Prikaz objava
str. 1/5

Sveučilište Sjever - partner na projektu "ProLog"

U Kampusu Borongaj u Zagrebu, potpisan je Sporazum o partnerstvu na projektu ProLog - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i logistike“.

Galerija

Prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/06/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijedlozi se moraju podnijeti do 20. lipnja 2019. u 12:00 sati (podne po lokalnom vremenu u Bruxellesu) na elektroničkom obrascu za podnošenje prijave (e-obrascu).

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI PRIJAVA
Prijedlog mora podnijeti konzorcij koji se sastoji od najmanje triju pravnih subjekata iz triju različitih zemalja sudionica Programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni.

Predstavljen projekt "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever"

U utorak, 9. travnja Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za strojarstvo, predstavio je projekt "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever" koji je usmjeren na povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku, uređenje infrastrukture za mobilnost, poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika te promociju novo razvijenog programa na specijaliziranim sajmovima visokog školstva.

Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS

U srijedu 3. travnja održala se radionica pod nazivom „Tehnike pregovaranja  u sklopu projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.“

Nositelj ovog projekta je Varaždinska županija koja je sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te HZZ-om potpisala ugovor o njegovoj provedbi. Sveučilište Sjever jedan je od partnera na projektu uz: Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju, Agenciju za razvoj Varaždinske županije, HUP, Tekstilno-tehnološki fakultet te  Sindikat tekstila, obuće, kože i gume.

Galerija

Radionica "Tehnike pregovoranja" na Sveučilištu Sjever u sklopu "ZAKOS" projekta

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever, u dvorani UNIN2 – 101, u srijedu, 3. travnja, u 12 sati održat će se radionica pod nazivom „Tehnike pregovaranja“. Radionica se održava u sklopu projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020." Nositelj ovog projekta je Varaždinska županija, a Sveučilište Sjever jedan je od partnera na projektu uz Koprivničko-križevačku i Međimursku županiju, Agenciju za razvoj Varaždinske županije, HUP, Tekstilno-tehnološki fakultet te Sindikat tekstila, obuće, kože i gume.

Galerija

Početna konferencija projekta "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever"

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever će se u utorak, 9. travnja 2019. godine s početkom u 12 sati  u UNIN3_209; Vijećnica održati otvarajuća konferencija projekta naziva "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever" na kojem je Sveučilište Sjever nositelj, a partneri su Strojarski fakultet Slavonski Brod i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt  će se intenzivno raditi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu.

Galerija

Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OP Učinkoviti ljudski potencijali 2019.

U privitku se nalazi tablica godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. za 2019. godinu.

Osnovni cilj ovog Operativnog programa je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. U tu svrhu razrađena su ulaganja u 4 temeljna područja, odnosno prioritetne osi:

  • Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
  • Socijalno uključivanje
  • Obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • Dobro upravljanje

Za dodatne informacije obratite se Uredu za EU fondove, razvojne projekte i suradnju s gospodarstvom, razvoj@unin.hr.

Rezultati pretrage
page 1/5