Podaci o znanstvenoj djelatnosti

Program znanstvenih istraživanja proizlazi iz odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti prema kojem se uređuju temeljna načela obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti, postupak zapošljavanja i napredovanja nastavnika, znanstvenika i suradnika te njihova prava i obveze, osnovna pitanja izvođenja studija, prava i obveze studenata, obavljanje znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti, potpora i financiranje ovih djelatnosti te nadzor i prekršajne sankcije. Znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje predstavljaju djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te su dio međunarodnog, europskog, znanstvenog, umjetničkog i obrazovnog prostora.

Sveučilište Sjever prepoznaje važnost međunarodne suradnje u području znanstvenih istraživanja i visokog obrazovanja. Kroz uspostavljanje partnerstava s drugim sveučilištima, istraživačkim institucijama i industrijom, Sveučilište Sjever stvara poticajno okruženje za razmjenu ideja, zajedničke projekte i mobilnost znanstvenika i studenata. Ova suradnja omogućava pristup novim znanstvenim saznanjima, tehnologijama i metodologijama koje doprinose unaprjeđenju istraživanja i podizanju kvalitete obrazovanja.

Unaprjeđivanjem percepcije znanosti kao društveno korisne djelatnosti omogućava se razvoj i napredak zajednice te se time postiže kompetitivnost na tržištu znanja. Popularizacijom znanosti i umjetnosti među znanstvenicima i umjetnicima potiče se konkurentnost u svrhu motivacije znanstvenika i umjetnika kako bi težili novim idejama u realizaciji svojih projekata.

Sveučilište kontinuirano teži postizanju ključne uloge u popularizaciji znanosti i jačanju svijesti o važnosti znanja i znanstvenih istraživanja te umjetničkog rada za razvoj društva i kulture na nacionalnoj razini.

Organiziranjem aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti Sveučilišta Sjever u svakom sveučilišnom centru se najmanje jednom godišnje upoznaje javnost sa znanstvenim postignućima i prezentiranjem i objavljivanjem sveučilišnih publikacija ostvarenih prethodne godine. (Zbornik sažetaka Festival znanosti 2019. godine: Boje, Knjižica sažetaka Festival znanosti 2021: Kultura znanosti, Knjižica sažetaka Festival znanosti 2022. godine: ŽIVOT, Knjižica sažetaka Festival znanosti 2023. godine: Priroda i društvo, Godišnje aktivnosti Sveučilišta Sjever za razdoblje 2015.-2018., Godišnje aktivnosti Sveučilišta Sjever za razdoblje 2019.-2021., Godišnje aktivnosti Sveučilišta Sjever za razdoblje 2022.-2023.)

Sveučilište Sjever također potiče multidisciplinarnost u istraživanju i umjetnosti. Prepoznajući da su kompleksni izazovi suvremenog društva često interdisciplinarni po svojoj prirodi, Sveučilište potiče suradnju različitih znanstvenih disciplina i umjetničkih područja. Ovo otvara prostor za inovativne pristupe i rješenja te potiče stvaranje novih znanstvenih i umjetničkih spoznaja.

Sveučilište Sjever također pruža podršku istraživačima i umjetnicima kroz različite oblike financiranja, stipendiranja i mentorskih programa. Osiguravanje potrebnih resursa i infrastrukture za istraživanje, kao i kontinuirana edukacija i razvoj istraživača, ključni su elementi u postizanju izvrsnosti u istraživanju i umjetnosti.

Sveučilište Sjever ustrojeno je kao dinamična organizacija koja kontinuirano prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje te ih implementira u svoj rad. Sveučilište Sjever teži postizanju visoke razine izvrsnosti u istraživanju kako bi pridonijelo napretku znanosti i umjetnosti. To uključuje podršku istraživačkim projektima, stvaranje stimulativnog okruženja za istraživače te promociju inovativnog pristupa istraživanju. Kroz ostvarenje strateških ciljeva i zadataka, Sveučilište Sjever će nastaviti svoju predanost istraživanju i umjetnosti, potičući izvrsnost znanja kako bi pridonijelo društvenom i gospodarskom napretku.

Strateški dokument u ovom području, ciljevi i zadaci Sveučilišta Sjever koji se odnose na znanstveno-istraživački, umjetnički i stručni rad podrobnije su opisani u dokumentu: „Znanstveno-istraživačka i umjetnička strategija Sveučilišta Sjever za razdoblje 2021.-2027.“, od prosinca 2021. godine.