Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak.god. 2021./2022.

Izvedbeni plan nastave za ak.god. 2020/2021

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 15 15 - 5
Operacijska istraživanja 20 20 - 5
Održiva regionalna i urbana mobilnost 20 - 20 5
Regionalni i urbani razvoj 20 20 - 5
Inteligentni gradovi i urbana ekonomija 20 - 20 5
Prijevozna sredstva i upravljanje voznim parkom - - - -
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Strateški menadžment 20 20 - 6
Prostorno-prometno planiranje 20 - 20 6
Upravljanje lancima opskrbe 20 - 20 6
Upravljanje i vrednovanje projekata 20 - 20 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Održivi logistički sustavi 20 - 20 6
Modeliranje opskrbnih lanaca u organizaciji - - - -
Inteligentna mobilnost 20 - 20 6

Smjer: Održivi prometni sustavi

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje prometnim sustavima u urbanim sredinama 20 - 20 6
Urbana logistika 20 - 20 6
Poslovna analiza 20 - 20 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Simulacije u prometu 20 - 20 6
Organizacija parkiranja u urbanim sredinama 20 20 - 6
Promet i okoliš 20 20 - 6
Regionalni i urbani javni prijevoz putnika 20 - 20 6
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad 20 - 20 25
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Sustav sigurnosti u prometu 20 - 20 6
Prometna geografija i tokovi robe i putnika 20 20 - 6

Smjer: Upravljanje logističkim sustavima

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje poslovnim procesima u logistici 20 20 - 6
Urbana logistika 20 - 20 6
Poslovna analiza 20 - 20 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje kvalitetom - - - -
Planiranje logističkih sustava 20 - 20 -
Društveno odgovorno poslovanje 20 20 - 6
Upravljanje logističko-distributivnim centrima 20 20 - 6
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad 20 20 - 25
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Menadžersko računovodstvo 20 - 20 5
Menadžment ljudskim potencijalima 20 20 - 5

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij tehničkog i društvenog smjera
  • preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove gospodarske logistike 10 - 10 4
Osnove prometne i tehničke logistike 10 20 - 5
Osnove prometne infrastrukture 10 10 - 5
Tehnologija kopnenog prometa 10 15 - 5
Osnove ekonomije - - - -
Financije i računovodstvo 10 - 10 4