Obavijest gospodarskim subjektima, ponuditeljima, dobavljačima i poslovnim partnerima

OBAVIJEST VISOKE VAŽNOSTI!

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18), a u skladu sa Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Sveučilište Sjever obavještava gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Stupanjem na snagu predmetne zakonske odredbe Sveučilište Sjever kao naručitelj odnosno obveznik javne nabave nakon 1. srpnja 2019.g. ne smije zaprimiti,  obrađivati i izvršiti plaćanje računa zaprimljenih u papirnatom obliku koji se odnose na postupke javne i  jednostavne nabave (postupci nabave robe i usluga, te provedeni projektni natječaji procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno radovi manje od 500.000,00 kuna).

Sveučilište Sjever ovime poziva i obvezuje sve gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. račune koji se odnose na ugovore i narudžbenice iz postupaka javne i jednostavne nabave dostavljaju u obliku e-računa. Ističemo da se skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom. E-račun je račun izdan isključivo sukladno odredbama Zakona i Direktive o elektroničkom izdavanju računa i pratećih podzakonskih akta.

Računi koji nisu dostavljeni u obliku e-računa, a za koje Sveučilište Sjever utvrdi da su trebali biti dostavljeni u takvom obliku, Sveučilište neće zaprimiti, obrađivati niti izvršiti plaćanje po takvim računima.

Gospodarski subjekti mogućnost slanja e-računa mogu regulirati putem Financijske agencije (https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte) ili drugih informacijskih posrednika ovlaštenih za pružanje usluga e-račun.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz dostavu e-računa Sveučilištu Sjever možete se obratiti e-mailom na mail adrese nabava@unin.hr ili racunovodstvo@unin.hr

S poštovanjem,

Sveučilište Sjever