Raspored predavanja

Poštovani studenti,

molimo Vas da redovito pratite izmjene u rasporedu te da obratite pozornost na dvorane u kojima se izvodi nastava. Jedan dio nastave će se osim u prostorijama Sveučilišta Sjever te Opće bolnice Varaždin (OBV) održati i na lokaciji Geotehničkog fakulteta u Varaždinu (adresa: Hallerova aleja 7). Dvorane Geotehničkog fakulteta bit će označene u rasporedu kao GF-Amf (amfiteatar/velika predavaonica) i GF-1 (predavaonica 1). Predavaonice na Geotehničkom fakultetu nalaze se lijevo nakon ulaska u zgradu.