Reakreditacija Sveučilišta Sjever 2022./2023.

1. Reakreditacija Sveučilišta Sjever, sastanak sa Stručnim povjerenstvom

Poštovani studenti i djelatnici Sveučilišta Sjever, nedavno smo zaprimili obavijest od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje da će nas u utorak, 21. studenoga 2023. godine, u srijedu 22. studenoga 2023. godine te u četvrtak 23. studenoga 2023. godine posjetiti Stručno povjerenstvo u okviru provedbe postupka reakreditacije Sveučilišta Sjever. U utorak i u srijedu Stručno povjerenstvo će posjetiti Sveučilišni centar Varaždin, a u četvrtak Sveučilišni centar Koprivnica. Protokolom su definirani sastanci s Upravom Sveučilišta, s radnom grupom koja je priredila Samoanalizu, predstavnicima Jedinice za osiguravanje kvalitete i Ureda za kvalitetu, pročelnicima Odjela, nastavnicima i studentima, sa suradnicima u nastavi, doktorandima i poslijedoktorandima, sa voditeljima znanstvenih projekata, sa alumnijima (bivši studenti koji nisu zaposlenici visokog učilišta) te sa vanjskim dionicima (nenastavnim) s kojima Sveučilište surađuje. Isto tako je predviđen obilazak Sveučilišta Sjever i prisustvovanje na nastavi u Sveučilišnom cetru u Varaždinu i Sveučilišnom centru u Koprivnici.
Koordinatori protokola će se obratiti članovima pojedinih skupina, kako bi znali u koje vrijeme su predviđeni za sastanak sa Stručnim povjerenstvom. Ukoliko netko od nastavnika, asistenata, kao i studenata želi sudjelovati na sastanku može se slobodno obratiti koordinatorima kako bi se uvrstio u protokol, inače će se određene grupe svakako formirati - o tome će se pojedinci na koje se odnosi, biti obaviješteni.
Očekuje se od svih zaposlenika maksimalan angažman kako bi se Sveučilište pokazalo afirmativno, kao uređena ustanova s jasnom strategijom daljnjeg razvoja.

Koordinatori protokola su:
prorektor za nastavu i studentska pitanja izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša (vlado.tropsa@unin.hr) i
prorektorica za znanstveno - umjetnički rad i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Anica Hunjet (anica.hunjet@unin.hr)

2. Sastanak sa Studentima

Poštovani studenti,

Sveučilište Sjever prolazi postupak reakreditacije, koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će Stručno povjerenstvo. Obvezan dio protokola posjeta su odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog osoblja i studentima. Ljubazno Vas molimo da se u utorak, 21. studenog 2023. 11:30-13:30 sati (Varaždin, predavaonica UNIN2-102) i u četvrtak, 23. studenog 2023.g. 09:50-10:50 sati (Koprivnica, predavaonica A02) u što većem broju odazovete na sastanak sa Stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas.

Više o samom postupku reakreditacije možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili na sljedećoj poveznici.