Prikaz objava
str. 1/7

UPISI - Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta Sjever, ak.god. 2018./2019.

Na Sveučilištu Sjever - u Sveučilišnom centru Koprivnica i Sveučilišnom centru Varaždin otvoren je natječaj za upis u 1. godinu preddiplomskih  i diplomskih studija za ak.god. 2018./2019.

Način prijave i uvjeti upisa, rokovi, potrebna dokumentacija i visina školarine te ostali bitni detalji za upis na preddiplomske i diplomske studije nalaze se u priloženom tekstu natječaja. Sastavni dio natječaja također su i priloženi prijavni obrasci.

Prilozi

Upisi po objavljenim rang listama 04.06.2018. - Sveučilišni centar Varaždin

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na stručne studije Elektrotehnika, Multimedija oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Graditeljstvo, Tehnička i gospodarska logistika, Sestrinstvo i Fizioterapija (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u:
srijeda, 06. lipnja 2018., u vremenu 14:00 – 14:30 sati
u UNIN1, prizemlje, soba br. 7

Prilozi

Upisi po objavljenim rang listama 04.06.2018. - Sveučilišni centar Koprivnica

Pozivaju se pristupnici za upis na izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na studije Novinarstvo, Poslovanje i menadžment i Prehrambena tehnologija (prijave podnesene putem studentske referade Sveučilišta Sjever) da upisu pristupe u
srijedu, 06. lipnja 2018., u vremenu 12:00 – 15:30 sati
u studentskoj referadi, A 111/1.kat

Prilozi

Prijava novih preddiplomskih studija dostupna putem sustava postani-student.hr (sustav državne mature)

Novi preddiplomski stručni studijski programi Sveučilišta Sjever Prehrambena tehnologija, Fizioterapija i Mehatronika vidljivi su i dostupni za prijavu putem sustava postani-student.hr  (Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta).

Prijave studijskih programa u ljetnom upisnom roku traju do ponedjeljka, 16. srpnja 2018.

Upisi u više godine

Pozivaju se studenti da pristupe upisu u narednu godinu studija prema rasporedu u privitku:

Rezultati pretrage
page 1/7