studenti mogu nastaviti usavršavanje na sveučilišnom diplomskom studiju Graditeljstvo.

Galerija