Prikaz objava
str. 1/4

Dodatni termin upisa pristupnika – Sustav državne mature – Sveučilišni centar Varaždin

Pozivaju se pristupnici koji su, temeljem rang lista za upis objavljenih od strane Središnjeg prijavnog ureda (sustav državne mature, kroz prijavu putem www.postani-student.hr) dana 19. rujna 2016., stekli uvjet upisa na pojedini stručni studij Sveučilišta Sjever , Sveučilišni centar Varaždin, a upisu nisu pristupili u redovitim terminima 21. i 22. rujna 2016. da upisu pristupe u dodatnom terminu upisa koji će se održati u

srijedu, 28. rujna 2016. u 13:00 sati

u zgradi Sveučilišta Sjever UNIN1, a prema Obavijesti u prilogu:

Prilozi

Dodatni termin upisa pristupnika – Sustav državne mature – Sveučilišni centar Koprivnica

Pozivaju se pristupnici koji su, temeljem rang lista za upis objavljenih od strane Središnjeg prijavnog ureda (sustav državne mature, kroz prijavu putem www.postani-student.hr) dana 19. rujna 2016., stekli uvjet upisa na pojedini studij Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, a upisu nisu pristupili u redovitim terminima 21. i 22. rujna 2016. da upisu pristupe u dodatnom terminu upisa koji će se održati u

srijedu, 28. rujna 2016. u 13:00 sati

u zgradi Sveučilišta Sjever A 111, a prema Obavijesti u prilogu:

Prilozi

Upisi pristupnika– sustav državne mature – Sveučilišni centar Varaždin

Upisi pristupnika (redoviti/izvanredni) koji se upisuju na pojedini stručni studij putem sustava državne mature, odnosno prijave podnesene središnjem prijavnom uredu, vršit će se u

srijedu, 21.09.2016. i četvrtak, 22.09.2016.

Raspored upisa i ostale informacije nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Upisi po objavljenim rang listama /prijave putem studentske službe/ - Sveučilišni centar Koprivnica - Odjel za medijski dizajn

Pozivaju se pristupnici koji su, temeljem objavljene rang liste za upis na izvanredni studij Medijski dizajn (prijave podnesene putem studentske službe Sveučilišta Sjever) ostvarili pravo upisa, da upisu pristupe u srijedu, 21.09.2016., 13:00h.

Prilozi
Rezultati pretrage
page 1/4