Prikaz objava
str. 1/9

UPISI - Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2019./2020.

Na Sveučilištu Sjever - u Sveučilišnom centru Varaždin i Sveučilišnom centru Koprivnica otvoren je natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih  i diplomskih studija za ak.god. 2019./2020.

Način prijave i uvjeti upisa, rokovi, potrebna dokumentacija i visina školarine te ostali bitni detalji za upis na preddiplomske i diplomske studije nalaze se u priloženom tekstu natječaja. Sastavni dio natječaja također su i priloženi prijavni obrasci.

Prilozi

Upisi temeljem podnesene zamolbe za prijelaz s drugog visokog učilišta na Sveučilište Sjever - SC Varaždin

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli zamolbu za upis temeljem prelaska s drugog visokog učilišta na pojedini stručni studij Sveučilišta Sjever da upisu pristupe u:

četvrtak, 25.10.2018. u 13:00 sati.

Upisi po objavljenim rang listama, 05.10.2018., prve godine preddiplomskih studija

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na sveučilišni studij Novinarstva, i stručne studije Poslovanje i menadžment i Prehrambena tehnologija (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u: srijedu, 10. listopada 2018., u vremenu 13:30 – 14:30 sati u A111, I kat.  -SC Koprivnica

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na stručne studije Elektrotehnike, Sestrinstva, Tehničke i gospodarske logistike i Graditeljstva (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u: srijedu, 10. listopada 2018., u vremenu 13:30 – 14:30 sati u UNIN1-K9 - SC Varaždin

Sve dodatne informacije nalaze se u privitku ove obavijesti.

Prilozi

Upisi u više godine studija - preddiplomski studiji

Dokumenti u privitku.

Napomena-trosak naknadnog upisa snose studenti koji nece pristupiti nijednom od termina navedenih u obavijesti (tj. nakon 09.10.).

Produljene prijave na preddiplomske studijske programe (preostala izvanredna upisna mjesta) putem studentske službe Sveučilišta Sjever

Pravo podnošenja prijave za upis putem studentske službe Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji se prijavljuju za upis na izvanredni studij.  Prijave se primaju od 27. rujna do 4. listopada 2018. u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

Rang-liste za upis na sve navedene studije objavit će se 5. listopada 2018. iza 20:00 sati, na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever.

Sve informacije u vezi prijava i upisa, linkovi na obrasce Prijava za upis, kao i Odluka o načinu plaćanja školarine za prve godine preddiplomskih studija nalaze se u privitku ove obavijesti.

Upisi pristupnika po rang listama Središnjeg prijavnog ureda - sustav državne mature - Sveučilišni centar Koprivnica

Upisi pristupnika po rang - listama središnjeg prijavnog ureda – sustav državne mature

Upisi pristupnika koji se upisuju na pojedini stručni studij putem sustava državne mature, odnosno prijave podnesene središnjem prijavnom uredu, vršit će se u
petak, 21.09.2018.

Raspored upisa i ostale informacije nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/9