Opći podaci

SVEUČILIŠTE SJEVER
Sjedište: Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
OIB: 59624928052
IBAN: HR61 23600001102325217
Matični broj (MB): 02752298
Matični broj subjekta (MBS): 060260692
E-mail: info@unin.hr

Sveučilišni centar Koprivnica
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr

Sveučilišni centar Varaždin
Jurja Križanića 31b
42000 Varaždin
E-mail: tajnistvo.vz@unin.hr

Br. telefona: 042/  493 338