Opći podaci

Sveučilište Sjever
Sjedište: Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
OIB: 59624928052
IBAN: HR4923900011101386168
Matični broj (MB): 02752298
Matični broj subjekta (MBS): 060260692
E-mail: info@unin.hr
VAT ID: HR59624928052

Sveučilišni centar Koprivnica
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr

Sveučilišni centar Varaždin
Jurja Križanića 31b
42000 Varaždin
E-mail: tajnistvo.vz@unin.hr