Institucionalni projekti

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2023. godini (dodijeljeno ukupno 46 potpora)

 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Gordana Tkalec/Mario Tomiša/Ivona Čulo - Medijska recepcija posredstvom digitalnih medija
 2. Iva Rosanda Žigo/Marina Biti/Jadranka Lasić - Lazić/Višeslav Kirinić/Antonija Mandić - Digitalne metode i alati za humanističko područje znanosti
 3. Lidija Dujić/Željko Krušelj/Magdalena Najbar-Agičić/Irena Radej Miličić - Konstruktivno novinarstvo
 4. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Medijska posredovanja u odnosima politike i religije
 5. Rosana Ratkovčić/Marko Čačić/Iva Matija Bitanga - Slika u javnom prostoru
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Lovorka Gotal Dmitrović/Tatjana Gazivoda Kraljević/Marko Stojić/Jurica Hižak/Mario Šiljeg/Bruno Zelić - Statistička kontrola fizikalno-kemijske kvalitete vode rijeka s naglaskom na teške metale
 2. Srđan Skok/Emil Dumić/Tomislav Horvat - Nadzor pogona vjetroelektrana podržano umjetnom inteligencijom i internetom stvari
 3. Ladislav Havaš/Emil Dumić/Dunja Srpak/Tomislav Horvat/Josip Srpak - Primjena metoda umjetne inteligencije za evaluaciju procesa i korištenja obnovljivih izvora energije
 4. Željko Kos/Zlatko Botak/Ivanka Netinger Grubeša - Studija utjecaja oštećenja na armiranobetonske konstrukcije
 5. Krunoslav Hajdek/Bojan Šarkanj/Dean Valdec/Božo Smoljan/Hrvoje Kušić - Utjecaj opaciteta bijele tinte na kvalitetu tiska kod višeslojne fleksibilne ambalaže za prehrambene proizvode
 6. Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Josip Nađ/Josip Srpak- Analiza rada elektromotornih pogona tijekom dinamičkih stanja
 7. Ivanka Netinger Grubeša/Željko Kos/Aleksej Aniskin - Trajnost cementnih kompozita
 8. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Robert Maršanić/Saša Petar/Ivan Cvitković/Ante Klečina- Modeliranje prometnih tokova u urbanim sredinama
 9. Aleksej Aniskin/Matija Orešković/Božo Soldo - Reološka i mehanička svojstva žbuke s mješavinom mineralnih i polimernih dodataka
 10. Božo Smoljan/Krunoslav Hajdek/Hrvoje Kušić - Napredne tehnologije u zaštiti okoliša i u inženjerstvu materijala i ambalaže
 11. Vlado Cetl/Mile Matijević/Sanja Šamanović/Milan Rezo/Olga Bjelotomić Oršulić - Digitalni blizanci i pametni gradovi
 12. Ante Čikić/Mato Perić/Zoran Busija - Energetska i konstrukcijska optimizacija proizvodnih niskoakumulativnih objekata s energetskim sustavom korištenjem zelene energije
 13. Olga Bjelotomić Oršulić/Danko Markovinović/Milan Rezo/Bojan Đurin - Primjena suvremenih tehnologija i pametnih senzora u geomatici
 14. Bojan Đurin/Sanja Šamanović/Vlado Cetl/Mile Matijević - Određivanje potencijala vodotoka za proizvodnju električne energije iz mikro, mini i piko hidroelektrana
 15. Robert Logožar/Matija Mikac/Jurica Hižak/Miroslav Horvatić - Istraživanje mogućnosti prijelaza s klasične paradigme obrade podataka i informacijskih sustava na sustave s intenzivnijom uporabom strojnog učenja i umjetne inteligencije ilustracija na nekim konkretnim primjerima
 16. Sanja Šolić/Matija Bušić/Jasna Leder Horina/Vlado Tropša - Utjecaj parametara PDM aditivnog postupka na mehanička svojstva biorazgradivog PLA polimera
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Dunja Šamec/Iva Jurčević/Bruno Zelić - Biotransformacije te biološka aktivnost metiliranih flavona i njihovih dimera
 2. Marija Kovač Tomas/Dunja Šamec/Predrag Putnik- SaferFood&Climate: Sigurnost hrane u uvjetima klimatskih promjena (Food Safety in the face of Climate Change)
 3. Predrag Putnik/Mirko Smoljić/Marija Kovač Tomas/Marin Milković - FoodGardian: Production and Safety of Functional Foods
 4. Natalija Uršulin Trstenjak/Bojan Šarkanj/Ivana Dodlek Šarkanj - Prihvatljivosti i prilagodba enteralnih dodataka prehrani pacijenata na bolničkom liječenju (PEPEL)
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE 1 ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Tomislav Meštrović/Marijana Neuberg/Tina Košanski/Diana Rudan/Ivana Herak/Ivana Živoder - Procjena opterećenja zaraznim bolestima u Republici Hrvatskoj
 2. Marijana Neuberg/Tina Košanski/Mateja Križaj/Sonja Obranić/Rosana Ribić/Josip Pavan - Presječna studija o reproduktivnom zdravlju studenata
 3. Rosana Ribić/Ivo Dumić-Čule/Mateja Križaj/Diana Rudan/Josip Pavan/Valentina Vincek - Evaluacija imunostimulacijskih svojstava desmuramil - peptida
 4. Ivo Dumić-Čule/Tomislav Meštrović/Ivana Herak/Valentina Vincek/Sonja Obranić/Melita Sajko - Analiza rasprostranjenosti parazitoza u specifičnim populacijskim skupinama
 5. Goran Kozina/Irena Canjuga/Jasminka Potočnjak/Valentina Novak/Marija Arapović/Vesna Hodić - Bioimpendacijska analiza sastava tijela kod djece predškolske i školske dobi
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnci/Naziv potpore

 1. Simon Bogojević Narath/Andro Giunio/Ivan Batoš - Slika i zvuk: gledaonica filmova i zvučna zbivanja
 2. Iva Matija Bitanga/Rosana Ratkovčić/Igor Kuduz - Umjetničko istraživački projekti Memorizacijska izložba Daklelososi i novi radovi na ternu Ciklus Lupus II
 3. Igor Kuduz/Luka Borčić/Niko Mihaljević - Sustav vanjske signalistike Sveučilišnog centra Koprivnice - Sveučilište Sjever
 4. Luka Borčić/Andro Giunio/Niko Mihaljević - Publikacija - 10 godina djelovanja Odsjeka medijskog dizajna
 5. Antun Franović/Mario Periša/Mario Tomiša - 8. Kultura u fokusu
 6. Ivan Batoš/Antun Franović/Predrag Krobot - Rekonstrukcija i digitalizacija glazbene ostavštine Miljenka Prohaske
 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Damira Keček/Dijana Vuković/Joško Lozić/Katerina Fotova Čiković - Primjena metodologije matematičkog programiranja AOMP (analiza omedivanje podataka) u evaluaciji i mjerenju učinkovitosti ekonomskih sektora u RH
 2. Katerina Fotova Čiković/Damira Keček/Joško Lozić/Trina Mjeda- Utjecaj rata u Ukrajini i energetske krize na rast gospodarstva
 3. Andrija Bernik/Robert Geček/Vladimir Stanisavljević - Utjecaj multikanalnog zvuka na kvalitetu iskustva i performanse igrača u kompetitivnim videoigrama
 4. Ivana Martinčević/Vesna Sesar/Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak - Održivo korporativno izvještavanje
 5. Dinko Primorac/Anica Hunjet/Goran Kozina - Utjecaj makroekonomskih čimbenika na moderna gospodarstva
 6. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Jadranka Lasić-Lazić - Transformativni učinci medija: inkluzivno prihvatljiva medijska terminologija
 7. Krešimir Buntak/Ivana Martinčević/Sanja Zlatić/Mirko Smoljić/Antonija Mandić - Analiza razine organizacijske kompetentnosti organizacija u Republici Hrvatskoj
 8. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Ana Globočnik Žunac/Vesna Sesar/Ivana Grabar - Perspektive razvoja gradskog turizma u Republici Hrvatskoj
 9. Domagoj Frank/Ivona Čulo/Andrija Bernik/Martina Mak - Primjena suvremenih tehnologija za inkluzivna i inovativna rješenja u digitalnim medijima i tvrtkama
 10. Ljerka Luić/Ante Rončević/Darijo Čerepinko/Matija Varga/Neva Babić - d-Učenje: Digitalne kompetencije za inovativnu kulturu

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2022. godini (34 potpora ukupno dodijeljene)

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Damira Keček/Dijana Vuković/Joško Lozić/Katerina Fotova Čiković - Utjecaj pandemije COVID-19 na rast i promjenu strukture gospodarstva
 2. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Jadranka Lasić-Lazić- Transformativni udinci medija
 3. Ljerka Luić/Ante Rončević/Andrija Bernik/Darijo Čerepinko/Josip Nađ - a/AR-Učenje: Aktivno učenje primjenom proširene stvarnosti
 4. Vesna Sesar/Krešimir Buntak/Ivana Martinčević/Ana Globočnik Žunac/Matija Kovačić/Maja Mutavdžija/Sanja Zlatić - SMART menadžment u suvremenom poslovnom okruženju
 5. Petar Kurečić/Filip Kokotović/Petra Kuhar - Socio-ekonomske i kulturne značajke migrantske populacije u Švicarskoj podrijetlom iz Hrvatske, Slovenije i zemalja zapadnog Balkana
 6. Anica Hunjet/Marin Milković/Goran Kozina/Dinko Primorac/Miro Kovač - Važnost znanja u modernom društvu
 7. Mirko Smoljić/Goran Vojković/Joško Lozić/Katerina Fotova Čiković - Ekonomski i pravni aspekti negativnih demografskih i ekonomskih trendova
 8. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Ana Globočnik Žunac/Vesna Sesar - Utjecaj digitalnih tehnologija na promjenu značajki korporativnih komunikacija
 9. Miro Kovač/Ante Rončević/Tomislav Radoš - Energetska sigurnost na postsocijalističkoj periferiji Europske unije nakon 1991.
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Ideja tolerancije u svijetu suvremenih podjela
 2. Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić/Dejan Pernjak - (De)profesionalizacija novinarstva na primjeru lokalnih medija
 3. Gordana Tkalec/Mario Tomiša/Krešimir Lacković/Ivona Čulo - Medijska recepcija u ekološkom diskursu
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Marko Stojić/Mario Šiljeg/Jurica Hižak - Statistička kontrola kvalitete rijeke Drave
 2. Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Josip Nađ/Tomislav Horvat/Brankop Tomičić/Srđan Skok/Emil Dumić - Analiza prijelaznih pojava u dinamičkim stanjima elektromotornih pogona
 3. Bojan Ðurin/Sanja Šamanović/Domagoj Nakić - Određivanje potencijala vodotoka za proizvodnju električne energije iz mikro i mini hidroelektrana
 4. Božo Smoljan/Krunoslav Hajdek/Bojan Šarkanj - Optimizacija zaštite okoliša, ambalaže i svojstava materijala
 5. Srđan Skok/Emil Dumić/Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Tomislav Horvat- Aktivni obnovljivi izvori energije u funkciji regulacije i očuvanja stabilnosti napredne elektroenergetske mreže
 6. Saša Petar/Ljudevit Krpan/Predrag Brlek/Robert Maršanić/Matija Kovačić/Ivan Cvitković- Održivost i otpornost logističkih sustava u razdoblju kriza
 7. Ante Čikić/Veljko Kondić/Zoran Busija - Optimizacija učinkovitosti cjelogodišnjeg korištenja različitih izvora zelene energije u proizvodnim procesima niskoakumulativnih objekata
 8. Dean Valdec/Krunoslav Hajdek/Marko Morić/Petar Miljković - Utjecaj odabranih čimbenika ambalaže na izbor i kupnju prehrambenih proizvoda
 9. Vlado Cetl/Danko Markovinović/Sanja Šamanović/Milan Rezo - Mogućnosti integracije informacijskih modela građevina i geoinformacijskih sustava
 10. Danko Markovinović/Vlado Cetl/Bojan Đurin/Milan Rezo - Lasersko skeniranje i BIM
 11. Sanja Šolić/Matija Bušić/Jasna Leder Horina/Vlado Tropša - Utjecaj parametara toplinske obrade na strukturu i svojstva MARAGING čelika dobivenih aditivnim LPBP postupkoM
 12. Robert Logožar/Matija Mikac/Miroslav Horvatić - Analiza moguénosti distribuirane obrade podataka i mrežne komunikacije u specijaliziranim znanstveno-inženjerskim razvojnim okolinama MATLAB, Scilab i GNU Octave - proširena, 2. faza projekta
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Predrag Putnik/Dunja Šamec/Marija Kovač - JUICE3DTEC: Hurdle technology for 3D Printed Juices
 2. Bojan Šarkanj/Marija Kovač/Ivana Dodlek Šarkanj - Ostaci veterinarskih lijekova i pesticida u pivu i sirovinama za pivo -BEER)
 3. Natalija Uršulin - Trstenjak/Dunja Šamec/Ivana Dodlek Šarkanj - Gastronomski potencijal i funkcionalna svojstva tradicionalne hrane Sjeverne Hrvatske (GastroFunk)
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marijana Neuberg/Zoran Žeželj/Ivo Dumić-Čule/Rosana Ribić/Tina Cikač - Razvoj za siguran periferni intravenozni pristup
 2. Rosana Ribić/Marijana Neuberg/Ivo Dumić-Čule/Tina Cikač - Sinteza i evaluacija imunomoldacijskih svojstava triazolnih derivata desmuramiltida
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Niko Mihaljević/Andro Giunio/Igor Kuduz - Zvuk i konceptualna umjetnost
 2. Iva Matija Bitanga/Dubravko Kuhta/Rosana Ratkovčić - Umjetnički projekt CIKLUS LUPUS
 3. Mario Periša/Antun Franović/Mario Tomiša - Kultura u fokusu
 4. Dubravko Kuhta/Iva Matija Bitanga/Simon Bogojević Narath - Pilot-projekt projekta Oblikovanje zvuka tradicijskih glazbala u suvremenim muzičkim žanrovima
 5. Antun Franović/Mario Periša/Luka Borčić - Više od navike 2022.

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2021. godini (ukupno dodijeljeno 35 potpora)

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Marko Stojić/Mario Šiljeg - Filmometrija kratkih igranih filmova o zaštiti okoliša
 2. Anica Hunjet/Dinko Primorac/Vesna Sesar - Digitalno poslovanje
 3. Damira Keček/Dijana Vuković/Joško Lozić - Prelijevanje ekonomskih učinaka među hrvatskim proizvodnim sektorima
 4. Jadranka Lasić - Lazić/Đilda Pečarić/Željka Bagarić/Iva Rosanda Žigo/Martina Šantalab/Antonija Mandić - Komunikacija u znanosti
 5. Ivana Martinčević/Vesna Sesar/Mirko Smoljić/Maja Mutavdžija/Matija Kovačić - Održivi uspjeh poslovanja organizacije
 6. Andrija Bernik/Mario Periša/Vladimir Stanisavljević - Utjecaj senzorske mehanike, audio impulsa te dubinskih mapa na uživanje, pažnju i percepciju korisnika (nastavak predistraživanja i analiza rezultata)
 7. Trina Mjeda/Mario Tomiša/Gordana Tkalec - Evaluacija utjecaja globalne e-trgovine na preferencije hrvatskih potrošača i njihova relevantnost u percepciji brendova
 8. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Goran Kozina - Koncept održivosti turističkih destinacija u Hrvatskoj
 9. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar/Antonija Mandić - Modificiranje paradigme kompetencija u post-pandemijskom poslovnom kontekstu
 10. Krešimir Buntak/Ivana Martinčević/Ana Globočnik Žunac/Sanja Zlatić/Matija Kovačić/Maja Mutavdžija/Petra Tišler - Primjena tehnologije digitalne transformacije u poslovanju
 11. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Kuhar - Pridruživanje Zapadnog Balkana Europskoj uniji i uloga susjednih članica Unije
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Iva Rosanda Žigo/Marina Biti/Jadranka Lasić-Lazić/Đilda Pečarić/Višeslav Kirinić - Digitalni rječnik u funkciji razumijevanja kulturne baštine
 2. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Humanističke znanosti u tehnoznanstvenom svijetu hrvatske stvarnosti
 3. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Lokalni mediji na sjeveru Hrvatske u vrijeme Hrvatskog proljeća
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Aleksej Aniskin/Božo Soldo/Matija Orešković/Željko Kos - Istrtaživanje anizotropije sipina prema geometrijskom položaju u prostoru DEM metodom
 2. Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Josip Nađ - Analiza i mogućnosti obnovljivih izvora električne energije
 3. Srđan Skok/Ladislav Havaš/Tomislav Horvat - Adaptivna zaštita i vođenje distribucijskog sustava s visokim udjelom distribuiranih izvora
 4. Božo Soldo/Domagoj Nakić/Bojan Đurin - Razvoj programa/aplikacije za optimizaciju proračuna minimalno potrebnog volumena vodospreme
 5. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Saša Petar/Robert Maršanić/Ivan Cvitković - Model unapređenja inteligentnih transportnih sustava na prometnoj mreži u urbanim sredinama
 6. Krunoslav Hajdek/Dean Valdec/Marko Morić/Petar Miljković/Marko Čačić/Snježana Ivančić Valenko - Karakterizacija čimbenika koji utječu na percepciju boja na ambalažnim proizvodima
 7. Željko Kos/Damir Modrić/Aleksej Aniskin/Zlatko Botak/Darijo Čerepinko - Povećanje prigušenja reflektorskih panela
 8. Božo Smoljan/Dean Valdec/Krunoslav Hajdek - Optimizacija ambalaže s ekološkog aspekta i optimizacija parametara toplinskih procesa materijala
 9. Danko Markovinović/Sanja Šamanović/Goran Puž/Milan Rezo/Bojan Đurin - Primjena geomatike u monitoringu građevina
 10. Saša Petar/Ljudevit Krpan/Predrag Brlek/Robert Maršanić/Ivan Cvitković/Petra Tišler - Održivost logističkih aktivnosti u kriznim razdobljima
 11. Sanja Šamanović/Danko Markovinović/Goran Puž/Milan Rezo - 3D geoinformacije za potrebe modeliranja kanala za navodnjavanje
 12. Robert Logožar/Matija Mikac/Emil Dumić - Analiza mogućnosti distribuirane obrade podataka u specijaliziranim znanstveno-inženjerskim programskim jezicima i razvojnim okolinama MATLAB, Scilab i GNU Octave
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Dunja Šamec/Bojan Šarkanj/Ivana Dodlek Šarkanj - Određivanje biološke aktivnosti biljnih ekstrakata i metabolite
 2. Bojan Šarkanj/Dunja Šamec/Ivana Dodlek Šarkanj - BRICO - Beer: Industrial&craft breweries occupational mycotoxins exposure
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marijana Neuberg/Ivana Herak/Tina Cikač/Rosana Ribić/Marin Šubarić/Melita Sajko - Longitudinalno istraživanje kvalitete života osoba starije dobi u okviru institucijske skrbi
 2. Rosana Ribić/Duško Kardum/Marin Šubarić/Tina Cikač - Sinteza lipofilnih derivata desmuramil - peptida i ispitivanje njihovih imunostimulacijskih svojstava
 3. Duško Kardum/Josip Pavan/Pero Lučin/Marijana Neuberg - Presječno istraživanje rožnične histereze u trudnoći
 4. Manuela Filipec/Goran Kozina/Irena Canjuga - Stavovi osoba starije dobi prema vježbanju
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Luka Borčić/Mario Tomiša - Kultura u fokusu 2021.
 2. Dubravko Kuhta/Iva Matija Bitanga/Niko Mihaljević - “Meditacijski krug - OZ” - site specific umjetnička instalacija
 3. Luka Daniel Borčić/Antun Franović - Monografija KUF

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2020. godini (I. KRUG) - 44 potpore

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marina Gregorić/Ante Rončević/Joško Lozić - Društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj u turizmu i djelatnostima koje ga podupiru
 2. Damira Keček/Damira Đukec/Dijana Vuković - Empirijsko istraživanje doprinosa relevantnih sektora na ekonomski rast Hrvatske
 3. Mirko Smoljić/Ivana Martinčević/Vesna Sesar/Damira Keček - Financijski i nefinancijski aspekti poslovanja
 4. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Kuhar - Hrvatsko predsjedanje Europskom unijom i Zapadni Balkan: politički, ekonomski i komunikacijski aspekti
 5. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar/Antonija Mandić - Kompetencije zaposlenika u području logistike
 6. Krešimir Buntak/Ana Globočnik Žunac/Ivana Martinčević/Sanja Zlatić/Vesna Sesar - Primjena tehnologija industrije 4.0 u poslovanju
 7. Lovorka Gotal Dmitrović/Marko Stojić/Damir Modrić - Razvoj konceptualnog, matematičkog i računalnog modela raspada DOC-a u baliranom, miješanom komunalnom otpadu
 8. Jadranka Lasić-Lazić/Marin Milković/Damir Vusić/Iva Rosanda Žigo/Dijana Vican/Damir Boras/Nikola Mrvac/Petar Mišević - Digitalne kompetencije nastavnika u visokom obrazovanju
 9. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Goran Kozina - Budućnost razvoja ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske
 10. Ljerka Luić/Jadranka Lasić-Lazić/Mario Tomiša/Nikola Mrvac/Domagoj Frank/Petar Mišević/Antonija Mandić - E-učenje - digitalni kurikulum za digitalno vrijeme
 11. Ante Rončević/Marina Gregorić/Joško Lozić - Upravljanje ljudskim resursima u svjetlu generacijskog jaza kao determinant organizacijske uspješnosti
 12. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Lidija Dujić - Nastavak razvijanja interkulturalne kompetencije i vještine komuniciranja s ranjivim skupinama
 13. Andrija Bernik/Ana Globočnik Žunac/Ivana Martinčević/Sanja Zlatić/Vesna Sesar - Utjecaj senzorske motorike, audio impulsa te dubinskih Z-mapa na uživanje, pažnju i percepciju korisnika (fotografske slike)
 14. Anita Jeličić/Darijo Čerepinko/Tvrtko Jolić/Višeslav Kirinić - Utjecaj medija na krizne situacije u društvu
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Lokalni mediji u kulturnom, društvenom i političkom kontekstu na primjerima iz sjeverne Hrvatske
 2. Gordana Tkalec/Krešimir Lacković/Ivona Čulo/Nikša Sviličić - Interkulturna medijska komunikacija
 3. Iva Rosanda Žigo/Marina Biti/Željka Bagarić/Saša Petar/Gordana Tkalec/Višeslav Kirinić - Komunikacija: modusi, prizme i znakovni sustavi
 4. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Proširena realnost, hyper realnost, video, fotografija i riječ kao medij u edukacijskom procesu
 5. Rosana Ratkovčić/Iva Matija Bitanga/Antun Franović - Komparativna baština
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Srđan Skok/Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga - Napredne tehnike regulacije napona u distribucijskim mrežama s visokim stupnjem penetracije distribuiranih izvora
 2. Ladislav Havaš/Srđan Skok/Emil Dumić/Tomislav Horvat - Analiza velikih količina sinkroniziranih mjerenja
 3. Damir Vusić/Marin Milković/Ljudevit Krpan/Ljerka Luić/Robert Geček/Andrija Bernik/Slaven Brumec - Tehnološke inovacije i profesionalna transformacija u kurikulumima
 4. Aleksej Aniskin/Željko Kos/Matija Orešković - Modeliranje anozitropije čvrstoće rasutih materijala metodom diskretnih elemenata - DEM
 5. Emil Dumić/Dunja Srpak/Ivan Šumiga/Tomislav Horvat - Subjektivno ispitivanje kvalitete oblaka točaka koristeći nove metode kompresije
 6. Željko Kos/Damir Modrić/Zlatko Botak - Modeliranje algoritma HR EN 13790 u odnosu na stvarno potrebno prozračivanje kondicioniranog prostora
 7. Ante Čikić/Živko Kondić/Katarina Pisačić/Damir Mađerić/Veljko Kondić - Razvoj metode praćenja energetske učinkovitosti i funkcionalnosti niskoakumulativnih objekata s termoenergetskim postrojenjem i pogonom na biomasu
 8. Bojan Đurin/Danko Markovinović/Božo Soldo - Potencijal vodotoka za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana
 9. Matija Orešković/Aleksej Aniskin/Ivan Cvitković/Predrag Brlek - Ispitivanje i ocjenjivanje tehničkog stanja povijesnih građevina u kulturno povijesnim sredinama
 10. Živko Kondić/Ante Čikić/Veljko Kondić/Marko Horvat - Istraživanje gubitaka u proizvodnim procesima uz primjenu lean metodologije
 11. Božo Smoljan/Dean Valdec/Petar Miljković - Optimiranje parametara termalnih procesa materijala
 12. Petar Miljković/Dean Valdec/Krunoslav Hajdek - Utjecaj odabranih varijabli ambalaže na kupnju prehrambenih proizvoda prezentiranih na analognom i digitalnom mediju
 13. Saša Petar/Ljudevit Krpan/Predrag Brlek/Ivan Cvitrković - Analiza dostupnosti javnog prijevoza putnika
 14. Matija Bušić/Sanja Šolić/Vlado Tropša - Analiza utjecaja sastava aktivacijskog premaza na svojstva zavarenog spoja pri A-TIG zavarivanju Cu-ETP bakra
 15. Sanja Šolić/Matija Bušić/Vlado Tropša- Utjecaj parametara selektivnog laserskog taljenja na mehanička svojstva i mikrostrukturu Co-Cr legura za dentalne aplikacije
 16. Božo Soldo/Domagoj Nakić/Milan Rezo/Predrag Presečki - Prilog analizi nosivosti pilota s proširenjima
 17. Tomislav Veliki/Katarina Pisačić/Marko Horvat/Damir Mađerić/Milan Kljajin/Zlatko Botak - Razvoj uređaja za mjerenje žilavosti kamene vune
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Karlo Houra/Nikola Bradić - Priprava i ispitivanje bioloških svojstava muropeptida
 2. Marijana Neuberg/Rosana Ribić/Tina Cikač - Analiza biomarkera stresa kod djece s poteškoćama u govoru
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Natalija Uršulin Trstenjak/Bojan Šarkanj/Ivana Dodlek Šarkanj - Antimikotoksikogena zaštita hrane (AMIŠ)
 2. Krunoslav Hajdek/Božo Smoljan/Bojan Šarkanj - Inženjerstvo ambalaže u funkciji zaštite okoliša
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Antun Franović/Mario Tomiša - Kultura u fokusu
 2. Niko Mihaljević/Andro Giunio/Simon Bogojević Narath - Nezavisno umjetničko izdavaštvo
 3. Andro Giunio/Niko Mihaljević/Dubravko Kuhta - Interferencije prostora
 4. Iva-Matija Bitanga/Dubravko Kuhta/Igor Kuduz - “Drvo života”, izložba i film. studijski boravak Japan i Berlin, Tokio i Virovitica

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2020. godini (II. KRUG) - ukupno dodijeljeno 6 potpora

 1. 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Marijana Neuberg/Duško Kardum - Priprava i karakterizacija novih FimH antagonista
 2. Duško Kardum/Rosana Ribić/Marijana Neuberg - Oštećenja i komorbiditet probavnog sustava i nutritivni status u bolesnika s COVID-19 bolesti
 3. Goran Kozina/Irena Canjuga/Karlo Houra - Analiza segmentalnog položaja kralježnice djece predškolske dobi
 4. Marin Šubarić/Jurica Veronek/Ivana Živoder/Melita Sajko/Mihaela Krnjačević-Ščurić - Procjena i usporedba razine stresa kod djelatnika u osnovnoškolskom obrazovnom sustavu s redovitim i posebnim kurikulumima kroz mjerenje fizioloških pokazatelja, razine kortizola u slini i samoprocjene
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Antun Franović/Mario Tomiša - Kultura u fokusu 2 panorama 360
 2. Iva Matija Bitanga/Dubravko Kuhta/Igor Kuduz - Drvo života, izložba i film, studijski boravak Karlsruhe, samostalna izložba galerija Karas, HDLU, Zagreb

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2019. godini (33 potpore)

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Igor Klopotan/Vesna Sesar/Damira Đukec/Ivana Martinčević - Izvještavanje u društveno odgovornom poslovanju prema ključnim dionicima u RH
 2. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Marko Stojić - Razvoj modela složenih sustava
 3. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar - Kompetencije za suvremene oblike zapošljavanja
 4. Krešimir Buntak/Ana Globočnik Žunac/Sanja Zlatić/Ivana Martinčević/Damira Keček - Poslovanje u digitalnom okruženju
 5. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Kuhar - Europska unija, Srednja i Jugoistočna Europa ususret predsjedavanju Europskom Unijom; izazovi i perspektive
 6. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Goran Kozina - Privlačnost kulturne baštine
 7. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Lidija Dujić - Razvijanje interkulturalne kompetencije i vještina komuniciranja s ranjivim skupinama
 8. Anica Hunjet/Goran Kozina/Dijana Vuković - Društvena odgovornost u okvirima visokog obrazovanja
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Sead Alić/Livia Pavletić/Ivana Grabar/Marijana Kolednjak - Govor mržnje u hrvatskim medijima
 2. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Regionalni i lokalni mediji na sjeveru Hrvatske
 3. Iva Rosanda Žigo/Višeslav Kirinić/Gordana Tkalec - Od identiteta do digniteta
 4. Gordana Tkalec/Iva Rosanda Žigo/Ivona Čulo/Nikša Sviličić - Interkulturalnost i intertekstualnost hrvatskog sjevera
 5. Rosana Ratkovčić/Mario Periša/Antun Franović - Prezentacija baštine
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Danko Markovinović/Milan Rezo/Mario Šiljeg/Vladimir Jakopec/Željko Kos - Primjena 3D “SLAM” tehnologije u modeliranju građevina
 2. Tomislav Veliki/Ante Čikić/Vlado Tropša/Sanja Šolić/Katarina Pisačić/Damir Mađerić - Razvoj postupaka za usporedbeno umjeravanje mjerila tlaka i temperature za dokazivanje mjera energetske učinkovitosti
 3. Ladislav Havaš/Srđan Skok/Dunja Srpak/Ivan Šumiga - Nadzor i vođenje obnovljivih izvora električne energije
 4. Emil Dumić/Ladislav Havaš/Dunja Srpak - Kompresija dinamičkih oblaka točaka pomoću njihovih projekcija
 5. Krunoslav Hajdek/Dean Valdec/Petar Miljković - Percipirane promjene kvalitativnih i kvantitativnih atributa boje uslijed pojavnosti psihofizikalnih vizualnih efekata
 6. Damir Vusić/Marin Milković/Mario Tomiša/Andrija Bernik/Marko Čačić - Utjecaj virtualne i proširene stvarnosti na percepciju korisnika
 7. Sanja Šolić/Vlado Tropša/Tomislav Veliki - Utjecaj parametara DSLM 3D oblikovanja na mikrostrukturu i svojstva Co-Cr legure dentalnih fiksno-protetskih legura
 8. Mario Tomiša/Marin Milković/Damir Vusić/Robert Geček/Andrija Bernik - Primjena novih tehnologija i korisničko iskustvo u radu s interaktivnim stolom
 9. Matija Orešković/Aleksej Aniskin/Ivan Cvitković - Ispitivanje i ocjenjivanje oštećenih konstruktivnih elemenata zgrada nerazornim metodama
 10. Aleksej Aniskin/Matija Orešković/Lovorka Gotal Dmitrović - Modeliranje bočnog tlaka anizotropnog rasutog materijala na krute paralelne stijenke
 11. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Saša Petar/Ivan Cvitković - Analiza čimbenika održive mobilnosti u urbanim prometnim sustavima
 12. Robert Logožar/Tomislav Horvat/Jurica Hižak - Informacijski sustav za praćenje i ocjenjivanje košarkaških igrača i timova s pomoću sveobuhvatnog indeksa učinkovitosti - temelj za budući košarkaški ekspertni sustav - druga faza projekta
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marijana Neuberg/Nikola Bradić/Rosana Ribić/Irena Canjuga - Istraživanje biomarkera u svrhu promjene oštećenja bubrega, prije, tijekom i nakon kardiokirurških zahvata
 2. Rosana Ribić/Nikola Bradić/Marin Šubarić - Istraživanje antioksidativnih svojstava FimH antagonista
 3. Marin Šubarić/Marijana Neuberg/Irena Canjuga/Diana Rudan - Utvrđivanje prosječnog praga sluha u osoba starije dobi u institucijskoj skrbi uz utvrđivanje čimbenika koji utječu na nesrazmjer između broja osoba sa pragom prag sluha iznad kontakta i osoba sa slušnim pomagalom
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Bojan Šarkanj/Natalija Uršulin Trstenjak/Tomislav Bolanča - Fungicidni i Antimikotoksikogeni Potencijal Inovativne Generacije Suplemenata (FAPINGS)
 2. Natalija Uršulin Trstenjak/Bojan Šarkanj/Melita Sajko/Ivana Živoder - Korištenje nutritivnog statusa starije populacije korištenjem validiranih metoda

 

 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Antun Franović/Rosana Ratkovčić - Kultura u fokusu
 2. Igor Kuduz/Andro Giunio/Niko Mihaljević - Suvremena japanska fotografija
 3. Dubravko Kuhta/Iva Matija Bitanga/Antun Franović - Zvuci daleke prošlosti

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2018. godini - I. krug

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Krešimir Buntak/Vesna Sesar/Ivana Martinčević - Utjecaj neprekidnog unapređenja na kvalitetu upravljanja - priprema za istraživanje
 2. Anica Hunjet/Goran Kozina/Dijana Vuković - Revitalizacija kulturne baštine u pozicioniranju održive turističke destinacije
 3. Ana Globočnik Žunac/Ivana Grabar/Sanja Zlatić - Upravljanje poslovanjem zaposlenih u samostalnim / slobodnim djelatnostima (freelanceri)
 4. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Bagarić - Male države i male ekonomije u multipolarnom svijetu: značajke i mogućnosti utjecaja
 5. Igor Klopotan/Dinka Kovačević/Marijana Kolednjak - Utjecaj komunikacije društvene odgovornosti putem web stranica i društvenih mreža na reputaciju poduzeća
 6. Nikša Sviličić/Gordana Tkalec/Iva Rosanda Žigo - Sociosemiotičko čitanje igranog filma (iz perspektive aktivnog čitatelja/gledatelja)
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Iva Matija Bitanga/Lidija Dujić/Niko Mihaljević - Tomislav Gotovac, život poslije smrti
 2. Igor Kuduz/Mario Tomiša/Simon Bogojević Narath - Fotografski projekt “Dubrovnik, Full of Life)
 3. Mario Periša/Robert Geček - Početak
 4. Dubravko Kuhta/Andro Giunio/Irena Radej Miličić/Antun Franović - Subjektivni doživljaj zvukovnog događaja oblikovanog analognim metodama prema oblikovanju digitalnim metodama

 

 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Sanja Šolić/Vlado Tropša/Ante Čikić/Kristijan Horvat/Božidar Hršak - Istraživanje utjecaja dubokog hlađenja na dinamičku izdržljivost izotermički poboljšanog nodularnog lijeva
 2. Damir Vusić/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Dunja Srpak/Tomislav Horvat/Zlatko Botak/Željko Kos/Davor Levanić - Mogućnosti integracije vjetroelektrana u električnu mrežu
 3. Darijo Čerepinko/Andrija Bernik/Vladimir Stanisavljević/Jelena Vlašić - Razvoj interaktivnih sučelja u edukativne svrhe
 4. 4. Živko Kondić/Marko Horvat/Milan Kljajin/Veljko Kondić/Damir Mađerić/Katarina Pisačić/Tomislav Veliki - Postavljanje preduvjeta za razvoj istraživanja iz područja eksperimentalne mehanike i dinamike strojeva
 5. Dean Valdec/Petar Miljković/Krunoslav Hajdek - Uloga i značaj boje na ambalaži u stvaranju komunikacije između potrošača i proizvođača
 6. Božo Soldo/Aleksej Aniskin/Matija Orešković/Danko Markovinović - Utjecaj tehnologije zasipavanja materijala na bočni tlak unutar paralelnih stijenki

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2018. godini - II. krug - ukupno dodijeljeno 17 potpora

 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Ivan Cvitković - Utjecaj mjere uvođenja javnih bicikala na održivu mobilnost, u odnosu na veličinu grada u Republici Hrvatskoj
 2. Živko Kondić/Marko Horvat/Milan Kljajin/Veljko Kondić/Damir Mađerić/Katarina Pisačić/Tomislav Veliki - Istraživanje zavarljivosti visokočvrstih čelika
 3. Dean Valdec/Petar Miljković/Krunoslav Hajdek - Analiza utjecaja tehničkih obilježja na percepciju fotografije
 4. Sanja Šolić/Vlado Tropša/Ante Čikić/Kristijan Horvat/Božidar Hršak - Istraživanje utjecaja toplinske obrade podloge na prionjivost tankih tvrdih PVD prevlaka
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Marijana Neuberg/Irena Canjuga/Nikola Bradić - Analiza pojavnosti zanemarivanja i zlostavljanja osoba starije dobi u institucijskoj skrbi uz procjenu bioloških indikatora stresa
 2. Ino Husedžinović/Ivana Živoder/Jurica Veronek/Melita Sajko/Natalija Uršulin Trstenjak - Analiza utjecaja stresa kroz samoprocjenu, mjerenje fizioloških pokazatelja i razine kortizola u slini kod zdravstvenih djelatnika u Jedinici intenzivnog liječenja
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Hrvatsko društvo i mediji u 20. st.
 2. Iva Rosanda Žigo/Gordana Tkalec/Nikša Sviličić - Književnost i kultura posthumanizma
 3. Sead Alić/Marijana Kolednjak/Jelena Ivelić - Medijsko-estetički laboratorij Pavao Vuk-Pavlović: Projekt izrade skice elaborate, koordiniranja znanstvenih institucija i znanstvenika iz Hrvatske i svijeta te izrade pripremnih tekstova za utemeljenje laboratorija

 

 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Iva Matija Bitanga/Rosana Ratkovčić/Niko Mihaljević - Tomislav Gotovac, Život poslije smrti 2
 2. Igor Kuduz/Mario Tomiša/Simon Bogojević Narath - Fotografski projekt “Knjiga o tri mjerenja vremena”
 3. Dubravko Kuhta/Antun Franović/Andro Giunio/Irena Radej Miličić/Petar Miljković - Subjektivni doživljaj zvukovnog događaja oblikovanog različitim digitalnim metodama
 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Krešimir Buntak/Ana Globočnik Žunac/Ivana Grabar/Sanja Zlatić - Utjecaj procesne orijentacije na modeliranje organizacijske strukture
 2. Petar Kurečić/Goran Kozina/Petra Bagarić - Perspektive Europe “dviju brzina” i mogućnosti proširenja EU na Zapadni Balkan
 3. Damira Đukec/Ante Rončević/Dinko Primorac - Prognoziranje turističke potražnje za Sjeverozapadnu Hrvatsku
 4. Anica Hunjet/Marin Milković/Dijana Vuković - Marketinške strategije u cilju postizanja i održavanja konkurentnosti na tržištu rada
 5. Igor Klopotan/Vesna Sesar/Ivana Martinčević - Model upravljanja zadovoljstvom i lojalnost zaposlenika u javnom sektoru RH

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2018. godini - III. krug - ukupno dodijeljeno 6 potpora

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar - Utjecaj suvremenih oblika zapošljavanja na organizacijsku uspješnost
 2. Petar Kurečić/Igor Klopotan/Petra Kuhar - Kriza EU u svjetlu migrantske krize i mogućeg proširenja na Zapadni Balkan
 3. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Emil Dumić/Damira Keček/Marko Stojić/Goran Vojković - Simulacija repova i usluživanja u složenim sustavima
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Magdalena Najbar - Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Regionalni i lokalni mediji na sjeveru Hrvatske
 2. Sead Alić/Mario Periša/Jelena Ivelić/Marijana Kolednjak - Medijska, etička i estetička dimenzija audio/vizualnih monada u edukacijskom procesu

 

 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Hrvoje Hećimović/Marijana Neuberg/Irena Canjuga - Ispitivanje kognitivnih funkcija kod osoba starije dobi u institucijskoj skrbi Varaždinske županije

POTPORE MENTORI I DOKTORANDI:

Potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom (sveučilišnom) doktorskom studiju Mediji i komunikacija u 2023. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. izv. prof. dr. sc. Goran Vojković /Gordana Babić / Daša Bosanac - Percepcija dostupnosti psihološke podrške žrtvama elektroničkog nasilja
 2. doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac/ Samanta Kocijan - Suvremeni komunikacijski model potrošačkog ponašanja generacije C
 3. doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac/ Lana Miletić - Utjecaj sociodemografskih obilježja na kompetencije u interkulturalnoj poslovnoj komunikaciji
 4. izv. prof. dr. sc. Bojan Morić Milovanović/ Matea Cvjetković - Utjecaj profesionalnog sagorijevanja na donošenje poslovnih odluka: uloga informacijskog preopterećenja, zahtjevnosti zadataka i multitaskinga
 5. prof. dr. sc. Ante Rončević/ Romana Zlatar-Vulić - Utjecaj oglašavanja u metaverzumu na ponašanje potrošača u offline okruženju
 6. izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo/ Ivan Šabić - Organizacija i upravljanje znanjem u obrazovanju

Potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2023. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. prof. dr. sc. Marin Milković i doktorand Marko Pavić - Active labour measures in Croatia - Effectiveness Analysis of Self-employment Scheme for the Period of 2016-2021
 2. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorand Vito Turšić - Zastupljenost javnih poduzeća, njihov društveni i ekonomski utjecaj u državama članicama EU
 3. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Doroteja Mandarić - Implementation of Circular economy in Croatian IT companies according to EU CE action plan
 4. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Ivana Benjak - Corporate sustainability of companies and their economic practice
 5. prof. dr. sc. Goran Kozina i doktorand Miloš Lončarević - Internal Audit in the Age of Blockchain-based Decentralized Autonomous Organizations
 6. prof. dr. sc. Ante Rončević i doktorand Stipe Miličević - Problemi nasljeđivanja u obiteljskim poduzećima - glavni čimbenici pri izboru menadžera
 7. prof. dr. sc. Ante Rončević i doktorand Marko Malenica - Specifični procesi suradnje između sveučilišta i industrije
 8. doc. dr. sc. Dijana Vuković i doktorandica Fani Kerum - Važnost motivacije i zadovoljstva zaposlenika kao elementa zadovoljstva gostiju u hotelu
 9. doc. dr. sc. Dijana Vuković i doktorandica Tanja Unterwegs - Model integralne mobilne aplikacije u funkciji unapređenja online trgovina
 10. doc. dr. sc. Dijana Vuković i doktorand Neven Marđetko - Znanje i kvaliteta najvažnije odrednice održivosti hotelijerstva Republike Hrvatske

Potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2021. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorand Karlo Šamu - Market size impact on organizational structure and possibilities for employee promotion in Corporations
 2. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Kristina Maršić - Modeliranje i analiza poslovnog procesa inspekcijskog nadzora i utjecaj na efikasnost poslovanja gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj
 3. prof. dr. sc. Ante Rončević i doktorand Tomislav Gluhak - Razvoj poslovnih modela u okruženju nove industrijske revolucije
 4. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorand Filip Gelo - Development of Long term care (LTC) in Croatia, financing and profitability
 5. prof. dr. sc. Goran Kozina i doktorandica Iva Klepić - Utjecaj upravljanja kompetencijama ljudskih potencijala na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća

 

Potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom (sveučilišnom) doktorskom studiju Mediji i komunikacija u 2021. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. doc. dr. sc. Darijo Čerepinko i doktorandica Petra Kuhar - Integrativni model odnosa s javnošću
 2. doc. dr. sc. Darijo Čerepinko i doktorand Mario Žuliček - Utjecaj komunikacijskih poruka temeljenih na razvoju unutar-grupne pristranosti na uspješnost grupne suradnje

Potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom (sveučilišnom) doktorskom studiju Mediji i komunikacija u 2019. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. Prof. dr. sc. Marin Milković i doktorandica Eva Brlek - Subjektivna percepcija utjecaja Facebooka na digitalnu emocionalnu inteligenciju pojedinca
 2. Prof. dr. sc. Marina Mučalo i doktorandica Anita Šulentić - Slušanost FM radija na digitalnim platformama
 3. Izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić i doktorand Jadranko Tuta - Informacijske prakse i digitalne perspective u obrazovanju: konceptualni model virtualne stvarnosti u obuci kadeta
 4. Izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić i doktorandica Jelena Škoda - Epistemološke perspektive digitalne inteligencije u suradničkom medijskom okruženju: informacijski aspekti digitalnog samopotvrđivanja
 5. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić i doktorandica Martina Šantalab - Pravni propisi u diskursu novih medija
 6. Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar/doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac/doktorandica Petra Ercegovac - Parametri ocjene kvalitete upitnika za istraživanja koja se provode digitalnim putem
 7. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić/prof. dr. sc. Marina Biti i doktorandica Katarina Franjo - Komuniciranje traume posredstvom filmskog medija
 8. Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar i doktorandica Danijela Sunara Jozek - Procjena kvalitete medijskog izvještavanja o obiteljskom nasilju
 9. Doc. dr. sc. Darijo Čerepinko i doktorand Marijo Žuliček - Participativna demokracija u digitalnom okruženju
 10. Izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo i doktorandica Mira Ognjan - Komunikacijski kontekst tehnoloških bića na filmu
 11. Prof. dr. sc. Marin Milković/izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić i doktorand Višeslav Kirinić - Informacijske prakse i digitalne perspektive: konceptualne odrednice nacionalne transformacijske strategije Građana 4.0 u Društvo 5.0
 12. Izv. prof. dr. sc. Goran Vojković i doktorandica Anita Vujić Žmegač - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka u javnom informiranju hrvatskih medija
 13. Prof. dr. sc. Marin Milković i doktorandica Biljana Marković - Analiza razine informacijske pismenosti managementa u općim bolnicama RH
 14. Doc. dr. sc. Nikša Sviličić i doktorand Karlo Sigetić - Komunikacijski aspekti tetovaža
 15. Doc. dr. sc. Anita Jeličić i doktorandica Jelena Blaži - Reputacijski sustavi u službi izbjegavanja kriznih situacija u turizmu
 16. Doc. dr. sc. Nikša Sviličić i doktorandica Morana Franov - Informacijsko - interaktivni aspekti tetovaža

Potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2019. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Vesna Sesar - Usluga kontinuiranog poboljšanja u poslovanju poduzeća
 2. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić i doktorandica Sanja Zlatić - Istraživanje promjene koncepta “glas kupca” u “glas zainteresiranih strana” i definiranje smjernica za izradu modela optimiziranja ključnih zahtjeva zainteresiranih strana
 3. Izv. prof. dr. sc. Goran Kozina i doktorandica Ivana Martinčević - Povezanost društvenih mreža i izvoznih aktivnosti poduzeća

istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2023. godini (dodijeljeno ukupno 46 potpora)

 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Gordana Tkalec/Mario Tomiša/Ivona Čulo - Medijska recepcija posredstvom digitalnih medija
 2. Iva Rosanda Žigo/Marina Biti/Jadranka Lasić - Lazić/Višeslav Kirinić/Antonija Mandić - Digitalne metode i alati za humanističko područje znanosti
 3. Lidija Dujić/Željko Krušelj/Magdalena Najbar-Agičić/Irena Radej Miličić - Konstruktivno novinarstvo
 4. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Medijska posredovanja u odnosima politike i religije
 5. Rosana Ratkovčić/Marko Čačić/Iva Matija Bitanga - Slika u javnom prostoru
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Lovorka Gotal Dmitrović/Tatjana Gazivoda Kraljević/Marko Stojić/Jurica Hižak/Mario Šiljeg/Bruno Zelić - Statistička kontrola fizikalno-kemijske kvalitete vode rijeka s naglaskom na teške metale
 2. Srđan Skok/Emil Dumić/Tomislav Horvat - Nadzor pogona vjetroelektrana podržano umjetnom inteligencijom i internetom stvari
 3. Ladislav Havaš/Emil Dumić/Dunja Srpak/Tomislav Horvat/Josip Srpak - Primjena metoda umjetne inteligencije za evaluaciju procesa i korištenja obnovljivih izvora energije
 4. Željko Kos/Zlatko Botak/Ivanka Netinger Grubeša - Studija utjecaja oštećenja na armiranobetonske konstrukcije
 5. Krunoslav Hajdek/Bojan Šarkanj/Dean Valdec/Božo Smoljan/Hrvoje Kušić - Utjecaj opaciteta bijele tinte na kvalitetu tiska kod višeslojne fleksibilne ambalaže za prehrambene proizvode
 6. Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Josip Nađ/Josip Srpak- Analiza rada elektromotornih pogona tijekom dinamičkih stanja
 7. Ivanka Netinger Grubeša/Željko Kos/Aleksej Aniskin - Trajnost cementnih kompozita
 8. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Robert Maršanić/Saša Petar/Ivan Cvitković/Ante Klečina- Modeliranje prometnih tokova u urbanim sredinama
 9. Aleksej Aniskin/Matija Orešković/Božo Soldo - Reološka i mehanička svojstva žbuke s mješavinom mineralnih i polimernih dodataka
 10. Božo Smoljan/Krunoslav Hajdek/Hrvoje Kušić - Napredne tehnologije u zaštiti okoliša i u inženjerstvu materijala i ambalaže
 11. Vlado Cetl/Mile Matijević/Sanja Šamanović/Milan Rezo/Olga Bjelotomić Oršulić - Digitalni blizanci i pametni gradovi
 12. Ante Čikić/Mato Perić/Zoran Busija - Energetska i konstrukcijska optimizacija proizvodnih niskoakumulativnih objekata s energetskim sustavom korištenjem zelene energije
 13. Olga Bjelotomić Oršulić/Danko Markovinović/Milan Rezo/Bojan Đurin - Primjena suvremenih tehnologija i pametnih senzora u geomatici
 14. Bojan Đurin/Sanja Šamanović/Vlado Cetl/Mile Matijević - Određivanje potencijala vodotoka za proizvodnju električne energije iz mikro, mini i piko hidroelektrana
 15. Robert Logožar/Matija Mikac/Jurica Hižak/Miroslav Horvatić - Istraživanje mogućnosti prijelaza s klasične paradigme obrade podataka i informacijskih sustava na sustave s intenzivnijom uporabom strojnog učenja i umjetne inteligencije ilustracija na nekim konkretnim primjerima
 16. Sanja Šolić/Matija Bušić/Jasna Leder Horina/Vlado Tropša - Utjecaj parametara PDM aditivnog postupka na mehanička svojstva biorazgradivog PLA polimera
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Dunja Šamec/Iva Jurčević/Bruno Zelić - Biotransformacije te biološka aktivnost metiliranih flavona i njihovih dimera
 2. Marija Kovač Tomas/Dunja Šamec/Predrag Putnik- SaferFood&Climate: Sigurnost hrane u uvjetima klimatskih promjena (Food Safety in the face of Climate Change)
 3. Predrag Putnik/Mirko Smoljić/Marija Kovač Tomas/Marin Milković - FoodGardian: Production and Safety of Functional Foods
 4. Natalija Uršulin Trstenjak/Bojan Šarkanj/Ivana Dodlek Šarkanj - Prihvatljivosti i prilagodba enteralnih dodataka prehrani pacijenata na bolničkom liječenju (PEPEL)
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE 1 ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Tomislav Meštrović/Marijana Neuberg/Tina Košanski/Diana Rudan/Ivana Herak/Ivana Živoder - Procjena opterećenja zaraznim bolestima u Republici Hrvatskoj
 2. Marijana Neuberg/Tina Košanski/Mateja Križaj/Sonja Obranić/Rosana Ribić/Josip Pavan - Presječna studija o reproduktivnom zdravlju studenata
 3. Rosana Ribić/Ivo Dumić-Čule/Mateja Križaj/Diana Rudan/Josip Pavan/Valentina Vincek - Evaluacija imunostimulacijskih svojstava desmuramil - peptida
 4. Ivo Dumić-Čule/Tomislav Meštrović/Ivana Herak/Valentina Vincek/Sonja Obranić/Melita Sajko - Analiza rasprostranjenosti parazitoza u specifičnim populacijskim skupinama
 5. Goran Kozina/Irena Canjuga/Jasminka Potočnjak/Valentina Novak/Marija Arapović/Vesna Hodić - Bioimpendacijska analiza sastava tijela kod djece predškolske i školske dobi
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnci/Naziv potpore

 1. Simon Bogojević Narath/Andro Giunio/Ivan Batoš - Slika i zvuk: gledaonica filmova i zvučna zbivanja
 2. Iva Matija Bitanga/Rosana Ratkovčić/Igor Kuduz - Umjetničko istraživački projekti Memorizacijska izložba Daklelososi i novi radovi na ternu Ciklus Lupus II
 3. Igor Kuduz/Luka Borčić/Niko Mihaljević - Sustav vanjske signalistike Sveučilišnog centra Koprivnice - Sveučilište Sjever
 4. Luka Borčić/Andro Giunio/Niko Mihaljević - Publikacija - 10 godina djelovanja Odsjeka medijskog dizajna
 5. Antun Franović/Mario Periša/Mario Tomiša - 8. Kultura u fokusu
 6. Ivan Batoš/Antun Franović/Predrag Krobot - Rekonstrukcija i digitalizacija glazbene ostavštine Miljenka Prohaske
 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Damira Keček/Dijana Vuković/Joško Lozić/Katerina Fotova Čiković - Primjena metodologije matematičkog programiranja AOMP (analiza omedivanje podataka) u evaluaciji i mjerenju učinkovitosti ekonomskih sektora u RH
 2. Katerina Fotova Čiković/Damira Keček/Joško Lozić/Trina Mjeda- Utjecaj rata u Ukrajini i energetske krize na rast gospodarstva
 3. Andrija Bernik/Robert Geček/Vladimir Stanisavljević - Utjecaj multikanalnog zvuka na kvalitetu iskustva i performanse igrača u kompetitivnim videoigrama
 4. Ivana Martinčević/Vesna Sesar/Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak - Održivo korporativno izvještavanje
 5. Dinko Primorac/Anica Hunjet/Goran Kozina - Utjecaj makroekonomskih čimbenika na moderna gospodarstva
 6. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Jadranka Lasić-Lazić - Transformativni učinci medija: inkluzivno prihvatljiva medijska terminologija
 7. Krešimir Buntak/Ivana Martinčević/Sanja Zlatić/Mirko Smoljić/Antonija Mandić - Analiza razine organizacijske kompetentnosti organizacija u Republici Hrvatskoj
 8. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Ana Globočnik Žunac/Vesna Sesar/Ivana Grabar - Perspektive razvoja gradskog turizma u Republici Hrvatskoj
 9. Domagoj Frank/Ivona Čulo/Andrija Bernik/Martina Mak - Primjena suvremenih tehnologija za inkluzivna i inovativna rješenja u digitalnim medijima i tvrtkama
 10. Ljerka Luić/Ante Rončević/Darijo Čerepinko/Matija Varga/Neva Babić - d-Učenje: Digitalne kompetencije za inovativnu kulturu

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2022. godini (34 potpora ukupno dodijeljene)

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Damira Keček/Dijana Vuković/Joško Lozić/Katerina Fotova Čiković - Utjecaj pandemije COVID-19 na rast i promjenu strukture gospodarstva
 2. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Jadranka Lasić-Lazić- Transformativni udinci medija
 3. Ljerka Luić/Ante Rončević/Andrija Bernik/Darijo Čerepinko/Josip Nađ - a/AR-Učenje: Aktivno učenje primjenom proširene stvarnosti
 4. Vesna Sesar/Krešimir Buntak/Ivana Martinčević/Ana Globočnik Žunac/Matija Kovačić/Maja Mutavdžija/Sanja Zlatić - SMART menadžment u suvremenom poslovnom okruženju
 5. Petar Kurečić/Filip Kokotović/Petra Kuhar - Socio-ekonomske i kulturne značajke migrantske populacije u Švicarskoj podrijetlom iz Hrvatske, Slovenije i zemalja zapadnog Balkana
 6. Anica Hunjet/Marin Milković/Goran Kozina/Dinko Primorac/Miro Kovač - Važnost znanja u modernom društvu
 7. Mirko Smoljić/Goran Vojković/Joško Lozić/Katerina Fotova Čiković - Ekonomski i pravni aspekti negativnih demografskih i ekonomskih trendova
 8. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Ana Globočnik Žunac/Vesna Sesar - Utjecaj digitalnih tehnologija na promjenu značajki korporativnih komunikacija
 9. Miro Kovač/Ante Rončević/Tomislav Radoš - Energetska sigurnost na postsocijalističkoj periferiji Europske unije nakon 1991.
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Ideja tolerancije u svijetu suvremenih podjela
 2. Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić/Dejan Pernjak - (De)profesionalizacija novinarstva na primjeru lokalnih medija
 3. Gordana Tkalec/Mario Tomiša/Krešimir Lacković/Ivona Čulo - Medijska recepcija u ekološkom diskursu
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Marko Stojić/Mario Šiljeg/Jurica Hižak - Statistička kontrola kvalitete rijeke Drave
 2. Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Josip Nađ/Tomislav Horvat/Brankop Tomičić/Srđan Skok/Emil Dumić - Analiza prijelaznih pojava u dinamičkim stanjima elektromotornih pogona
 3. Bojan Ðurin/Sanja Šamanović/Domagoj Nakić - Određivanje potencijala vodotoka za proizvodnju električne energije iz mikro i mini hidroelektrana
 4. Božo Smoljan/Krunoslav Hajdek/Bojan Šarkanj - Optimizacija zaštite okoliša, ambalaže i svojstava materijala
 5. Srđan Skok/Emil Dumić/Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Tomislav Horvat- Aktivni obnovljivi izvori energije u funkciji regulacije i očuvanja stabilnosti napredne elektroenergetske mreže
 6. Saša Petar/Ljudevit Krpan/Predrag Brlek/Robert Maršanić/Matija Kovačić/Ivan Cvitković- Održivost i otpornost logističkih sustava u razdoblju kriza
 7. Ante Čikić/Veljko Kondić/Zoran Busija - Optimizacija učinkovitosti cjelogodišnjeg korištenja različitih izvora zelene energije u proizvodnim procesima niskoakumulativnih objekata
 8. Dean Valdec/Krunoslav Hajdek/Marko Morić/Petar Miljković - Utjecaj odabranih čimbenika ambalaže na izbor i kupnju prehrambenih proizvoda
 9. Vlado Cetl/Danko Markovinović/Sanja Šamanović/Milan Rezo - Mogućnosti integracije informacijskih modela građevina i geoinformacijskih sustava
 10. Danko Markovinović/Vlado Cetl/Bojan Đurin/Milan Rezo - Lasersko skeniranje i BIM
 11. Sanja Šolić/Matija Bušić/Jasna Leder Horina/Vlado Tropša - Utjecaj parametara toplinske obrade na strukturu i svojstva MARAGING

čelika dobivenih aditivnim LPBP postupkom

 1. Robert Logožar/Matija Mikac/Miroslav Horvatić - Analiza moguénosti distribuirane obrade podataka i mrežne komunikacije u specijaliziranim znanstveno-inženjerskim razvojnim okolinama MATLAB, Scilab i GNU Octave - proširena, 2. faza projekta
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Predrag Putnik/Dunja Šamec/Marija Kovač - JUICE3DTEC: Hurdle technology for 3D Printed Juices
 2. Bojan Šarkanj/Marija Kovač/Ivana Dodlek Šarkanj - Ostaci veterinarskih lijekova i pesticida u pivu i sirovinama za pivo -BEER)
 3. Natalija Uršulin - Trstenjak/Dunja Šamec/Ivana Dodlek Šarkanj - Gastronomski potencijal i funkcionalna svojstva tradicionalne hrane Sjeverne Hrvatske (GastroFunk)
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marijana Neuberg/Zoran Žeželj/Ivo Dumić-Čule/Rosana Ribić/Tina Cikač - Razvoj za siguran periferni intravenozni pristup
 2. Rosana Ribić/Marijana Neuberg/Ivo Dumić-Čule/Tina Cikač - Sinteza i evaluacija imunomoldacijskih svojstava triazolnih derivata desmuramiltida
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Niko Mihaljević/Andro Giunio/Igor Kuduz - Zvuk i konceptualna umjetnost
 2. Iva Matija Bitanga/Dubravko Kuhta/Rosana Ratkovčić - Umjetnički projekt CIKLUS LUPUS
 3. Mario Periša/Antun Franović/Mario Tomiša - Kultura u fokusu
 4. Dubravko Kuhta/Iva Matija Bitanga/Simon Bogojević Narath - Pilot-projekt projekta Oblikovanje zvuka tradicijskih glazbala u suvremenim muzičkim žanrovima
 5. Antun Franović/Mario Periša/Luka Borčić - Više od navike 2022.

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2021. godini (ukupno dodijeljeno 35 potpora)

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Marko Stojić/Mario Šiljeg - Filmometrija kratkih igranih filmova o zaštiti okoliša
 2. Anica Hunjet/Dinko Primorac/Vesna Sesar - Digitalno poslovanje
 3. Damira Keček/Dijana Vuković/Joško Lozić - Prelijevanje ekonomskih učinaka među hrvatskim proizvodnim sektorima
 4. Jadranka Lasić - Lazić/Đilda Pečarić/Željka Bagarić/Iva Rosanda Žigo/Martina Šantalab/Antonija Mandić - Komunikacija u znanosti
 5. Ivana Martinčević/Vesna Sesar/Mirko Smoljić/Maja Mutavdžija/Matija Kovačić - Održivi uspjeh poslovanja organizacije
 6. Andrija Bernik/Mario Periša/Vladimir Stanisavljević - Utjecaj senzorske mehanike, audio impulsa te dubinskih mapa na uživanje, pažnju i percepciju korisnika (nastavak predistraživanja i analiza rezultata)
 7. Trina Mjeda/Mario Tomiša/Gordana Tkalec - Evaluacija utjecaja globalne e-trgovine na preferencije hrvatskih potrošača i njihova relevantnost u percepciji brendova
 8. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Goran Kozina - Koncept održivosti turističkih destinacija u Hrvatskoj
 9. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar/Antonija Mandić - Modificiranje paradigme kompetencija u post-pandemijskom poslovnom kontekstu
 10. Krešimir Buntak/Ivana Martinčević/Ana Globočnik Žunac/Sanja Zlatić/Matija Kovačić/Maja Mutavdžija/Petra Tišler - Primjena tehnologije digitalne transformacije u poslovanju
 11. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Kuhar - Pridruživanje Zapadnog Balkana Europskoj uniji i uloga susjednih članica Unije
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Iva Rosanda Žigo/Marina Biti/Jadranka Lasić-Lazić/Đilda Pečarić/Višeslav Kirinić - Digitalni rječnik u funkciji razumijevanja kulturne baštine
 2. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Humanističke znanosti u tehnoznanstvenom svijetu hrvatske stvarnosti
 3. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Lokalni mediji na sjeveru Hrvatske u vrijeme Hrvatskog proljeća
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Aleksej Aniskin/Božo Soldo/Matija Orešković/Željko Kos - Istrtaživanje anizotropije sipina prema geometrijskom položaju u prostoru DEM metodom
 2. Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Josip Nađ - Analiza i mogućnosti obnovljivih izvora električne energije
 3. Srđan Skok/Ladislav Havaš/Tomislav Horvat - Adaptivna zaštita i vođenje distribucijskog sustava s visokim udjelom distribuiranih izvora
 4. Božo Soldo/Domagoj Nakić/Bojan Đurin - Razvoj programa/aplikacije za optimizaciju proračuna minimalno potrebnog volumena vodospreme
 5. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Saša Petar/Robert Maršanić/Ivan Cvitković - Model unapređenja inteligentnih transportnih sustava na prometnoj mreži u urbanim sredinama
 6. Krunoslav Hajdek/Dean Valdec/Marko Morić/Petar Miljković/Marko Čačić/Snježana Ivančić Valenko - Karakterizacija čimbenika koji utječu na percepciju boja na ambalažnim proizvodima
 7. Željko Kos/Damir Modrić/Aleksej Aniskin/Zlatko Botak/Darijo Čerepinko - Povećanje prigušenja reflektorskih panela
 8. Božo Smoljan/Dean Valdec/Krunoslav Hajdek - Optimizacija ambalaže s ekološkog aspekta i optimizacija parametara toplinskih procesa materijala
 9. Danko Markovinović/Sanja Šamanović/Goran Puž/Milan Rezo/Bojan Đurin - Primjena geomatike u monitoringu građevina
 10. Saša Petar/Ljudevit Krpan/Predrag Brlek/Robert Maršanić/Ivan Cvitković/Petra Tišler - Održivost logističkih aktivnosti u kriznim razdobljima
 11. Sanja Šamanović/Danko Markovinović/Goran Puž/Milan Rezo - 3D geoinformacije za potrebe modeliranja kanala za navodnjavanje
 12. Robert Logožar/Matija Mikac/Emil Dumić - Analiza mogućnosti distribuirane obrade podataka u specijaliziranim znanstveno-inženjerskim programskim jezicima i razvojnim okolinama MATLAB, Scilab i GNU Octave
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Dunja Šamec/Bojan Šarkanj/Ivana Dodlek Šarkanj - Određivanje biološke aktivnosti biljnih ekstrakata i metabolite
 2. Bojan Šarkanj/Dunja Šamec/Ivana Dodlek Šarkanj - BRICO - Beer: Industrial&craft breweries occupational mycotoxins exposure
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marijana Neuberg/Ivana Herak/Tina Cikač/Rosana Ribić/Marin Šubarić/Melita Sajko - Longitudinalno istraživanje kvalitete života osoba starije dobi u okviru institucijske skrbi
 2. Rosana Ribić/Duško Kardum/Marin Šubarić/Tina Cikač - Sinteza lipofilnih derivata desmuramil - peptida i ispitivanje njihovih imunostimulacijskih svojstava
 3. Duško Kardum/Josip Pavan/Pero Lučin/Marijana Neuberg - Presječno istraživanje rožnične histereze u trudnoći
 4. Manuela Filipec/Goran Kozina/Irena Canjuga - Stavovi osoba starije dobi prema vježbanju
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Luka Borčić/Mario Tomiša - Kultura u fokusu 2021.
 2. Dubravko Kuhta/Iva Matija Bitanga/Niko Mihaljević - “Meditacijski krug - OZ” - site specific umjetnička instalacija
 3. Luka Daniel Borčić/Antun Franović - Monografija KUF

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2020. godini (I. KRUG) - 44 potpore

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marina Gregorić/Ante Rončević/Joško Lozić - Društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj u turizmu i djelatnostima koje ga podupiru
 2. Damira Keček/Damira Đukec/Dijana Vuković - Empirijsko istraživanje doprinosa relevantnih sektora na ekonomski rast Hrvatske
 3. Mirko Smoljić/Ivana Martinčević/Vesna Sesar/Damira Keček - Financijski i nefinancijski aspekti poslovanja
 4. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Kuhar - Hrvatsko predsjedanje Europskom unijom i Zapadni Balkan: politički, ekonomski i komunikacijski aspekti
 5. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar/Antonija Mandić - Kompetencije zaposlenika u području logistike
 6. Krešimir Buntak/Ana Globočnik Žunac/Ivana Martinčević/Sanja Zlatić/Vesna Sesar - Primjena tehnologija industrije 4.0 u poslovanju
 7. Lovorka Gotal Dmitrović/Marko Stojić/Damir Modrić - Razvoj konceptualnog, matematičkog i računalnog modela raspada DOC-a u baliranom, miješanom komunalnom otpadu
 8. Jadranka Lasić-Lazić/Marin Milković/Damir Vusić/Iva Rosanda Žigo/Dijana Vican/Damir Boras/Nikola Mrvac/Petar Mišević - Digitalne kompetencije nastavnika u visokom obrazovanju
 9. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Goran Kozina - Budućnost razvoja ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske
 10. Ljerka Luić/Jadranka Lasić-Lazić/Mario Tomiša/Nikola Mrvac/Domagoj Frank/Petar Mišević/Antonija Mandić - E-učenje - digitalni kurikulum za digitalno vrijeme
 11. Ante Rončević/Marina Gregorić/Joško Lozić - Upravljanje ljudskim resursima u svjetlu generacijskog jaza kao determinant organizacijske uspješnosti
 12. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Lidija Dujić - Nastavak razvijanja interkulturalne kompetencije i vještine komuniciranja s ranjivim skupinama
 13. Andrija Bernik/Ana Globočnik Žunac/Ivana Martinčević/Sanja Zlatić/Vesna Sesar - Utjecaj senzorske motorike, audio impulsa te dubinskih Z-mapa na uživanje, pažnju i percepciju korisnika (fotografske slike)
 14. Anita Jeličić/Darijo Čerepinko/Tvrtko Jolić/Višeslav Kirinić - Utjecaj medija na krizne situacije u društvu
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Lokalni mediji u kulturnom, društvenom i političkom kontekstu na primjerima iz sjeverne Hrvatske
 2. Gordana Tkalec/Krešimir Lacković/Ivona Čulo/Nikša Sviličić - Interkulturna medijska komunikacija
 3. Iva Rosanda Žigo/Marina Biti/Željka Bagarić/Saša Petar/Gordana Tkalec/Višeslav Kirinić - Komunikacija: modusi, prizme i znakovni sustavi
 4. Sead Alić/Ivana Grabar/Livia Pavletić - Proširena realnost, hyper realnost, video, fotografija i riječ kao medij u edukacijskom procesu
 5. Rosana Ratkovčić/Iva Matija Bitanga/Antun Franović - Komparativna baština
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Srđan Skok/Dunja Srpak/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga - Napredne tehnike regulacije napona u distribucijskim mrežama s visokim stupnjem penetracije distribuiranih izvora
 2. Ladislav Havaš/Srđan Skok/Emil Dumić/Tomislav Horvat - Analiza velikih količina sinkroniziranih mjerenja
 3. Damir Vusić/Marin Milković/Ljudevit Krpan/Ljerka Luić/Robert Geček/Andrija Bernik/Slaven Brumec - Tehnološke inovacije i profesionalna transformacija u kurikulumima
 4. Aleksej Aniskin/Željko Kos/Matija Orešković - Modeliranje anozitropije čvrstoće rasutih materijala metodom diskretnih elemenata - DEM
 5. Emil Dumić/Dunja Srpak/Ivan Šumiga/Tomislav Horvat - Subjektivno ispitivanje kvalitete oblaka točaka koristeći nove metode kompresije
 6. Željko Kos/Damir Modrić/Zlatko Botak - Modeliranje algoritma HR EN 13790 u odnosu na stvarno potrebno prozračivanje kondicioniranog prostora
 7. Ante Čikić/Živko Kondić/Katarina Pisačić/Damir Mađerić/Veljko Kondić - Razvoj metode praćenja energetske učinkovitosti i funkcionalnosti niskoakumulativnih objekata s termoenergetskim postrojenjem i pogonom na biomasu
 8. Bojan Đurin/Danko Markovinović/Božo Soldo - Potencijal vodotoka za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana
 9. Matija Orešković/Aleksej Aniskin/Ivan Cvitković/Predrag Brlek - Ispitivanje i ocjenjivanje tehničkog stanja povijesnih građevina u kulturno povijesnim sredinama
 10. Živko Kondić/Ante Čikić/Veljko Kondić/Marko Horvat - Istraživanje gubitaka u proizvodnim procesima uz primjenu lean metodologije
 11. Božo Smoljan/Dean Valdec/Petar Miljković - Optimiranje parametara termalnih procesa materijala
 12. Petar Miljković/Dean Valdec/Krunoslav Hajdek - Utjecaj odabranih varijabli ambalaže na kupnju prehrambenih proizvoda prezentiranih na analognom i digitalnom mediju
 13. Saša Petar/Ljudevit Krpan/Predrag Brlek/Ivan Cvitrković - Analiza dostupnosti javnog prijevoza putnika
 14. Matija Bušić/Sanja Šolić/Vlado Tropša - Analiza utjecaja sastava aktivacijskog premaza na svojstva zavarenog spoja pri A-TIG zavarivanju Cu-ETP bakra
 15. Sanja Šolić/Matija Bušić/Vlado Tropša- Utjecaj parametara selektivnog laserskog taljenja na mehanička svojstva i mikrostrukturu Co-Cr legura za dentalne aplikacije
 16. Božo Soldo/Domagoj Nakić/Milan Rezo/Predrag Presečki - Prilog analizi nosivosti pilota s proširenjima
 17. Tomislav Veliki/Katarina Pisačić/Marko Horvat/Damir Mađerić/Milan Kljajin/Zlatko Botak - Razvoj uređaja za mjerenje žilavosti kamene vune
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Karlo Houra/Nikola Bradić - Priprava i ispitivanje bioloških svojstava muropeptida
 2. Marijana Neuberg/Rosana Ribić/Tina Cikač - Analiza biomarkera stresa kod djece s poteškoćama u govoru
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Natalija Uršulin Trstenjak/Bojan Šarkanj/Ivana Dodlek Šarkanj - Antimikotoksikogena zaštita hrane (AMIŠ)
 2. Krunoslav Hajdek/Božo Smoljan/Bojan Šarkanj - Inženjerstvo ambalaže u funkciji zaštite okoliša
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Antun Franović/Mario Tomiša - Kultura u fokusu
 2. Niko Mihaljević/Andro Giunio/Simon Bogojević Narath - Nezavisno umjetničko izdavaštvo
 3. Andro Giunio/Niko Mihaljević/Dubravko Kuhta - Interferencije prostora
 4. Iva-Matija Bitanga/Dubravko Kuhta/Igor Kuduz - “Drvo života”, izložba i film. studijski boravak Japan i Berlin, Tokio i Virovitica

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2020. godini (II. KRUG) - ukupno dodijeljeno 6 potpora

 1. 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Marijana Neuberg/Duško Kardum - Priprava i karakterizacija novih FimH antagonista
 2. Duško Kardum/Rosana Ribić/Marijana Neuberg - Oštećenja i komorbiditet probavnog sustava i nutritivni status u bolesnika s COVID-19 bolesti
 3. Goran Kozina/Irena Canjuga/Karlo Houra - Analiza segmentalnog položaja kralježnice djece predškolske dobi
 4. Marin Šubarić/Jurica Veronek/Ivana Živoder/Melita Sajko/Mihaela Krnjačević-Ščurić - Procjena i usporedba razine stresa kod djelatnika u osnovnoškolskom obrazovnom sustavu s redovitim i posebnim kurikulumima kroz mjerenje fizioloških pokazatelja, razine kortizola u slini i samoprocjene
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Mario Periša/Antun Franović/Mario Tomiša - Kultura u fokusu 2 panorama 360
 2. Iva Matija Bitanga/Dubravko Kuhta/Igor Kuduz - Drvo života, izložba i film, studijski boravak Karlsruhe, samostalna izložba galerija Karas, HDLU, Zagreb

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2019. godini (33 potpore)

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Igor Klopotan/Vesna Sesar/Damira Đukec/Ivana Martinčević - Izvještavanje u društveno odgovornom poslovanju prema ključnim dionicima u RH
 2. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Marko Stojić - Razvoj modela složenih sustava
 3. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar - Kompetencije za suvremene oblike zapošljavanja
 4. Krešimir Buntak/Ana Globočnik Žunac/Sanja Zlatić/Ivana Martinčević/Damira Keček - Poslovanje u digitalnom okruženju
 5. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Kuhar - Europska unija, Srednja i Jugoistočna Europa ususret predsjedavanju Europskom Unijom; izazovi i perspektive
 6. Dijana Vuković/Anica Hunjet/Goran Kozina - Privlačnost kulturne baštine
 7. Darijo Čerepinko/Željka Bagarić/Lidija Dujić - Razvijanje interkulturalne kompetencije i vještina komuniciranja s ranjivim skupinama
 8. Anica Hunjet/Goran Kozina/Dijana Vuković - Društvena odgovornost u okvirima visokog obrazovanja
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Sead Alić/Livia Pavletić/Ivana Grabar/Marijana Kolednjak - Govor mržnje u hrvatskim medijima
 2. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Regionalni i lokalni mediji na sjeveru Hrvatske
 3. Iva Rosanda Žigo/Višeslav Kirinić/Gordana Tkalec - Od identiteta do digniteta
 4. Gordana Tkalec/Iva Rosanda Žigo/Ivona Čulo/Nikša Sviličić - Interkulturalnost i intertekstualnost hrvatskog sjevera
 5. Rosana Ratkovčić/Mario Periša/Antun Franović - Prezentacija baštine
 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Danko Markovinović/Milan Rezo/Mario Šiljeg/Vladimir Jakopec/Željko Kos - Primjena 3D “SLAM” tehnologije u modeliranju građevina
 2. Tomislav Veliki/Ante Čikić/Vlado Tropša/Sanja Šolić/Katarina Pisačić/Damir Mađerić - Razvoj postupaka za usporedbeno umjeravanje mjerila tlaka i temperature za dokazivanje mjera energetske učinkovitosti
 3. Ladislav Havaš/Srđan Skok/Dunja Srpak/Ivan Šumiga - Nadzor i vođenje obnovljivih izvora električne energije
 4. Emil Dumić/Ladislav Havaš/Dunja Srpak - Kompresija dinamičkih oblaka točaka pomoću njihovih projekcija
 5. Krunoslav Hajdek/Dean Valdec/Petar Miljković - Percipirane promjene kvalitativnih i kvantitativnih atributa boje uslijed pojavnosti psihofizikalnih vizualnih efekata
 6. Damir Vusić/Marin Milković/Mario Tomiša/Andrija Bernik/Marko Čačić - Utjecaj virtualne i proširene stvarnosti na percepciju korisnika
 7. Sanja Šolić/Vlado Tropša/Tomislav Veliki - Utjecaj parametara DSLM 3D oblikovanja na mikrostrukturu i svojstva Co-Cr legure dentalnih fiksno-protetskih legura
 8. Mario Tomiša/Marin Milković/Damir Vusić/Robert Geček/Andrija Bernik - Primjena novih tehnologija i korisničko iskustvo u radu s interaktivnim stolom
 9. Matija Orešković/Aleksej Aniskin/Ivan Cvitković - Ispitivanje i ocjenjivanje oštećenih konstruktivnih elemenata zgrada nerazornim metodama
 10. Aleksej Aniskin/Matija Orešković/Lovorka Gotal Dmitrović - Modeliranje bočnog tlaka anizotropnog rasutog materijala na krute paralelne stijenke
 11. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Saša Petar/Ivan Cvitković - Analiza čimbenika održive mobilnosti u urbanim prometnim sustavima
 12. Robert Logožar/Tomislav Horvat/Jurica Hižak - Informacijski sustav za praćenje i ocjenjivanje košarkaških igrača i timova s pomoću sveobuhvatnog indeksa učinkovitosti - temelj za budući košarkaški ekspertni sustav - druga faza projekta
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Marijana Neuberg/Nikola Bradić/Rosana Ribić/Irena Canjuga - Istraživanje biomarkera u svrhu promjene oštećenja bubrega, prije, tijekom i nakon kardiokirurških zahvata
 2. Rosana Ribić/Nikola Bradić/Marin Šubarić - Istraživanje antioksidativnih svojstava FimH antagonista
 3. Marin Šubarić/Marijana Neuberg/Irena Canjuga/Diana Rudan - Utvrđivanje prosječnog praga sluha u osoba starije dobi u institucijskoj skrbi uz utvrđivanje čimbenika koji utječu na nesrazmjer između broja osoba sa pragom prag sluha iznad kontakta i osoba sa slušnim pomagalom
 1. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Bojan Šarkanj/Natalija Uršulin Trstenjak/Tomislav Bolanča - Fungicidni i Antimikotoksikogeni Potencijal Inovativne Generacije Suplemenata (FAPINGS)
 2. Natalija Uršulin Trstenjak/Bojan Šarkanj/Melita Sajko/Ivana Živoder - Korištenje nutritivnog statusa starije populacije korištenjem validiranih metoda

 

 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. 1. Mario Periša/Antun Franović/Rosana Ratkovčić - Kultura u fokusu
 2. Igor Kuduz/Andro Giunio/Niko Mihaljević - Suvremena japanska fotografija
 3. Dubravko Kuhta/Iva Matija Bitanga/Antun Franović - Zvuci daleke prošlosti

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2018. godini - I. krug

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Krešimir Buntak/Vesna Sesar/Ivana Martinčević - Utjecaj neprekidnog unapređenja na kvalitetu upravljanja - priprema za istraživanje
 2. Anica Hunjet/Goran Kozina/Dijana Vuković - Revitalizacija kulturne baštine u pozicioniranju održive turističke destinacije
 3. Ana Globočnik Žunac/Ivana Grabar/Sanja Zlatić - Upravljanje poslovanjem zaposlenih u samostalnim / slobodnim djelatnostima (freelanceri)
 4. Petar Kurečić/Trina Mjeda/Petra Bagarić - Male države i male ekonomije u multipolarnom svijetu: značajke i mogućnosti utjecaja
 5. Igor Klopotan/Dinka Kovačević/Marijana Kolednjak - Utjecaj komunikacije društvene odgovornosti putem web stranica i društvenih mreža na reputaciju poduzeća
 6. Nikša Sviličić/Gordana Tkalec/Iva Rosanda Žigo - Sociosemiotičko čitanje igranog filma (iz perspektive aktivnog čitatelja/gledatelja)
 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Iva Matija Bitanga/Lidija Dujić/Niko Mihaljević - Tomislav Gotovac, život poslije smrti
 2. Igor Kuduz/Mario Tomiša/Simon Bogojević Narath - Fotografski projekt “Dubrovnik, Full of Life)
 3. Mario Periša/Robert Geček - Početak
 4. Dubravko Kuhta/Andro Giunio/Irena Radej Miličić/Antun Franović - Subjektivni doživljaj zvukovnog događaja oblikovanog analognim metodama prema oblikovanju digitalnim metodama

 

 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Sanja Šolić/Vlado Tropša/Ante Čikić/Kristijan Horvat/Božidar Hršak - Istraživanje utjecaja dubokog hlađenja na dinamičku izdržljivost izotermički poboljšanog nodularnog lijeva
 2. Damir Vusić/Ladislav Havaš/Ivan Šumiga/Dunja Srpak/Tomislav Horvat/Zlatko Botak/Željko Kos/Davor Levanić - Mogućnosti integracije vjetroelektrana u električnu mrežu
 3. Darijo Čerepinko/Andrija Bernik/Vladimir Stanisavljević/Jelena Vlašić - Razvoj interaktivnih sučelja u edukativne svrhe
 4. 4. Živko Kondić/Marko Horvat/Milan Kljajin/Veljko Kondić/Damir Mađerić/Katarina Pisačić/Tomislav Veliki - Postavljanje preduvjeta za razvoj istraživanja iz područja eksperimentalne mehanike i dinamike strojeva
 5. Dean Valdec/Petar Miljković/Krunoslav Hajdek - Uloga i značaj boje na ambalaži u stvaranju komunikacije između potrošača i proizvođača
 6. Božo Soldo/Aleksej Aniskin/Matija Orešković/Danko Markovinović - Utjecaj tehnologije zasipavanja materijala na bočni tlak unutar paralelnih stijenki

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2018. godini - II. krug - ukupno dodijeljeno 17 potpora

 1. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Predrag Brlek/Ljudevit Krpan/Ivan Cvitković - Utjecaj mjere uvođenja javnih bicikala na održivu mobilnost, u odnosu na veličinu grada u Republici Hrvatskoj
 2. Živko Kondić/Marko Horvat/Milan Kljajin/Veljko Kondić/Damir Mađerić/Katarina Pisačić/Tomislav Veliki - Istraživanje zavarljivosti visokočvrstih čelika
 3. Dean Valdec/Petar Miljković/Krunoslav Hajdek - Analiza utjecaja tehničkih obilježja na percepciju fotografije
 4. Sanja Šolić/Vlado Tropša/Ante Čikić/Kristijan Horvat/Božidar Hršak - Istraživanje utjecaja toplinske obrade podloge na prionjivost tankih tvrdih PVD prevlaka
 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Marijana Neuberg/Irena Canjuga/Nikola Bradić - Analiza pojavnosti zanemarivanja i zlostavljanja osoba starije dobi u institucijskoj skrbi uz procjenu bioloških indikatora stresa
 2. Ino Husedžinović/Ivana Živoder/Jurica Veronek/Melita Sajko/Natalija Uršulin Trstenjak - Analiza utjecaja stresa kroz samoprocjenu, mjerenje fizioloških pokazatelja i razine kortizola u slini kod zdravstvenih djelatnika u Jedinici intenzivnog liječenja
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Magdalena Najbar-Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Hrvatsko društvo i mediji u 20. st.
 2. Iva Rosanda Žigo/Gordana Tkalec/Nikša Sviličić - Književnost i kultura posthumanizma
 3. Sead Alić/Marijana Kolednjak/Jelena Ivelić - Medijsko-estetički laboratorij Pavao Vuk-Pavlović: Projekt izrade skice elaborate, koordiniranja znanstvenih institucija i znanstvenika iz Hrvatske i svijeta te izrade pripremnih tekstova za utemeljenje laboratorija

 

 1. UMJETNIČKO PODRUČJE

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Iva Matija Bitanga/Rosana Ratkovčić/Niko Mihaljević - Tomislav Gotovac, Život poslije smrti 2
 2. Igor Kuduz/Mario Tomiša/Simon Bogojević Narath - Fotografski projekt “Knjiga o tri mjerenja vremena”
 3. Dubravko Kuhta/Antun Franović/Andro Giunio/Irena Radej Miličić/Petar Miljković - Subjektivni doživljaj zvukovnog događaja oblikovanog različitim digitalnim metodama
 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Krešimir Buntak/Ana Globočnik Žunac/Ivana Grabar/Sanja Zlatić - Utjecaj procesne orijentacije na modeliranje organizacijske strukture
 2. Petar Kurečić/Goran Kozina/Petra Bagarić - Perspektive Europe “dviju brzina” i mogućnosti proširenja EU na Zapadni Balkan
 3. Damira Đukec/Ante Rončević/Dinko Primorac - Prognoziranje turističke potražnje za Sjeverozapadnu Hrvatsku
 4. Anica Hunjet/Marin Milković/Dijana Vuković - Marketinške strategije u cilju postizanja i održavanja konkurentnosti na tržištu rada
 5. Igor Klopotan/Vesna Sesar/Ivana Martinčević - Model upravljanja zadovoljstvom i lojalnost zaposlenika u javnom sektoru RH

Potpore znanstvenim istraživanjima i umjetničkom radu Sveučilišta Sjever u 2018. godini - III. krug - ukupno dodijeljeno 6 potpora

 1. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Ana Globočnik Žunac/Krešimir Buntak/Sanja Zlatić/Ivana Grabar - Utjecaj suvremenih oblika zapošljavanja na organizacijsku uspješnost
 2. Petar Kurečić/Igor Klopotan/Petra Kuhar - Kriza EU u svjetlu migrantske krize i mogućeg proširenja na Zapadni Balkan
 3. Lovorka Gotal Dmitrović/Damir Modrić/Emil Dumić/Damira Keček/Marko Stojić/Goran Vojković - Simulacija repova i usluživanja u složenim sustavima
 1. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Magdalena Najbar - Agičić/Lidija Dujić/Željko Krušelj/Irena Radej Miličić - Regionalni i lokalni mediji na sjeveru Hrvatske
 2. Sead Alić/Mario Periša/Jelena Ivelić/Marijana Kolednjak - Medijska, etička i estetička dimenzija audio/vizualnih monada u edukacijskom procesu

 

 1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Voditelj/Suradnici/Naziv potpore

 1. Rosana Ribić/Hrvoje Hećimović/Marijana Neuberg/Irena Canjuga - Ispitivanje kognitivnih funkcija kod osoba starije dobi u institucijskoj skrbi Varaždinske županije

POTPORE MENTORIMA I DOKTORANDIMA:

Potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom (sveučilišnom) doktorskom studiju Mediji i komunikacija u 2023. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. izv. prof. dr. sc. Goran Vojković /Gordana Babić / Daša Bosanac - Percepcija dostupnosti psihološke podrške žrtvama elektroničkog nasilja
 2. doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac/ Samanta Kocijan - Suvremeni komunikacijski model potrošačkog ponašanja generacije C
 3. doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac/ Lana Miletić - Utjecaj sociodemografskih obilježja na kompetencije u interkulturalnoj poslovnoj komunikaciji
 4. izv. prof. dr. sc. Bojan Morić Milovanović/ Matea Cvjetković - Utjecaj profesionalnog sagorijevanja na donošenje poslovnih odluka: uloga informacijskog preopterećenja, zahtjevnosti zadataka i multitaskinga
 5. prof. dr. sc. Ante Rončević/ Romana Zlatar-Vulić - Utjecaj oglašavanja u metaverzumu na ponašanje potrošača u offline okruženju
 6. izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo/ Ivan Šabić - Organizacija i upravljanje znanjem u obrazovanju

Potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2023. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. prof. dr. sc. Marin Milković i doktorand Marko Pavić - Active labour measures in Croatia - Effectiveness Analysis of Self-employment Scheme for the Period of 2016-2021
 2. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorand Vito Turšić - Zastupljenost javnih poduzeća, njihov društveni i ekonomski utjecaj u državama članicama EU
 3. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Doroteja Mandarić - Implementation of Circular economy in Croatian IT companies according to EU CE action plan
 4. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Ivana Benjak - Corporate sustainability of companies and their economic practice
 5. prof. dr. sc. Goran Kozina i doktorand Miloš Lončarević - Internal Audit in the Age of Blockchain-based Decentralized Autonomous Organizations
 6. prof. dr. sc. Ante Rončević i doktorand Stipe Miličević - Problemi nasljeđivanja u obiteljskim poduzećima - glavni čimbenici pri izboru menadžera
 7. prof. dr. sc. Ante Rončević i doktorand Marko Malenica - Specifični procesi suradnje između sveučilišta i industrije
 8. doc. dr. sc. Dijana Vuković i doktorandica Fani Kerum - Važnost motivacije i zadovoljstva zaposlenika kao elementa zadovoljstva gostiju u hotelu
 9. doc. dr. sc. Dijana Vuković i doktorandica Tanja Unterwegs - Model integralne mobilne aplikacije u funkciji unapređenja online trgovina
 10. doc. dr. sc. Dijana Vuković i doktorand Neven Marđetko - Znanje i kvaliteta najvažnije odrednice održivosti hotelijerstva Republike Hrvatske

Potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2021. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorand Karlo Šamu - Market size impact on organizational structure and possibilities for employee promotion in Corporations
 2. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Kristina Maršić - Modeliranje i analiza poslovnog procesa inspekcijskog nadzora i utjecaj na efikasnost poslovanja gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj
 3. prof. dr. sc. Ante Rončević i doktorand Tomislav Gluhak - Razvoj poslovnih modela u okruženju nove industrijske revolucije
 4. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorand Filip Gelo - Development of Long term care (LTC) in Croatia, financing and profitability
 5. prof. dr. sc. Goran Kozina i doktorandica Iva Klepić - Utjecaj upravljanja kompetencijama ljudskih potencijala na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća

Potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom (sveučilišnom) doktorskom studiju Mediji i komunikacija u 2021. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. doc. dr. sc. Darijo Čerepinko i doktorandica Petra Kuhar - Integrativni model odnosa s javnošću
 2. doc. dr. sc. Darijo Čerepinko i doktorand Mario Žuliček - Utjecaj komunikacijskih poruka temeljenih na razvoju unutar-grupne pristranosti na uspješnost grupne suradnje

Potpore mentorima i doktorandima na poslijediplomskom (sveučilišnom) doktorskom studiju Mediji i komunikacija u 2019. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. Prof. dr. sc. Marin Milković i doktorandica Eva Brlek - Subjektivna percepcija utjecaja Facebooka na digitalnu emocionalnu inteligenciju pojedinca
 2. Prof. dr. sc. Marina Mučalo i doktorandica Anita Šulentić - Slušanost FM radija na digitalnim platformama
 3. Izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić i doktorand Jadranko Tuta - Informacijske prakse i digitalne perspective u obrazovanju: konceptualni model virtualne stvarnosti u obuci kadeta
 4. Izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić i doktorandica Jelena Škoda - Epistemološke perspektive digitalne inteligencije u suradničkom medijskom okruženju: informacijski aspekti digitalnog samopotvrđivanja
 5. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić i doktorandica Martina Šantalab - Pravni propisi u diskursu novih medija
 6. Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar/doc. dr. sc. Ana Globočnik Žunac/doktorandica Petra Ercegovac - Parametri ocjene kvalitete upitnika za istraživanja koja se provode digitalnim putem
 7. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić/prof. dr. sc. Marina Biti i doktorandica Katarina Franjo - Komuniciranje traume posredstvom filmskog medija
 8. Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar i doktorandica Danijela Sunara Jozek - Procjena kvalitete medijskog izvještavanja o obiteljskom nasilju
 9. Doc. dr. sc. Darijo Čerepinko i doktorand Marijo Žuliček - Participativna demokracija u digitalnom okruženju
 10. Izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo i doktorandica Mira Ognjan - Komunikacijski kontekst tehnoloških bića na filmu
 11. Prof. dr. sc. Marin Milković/izv. prof. dr. sc. Ljerka Luić i doktorand Višeslav Kirinić - Informacijske prakse i digitalne perspektive: konceptualne odrednice nacionalne transformacijske strategije Građana 4.0 u Društvo 5.0
 12. Izv. prof. dr. sc. Goran Vojković i doktorandica Anita Vujić Žmegač - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka u javnom informiranju hrvatskih medija
 13. Prof. dr. sc. Marin Milković i doktorandica Biljana Marković - Analiza razine informacijske pismenosti managementa u općim bolnicama RH
 14. Doc. dr. sc. Nikša Sviličić i doktorand Karlo Sigetić - Komunikacijski aspekti tetovaža
 15. Doc. dr. sc. Anita Jeličić i doktorandica Jelena Blaži - Reputacijski sustavi u službi izbjegavanja kriznih situacija u turizmu
 16. Doc. dr. sc. Nikša Sviličić i doktorandica Morana Franov - Informacijsko - interaktivni aspekti tetovaža

Potpore mentorima i doktorandima na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment u 2019. godini

Mentor/doktorand/Naziv potpore

 1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet i doktorandica Vesna Sesar - Usluga kontinuiranog poboljšanja u poslovanju poduzeća
 2. Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić i doktorandica Sanja Zlatić - Istraživanje promjene koncepta “glas kupca” u “glas zainteresiranih strana” i definiranje smjernica za izradu modela optimiziranja ključnih zahtjeva zainteresiranih strana
 3. Izv. prof. dr. sc. Goran Kozina i doktorandica Ivana Martinčević - Povezanost društvenih mreža i izvoznih aktivnosti poduzeća