Misija i vizija Sveučilišta

Misija

Povezivanjem znanstvenih istraživanja, umjetničkog stvaralaštva i inovativnih oblika nastave doprinositi razvoju gospodarstva i javnog sektora, educirati studente za poslove budućnosti te nuditi napredna rješenja za održivi razvoj društva na međunarodnoj razini.

Vizija

Biti vodeće znanstveno, umjetničko i stručno Sveučilište, suvremena europska visokoškolska ustanova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pokretač gospodarskog i društvenog razvoja te generator pozitivnih promjena temeljenih na znanju i inovativnosti.

Temeljne vrijednosti

Temeljne institucijske vrijednosti Sveučilišta ključne su odrednice okruženja u kojemu se odvijaju svi znanstveno-umjetnički, stručni i nastavni procesi; a to su odgovornost, otvorenost, etičnost, izvrsnost i inovativnost.

  • Odgovornost - Uvjereni smo da je odgovornost svakog dionika Sveučilišta promicati akademske slobode i institucijsku autonomiju kao preduvjet istinskog napretka ustanove i održivog razvoja društva.
  • Otvorenost - Promičemo otvorenost, uključivost i različitost kao i sve oblike suradnje i povezivanja kao najvažnije preduvjete na putu prema pravednom društvu jednakih mogućnosti.
  • Etičnost - Djelovanje Sveučilišta Sjever i svakog pojedinca unutar sustava mora se odvijati unutar etičkih načela znanstvene, umjetničke, stručne i društvene zajednice.
  • Izvrsnost - Izvrsnost i kreativnost u znanosti, umjetnosti i visokom obrazovanju – kao mjera kontinuiranog napretka svakog pojedinca i ustanove u cjelini – preduvjet su kvalitetnih postignuća i istinskog razvoja društva.
  • Inovativnost - Podupiremo inovativnost kao temeljnu vrijednost razvoja i to je ono ključno što nudimo u suradnji s gospodarstvom, lokalnom i regionalnom zajednicom i društvom u cjelini.