Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak.god. 2023./2024.

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada 15 15 - 5
Održiva regionalna i urbana mobilnost 20 - 20 5
Regionalni razvoj i EU fondovi 20 20 - 5
Operacijska istraživanja 20 - 40 5
Računalne simulacije u prometu i logistici 20 - 40 5
Upravljanje voznim parkom 20 - 20 5
2. semestar - smjer: Održivi prometni sustavi
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Prostorno prometno planiranje 20 - 20 6
Strateški menadžment 20 - 40 6
Upravljanje prometnim sustavima u urbanim sredinama 20 - 20 6
Pametni gradovi i urbana logistika 20 - 20 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Inteligentna mobilnost 20 - 20 6
2. semestar - smjer: Logistički menadžment
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Strateški menadžment 20 - 40 6
Upravljanje lancima opskrbe 20 - 20 6
Pametni gradovi i urbana logistika 20 - 20 6
Održivost i društveno odgovorno poslovanje 20 - 20 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Održivi logistički sustavi 20 - 20 6

2. godina studija

3. semestar - smjer: Održivi prometni sustavi
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Poslovna analiza 20 - 20 6
Upravljanje i vrednovanje projekata 20 - 20 6
Organizacija prometa u mirovanju u urbanim sredinama 20 - 20 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Promet i okoliš 20 - 20 6
Regionalni i urbani javni prijevoz putnika 20 - 20 6
3. semestar - smjer: Logistički menadžment
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Poslovna analiza 20 - 20 6
Upravljanje i vrednovanje projekata 20 - 20 6
Upravljanje poslovnim procesima u logistici 20 - 40 6
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje ljudskim potencijalima 20 - 20 6
Upravljanje logističko - distributivnim centrima 20 - 20 6
Upravljanje gradovima i urbana ekonomika 20 - 20 6
4. semestar - smjer: Održivi prometni sustavi
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad 18
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Sustav sigurnosti u prometu 20 - 20 6
Prometna geografija i tokovi robe i putnika 20 - 20 6
Prometno modeliranje 20 - 20 6
4. semestar - smjer: Logistički menadžment
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Diplomski rad 18
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Upravljanje kvalitetom 2 20 - 20 6
Upravljanje sigurnošću i zdravljem zaposlenika 20 - 20 6
Menadžersko računovodstvo 20 - 20 6
Digitalna transformacija i Logistika 4.0 20 - 20 6

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • preddiplomski sveučilišni studij tehničkog i društvenog smjera
  • preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja znanosti, uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova.

Razlikovni predmeti

RAZLIKOVNI PREDMETI P S V ECTS
Osnove prometne infrastrukture 10 10 - 4
Tehnologija kopnenog prometa 10 15 - 4
Osnove prometne i tehničke logistike 10 10 - 4
Osnove gospodarske logistike 10 10 - 4
Osnove ekonomije 10 15 - 4
Financije i računovodstvo 10 15 - 4
Kvantitativne metode 10 20 - 6