Projekti

Znanstveni projekti

Znanstveni projekt „Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije.“ Obuhvaća tri glavna smjera istraživanja: nekomutativnost i kvantna geometrija; poopćeni Calogerovi modeli; renormalizacija neabelovih Yang-Millsovih teorija u Coulombovom baždaru. Suradnik na ovom projektu je zaposlenik Sveučilišta Sjever doc. dr. sc. Marko Stojić, a voditelj projekta je dr. sc. Stjepan Meljanac s Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu. Projekt traje od 2007. godine.

Znanstveni projekt „Lieve grupe, integrabilni sustavi i simetrije“. U ovom projektu istražuju se svojstva integrabilnosti nelinearnih evolucijskih jednadžbi, nekomutativni prostori, te njihove simetrije iz nekoliko različitih perspektiva: Riemann-Hilbertov problem faktorizacije na grupama petlje, Painleveova analiza, određivanje grupa simetrije, baždarne transformacije i konstrukcija eksplicitnih rješenja. Voditelj projekta je dr. sc. Saša Krešić-Jurić s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu a suradnik u znanstvenom projektu je doc. dr. sc. Marko Stojić . Projekt je trajao od 2007. do 2012. godine.

Znanstveni projekt u tijeku „Bioaktivne komponente u hrani“ pod šifrom 058-0580696-2808. Naziv programa je „Stabilnost bioaktivnih komponenti hrane u funkciji uvjeta procesiranja“. Ovo istraživanje utvrdit će udjel bioaktivnih komponenti u rajčici, češnjaku, medu i infant formulama prisutnim na našem tržištu, te kako se oni kvalitativno i kvantitativno mijenjaju tijekom skladištenja. Od 2008. godine na ovom projektu sudjeluje zaposlenica Sveučilišta Sjever dr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak.

Prof.dr.sc. Marin Milković aktivno je sudjelovao u realizaciji sljedećih znanstvenih projekata u okviru Nacionalnog znanstvenog istraživačkog programa MZOŠ:

 • Od 1999. - 2002. “Utjecaj tehnika digitalnog tiska i grafičkih materijala na efikasnost reciklacije papira.”, šifra: 128001, glavni istraživač dr. sc. Zdenka Bolanča, red.prof.
 • Od 2002. - 2006. „Određivanje svojstava i formulacija papira za digitalni tisak i njegovu reciklaciju“, šifra: 128007, glavni istraživač dr. sc. Stanislav Bolanča, red. prof.
 • Od 2007. -2013. „Evaluacija kvantitativnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije“, zajedno s doc.dr.sc. Mariom Tomišom, šifra: 128-1281955-1960, glavni istraživač dr. sc. Nikola Mrvac, izv. prof.
 • Od 2007. – 2013. „Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju“, šifra: 227-2271694-1699, glavni istraživač dr. sc. Vladimir Šimović, red.prof.
 • Od 2008. – 2013. „Informacijsko-komunikacijska kompetencija edukatora“, šifra: 227-2271694-1166, glavni istraživač dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, red.prof.

Osim nacionalnih znanstvenih projekta, prof.dr.sc. Marin Milković, sudjelovao je kao istraživač i na dva međunarodna znanstveno-istraživačka projekta:

 • 2010. - 2013. „Modernising Teacher Education in European Perspective“, br. JP 159048-2009, u okviru EU istraživačkog programa TEMPUS IV, kojemu su nosioci Sveučilište u Munsteru i Sveučilište u Zagrebu:
 • 2011. -2014. „Improvement of reliability in production and exploitation of welded construction and products“, koji se provodi temeljem bilateralnog ugovora o suradnji potpisanog između MZOŠ RH i Ministarstva za nauku Crne Gore. Nosioci projekta su Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku i Mašinski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore; glavni istraživači: prof. dr. sc. Ivan Samardžić (HR) i prof. dr. sc. Darko Bajić (CG).

Prof. dr. sc. Vladimir Šimović kao član i istraživač sudjelovao je na sljedećim međunarodnim znanstvenim projektima:

 • Tempus III – "Learning for Europe" od 2006. do 2009. godine TEMPUS III JEP_40109_2005, "Tempus IV" – "Modernising Teacher Education in a European Perspective" od 2009. do 2012. godine
 • TEMPUS IV JP_159048_2009 Staff mobility grant in the framework of the "Erasmus Mundus Basileus II" project (at the University of Shkodra) od 16. lipnja 2010. do 14. srpnja 2010. godine.
 • Trenutno je u ime Sveučilišta Sjever – Koprivnica prijavljen za „menadžera istraživača“ u međunarodnom “Erasmus+ Key Action 2” projektu : “Innovation Gate - Knowledge Alliances” koji je transnacionalan, strukturiran i rezultatima pogonjen projekt, osmišljen između visoko-obrazovnih institucija i poslovnog sektora, a otvoren za svaku disciplinu i sektor te za međusektorsku suradnju. Projekt je razvijen sa Sveučilištem Panonija iz Madžarske, Sveučilištem Duisburg-Essen iz Njemačke i dr. institucijama (Die Berater iz Austrije, European Business & Innovation Centre Network iz Belgije, Dobre Kadry iz Poljske) te ev. partnerima - sveučilištima iz Finske i Italije, te dr.
 • od 2007. do 2014. godine glavni istraživač i voditelj nacionalnog znanstveno-istraživačkog projekta MZOS, 227-2271694-1699 pod nazivom: "Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju", zajedno sa suradnicima istraživačima prof.dr.sc. Marinom Milkovićem, doc.dr.sc. Wintonom Afrićem i izv. prof. dr.sc. Goranom Kozinom,
 • od 2013. godine znanstveni je suradnik i istraživač zajedno s prof.dr.sc. Marinom Milkovićem i izv. prof. dr.sc. Goranom Kozinom, prof. dr.sc. Ljubicom Bakić-Tomić, na nacionalnom znanstveno-istraživačkom projektu (koji je dobio kratkoročnu financijsku potporu istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) glavnog istraživača prof.dr.sc. Siniše Fajta sa temom istraživanja: "Vrednovanje kvalitete multimedijskih edukacijskih prostora i sustava" .

Uspješno je i aktivno sudjelovao kao istraživač na više nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata, redom:

 • Od 1993. do 1995. godine sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu iz područja operativne tehnike pod nazivom: "Optimalizacija procjene brzine u analizama prometnih udesa primjenom računala" (MZT i MUP-RH, VPŠ Zagreb, nositelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Jelić, dipl. ing., zamjenik: mr. sc. Vladimir Šimović), a koji se odnosio na primjenu informatičkih i znanstveno utemeljenih analitičkih metoda u strukturiranju modela optimalizacije procjene brzine u analizama prometnih udesa primjenom računala.
 • Od 1996. do kraja 1997. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu MZiT RH te dijelom i MUP RH pod nazivom: "Interventni kineziološki program policijskih djelatnika" (projekt pod vodstvom prof. dr. sc. Davorina-Josipa Rubeše), a koji se odnosi na primjenu informatičkih i kineziološko-analitičkih metoda u strukturiranju i "pilot" provedbi interventnog kineziološkog programa za policijske djelatnike.
 • Od 1998. do 2001. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu MZiT RH broj 2-09-366 pod nazivom: "Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Slavko Šimundić), a koji se odnosi na primjenu znanstveno utemeljenih metoda (metoda operacijskih istraživanja, analitičkih i informatičkih) u razvoju i implementaciji informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH. Povodom uspješno provedene 1. dionice projekta dana 9. lipnja 1998. godine u HAZU održao je pozvano predavanje na temu "Temelji strukture inteligentnih informacijskih sustava primjenjivih u pomorstvu - s osvrtom na moguće aplikacije kod primjene polimernih materijala", a u sklopu glavne teme: "Primjena polimernih materijala u pomorstvu" prof. dr. sc. Z. Hella (istraživača na istom projektu), a u organizaciji Znanstvenog vijeća za pomorstvo i u suradnji sa Sekcijom za petrokemiju i Sekcijom za makromolekule Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.
 • Od 2001. do kraja 2003. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu MziT RH broj 2-09-366 (broj 128024 u Policijskoj akademiji) pod nazivom: "Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Slavko Šimundić), a koji se odnosi na primjenu znanstveno utemeljenih metoda u razvoju i implementaciji informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH.
 • Od 2001. do 2003. sudjeluje kao suradnik istraživač iz druge ustanove na projektu FOI Varaždin i MZiT RH pod nazivom: "Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju" (br. 016001, ugovorenom temeljem javnog poziva od 28.05.1997. godine, glavni istraživač: prof. dr. sc. Božidar Kliček, ustanova: Fakultet organizacije i informatike), a koji je za cilj imao istražiti, razviti i primijeniti napredne metodologije i tehnologije, te prenijeti i prilagoditi iskustva iz razvijenih zemalja, za poboljšanje strateških, taktičkih i operativnih odluka u RH. Naglasak je bio na unaprjeđenju hrvatske Nacionalne informacijske infrastrukture (NII), uporabom inteligentnih sustava, analitičkih metoda i metoda za potporu odlučivanju, računalnih komunikacija na nacionalnoj razini (CARNet), kao i multimedijskih sustava.
 • Od 2002. do 2005. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu MZiT RH broj ugovora 354-13-0311-2000 (broj 130737 u PA) pod nazivom: "Provedbena analiza modela osiguranja autentičnosti i trajnosti elektroničkih dokumenata" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Miroslav Kržak), a koji se odnosi na primjenu informatičkih i znanstveno utemeljenih analitičkih metoda u provedbenoj analizi modela osiguranja autentičnosti i trajnosti elektroničkih dokumenata.

Doc. dr. sc. Anica Hunjet aktivno je sudjelovala u realizaciji tri znanstvena Nacionalnog znanstvenog istraživačkog programa MZOŠ:

 • od 2008. – 2012. „Istraživanje novih višenamjenskih bojila i optičkih bjelila” - voditeljica projekta prof. dr. sc. Vesna Tralić- Kulenović, (šifra projekta: 117-0000000-3283),
 • od 2006.-2010. „Utjecaj socijalnih mreža u društvu znanja“- voditelj projekta prof. dr. sc. Darko Polšek, - (šifra projekta:194-1001677-1501) i
 • od 2002.-2006. “Društveno vrednovanje znanosti, visokoga školstva i tehnologije” - voditelj projekta prof. dr. sc. Darko Polšek, (šifra projekta: 01940106).


Stručni projekti

Matija Orešković, stalno zaposleni nastavnik Odjela graditeljstva, u posljednjih pet godina radio je na nekoliko stručnih projekta gdje su nositelji bile institucije izvan Sveučilišta. Nastavno se navode četiri projekta:

 • Sanacija klizišta na području sjeverozapadne Hrvatske
 • Projektiranje proširenja ceste u brežuljkastom krajobrazu
 • Projektiranje i nadzor temeljenja na problematičnom tlu
 • Projektiranje i nadzor izrade građevinske jame

Prof.dr.sc. Marin Milković i mr.sc. Domagoj Frank sudjelovali su na sljedećim stručnim projektima u području telekomunikacija i multimedije:

 • Od 2012.-2013. „Izrada projekta o uspostavi hibridnog digitalnog tiskarskog centra Hrvatske pošte“ ,
 • Od 2012.- „Izrada projekta i uspostava digitalne televizije DVBT2 standarda Hrvatske pošte“ (za potrebe HT produkcije i odašiljača veza), uspostava i vođenje projekta.


Ostali projekti

Projekt Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu proveden od strane Sveučilišta (bivšeg Veleučilišta u Varaždinu) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, prosinac 2011. godine. U projektu je sudjelovao veći broj istraživača Sveučilišta, a istraživali su se stavovi građana, stanovnika Varaždina o razvojnim pitanjima, perspektivi i kvaliteti života u gradu, te dostupnosti i kvaliteti visokog obrazovanja kao nužnog preduvjeta za razvoj kompetitivne gradske zajednice.

Projekt International Competences for Unemployed u okviru Leonardo da Vinci programa (Program za cjeloživotno učenje). Cilj projekta bio je omogućiti međunarodnu stručnu praksu u Irskoj i Češkoj Republici za 15 nezaposlenih alumnija ili studenata koji su diplomirali u vrijeme trajanja projekta. Odlazak na praksu organiziran je od strane partnerskih ustanova, a trošak života, puta i jezičnih priprema bilo je financirano od strane Europske unije. Projekt se provodio od 24.10.2012. do 5.6.2013. godine.

U okviru Tempus programa prof.dr.sc. Vladimir Šimović sudjelovao je u projektima "Learning for Europe" (JEP_40109_2005) i "Modernising Teacher Education in a European Perspective" (JP_159048_2009), dr. sc. Dinko Primorac sudjelovao je u projektu "Fostering Entrepreneurship in Higher Education", voditelj: prof.dr.sc. Marina Dabić, 2009.-2010.

Doc. Iva Matija Bitanga sudionik je u procesu europske suradnje kao kulturni partner, europsko nasljeđe tradicionalne brodogradnje na moru i rijekama: EU boat project, Leonardo partnership project Kick off meeting Cork Ireland.

Projekt NIR-CEE (Network for Innovation and Research in Central and Eastern Europe)- Europski projekt iz područja istraživanja potencijala obnovljivih izvora energije u Varaždinskoj županiji. Na projektu su sudjelovala petorica zaposlenika, a svatko od njih je napisao određena potpoglavlja studije „Using of Renewable Energies in Ludbreg Area“.

Končarov razvojni projekt Frekvencijski pretvarač za vjetroagregat 1.25 MW. Dvojica zaposlenika Veleučilišta u Varaždinu bili su dio tima od 40-tak inženjera koji su razvijali frekvencijski pretvarač. U sklopu tog projekta Veleučilište u Varaždinu je vodilo sljedeće potprojekte:

 • koncepcija rješenja i detaljni tehnički zahtjevi/specifikacije sustava pretvarača
 • analiza primijenjenih tehničkih i tehnoloških rješenja na pretvaračima drugih proizvođača
 • studij izvodivosti i projektni zahtjevi na pretvarač
 • učinski pretvarači, sklopovi i magnetske komponente
 • integracija i povezivanje podsustava i ostale opreme u cjeloviti frekvencijski pretvarač

U suradnji sa tvrtkom Siemens Veleučilište u Varaždinu provodilo je projekt Održavanje specijalističkih tečajeva prema programu tečajeva tvrtke SIEMENS za proizvode i alate sektora Automation&Drives.

Projekt Znanje za sve (Knowledge for Everyone). Veleučilište u Varaždinu korisnik je ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta koji se u sklopu grant sheme (sheme dodjele bespovratnih sredstava) - Regionalna mreža lokalnih obrazovnih institucija - financira iz IPA programa za Hrvatsku, Komponenta IV. Cilj ovog projekta je bio usavršavanje nezaposlenih i upoznavanje polaznika s ključnim znanjima kako bi stvorili trenutnu zapošljivost, društvenu uključivost te potaknuli polaznike na cjeloživotno obrazovanje.

Programi cjeloživotnog obrazovanja koje je verificirala ASO i MZOŠ:

 • AutoCAD specijalist/specijalistica 150 sati
 • Specijalist/specijalistica za web dizajn 150 sati
 • Specijalist/specijalistica za grafičko oblikovanje 150 sati
 • Specijalist/specijalistica za multimediju 150 sati
 • Specijalist/specijalistica za web programiranje 150 sati
 • Specijalist/specijalistica za elektroničko poslovanje 150 sati

CCNA Exploration (Cisco Certified Network Associate)
CCNA program Cisco Certified Network Associate osnovni je nastavni program koji uključuje temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija, a svrha mu je da polaznike nauči osnovna znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža. Program obuhvaća 280 sati, organiziranih u 4 modula po 70 sati.

Okosnica nastavnog programa je praktični rad, a izvodi se na modernoj mrežnoj komunikacijskoj opremi i osobnim računalima. Teorijski dio čini multimedijalni nastavni materijal dostupan polaznicima putem Interneta. Program je 80% općenit, o mrežnim tehnologijama, a 20% specifičan za Cisco opremu. Sav nastavni materijal je na engleskom jeziku, dok su predavanja, laboratorijske vježbe i konzultacije na hrvatskom jeziku. Tijekom svakog modula polažu se ispiti kojima se provjerava napredak polaznika. Svi ispiti su na engleskom jeziku i polažu se putem računala, na poslužitelju smještenom u tvrtki Cisco Systems.