Znanstveni časopisi Sveučilišta

Kao časopis za multidisciplinarna istraživanja, „Podravina“ objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih znanstvenih područja vezane za prostor uz rijeku Dravu u Hrvatskoj i ostalim zemljama. Članci se mogu odnositi i na bilo koji drugi dio Hrvatske, pa i Europe i svijeta, ako ta iskustva mogu na bilo koji način biti komparativna s Podravinom i pridonositi njezinu razvoju.
Osim razvijanja multidisciplinarnih istraživanja o Podravini, časopis je fokusiran prvenstveno na prinose iz društveno-humanističkih znanosti: povijesti, zemljopisa, arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije, ekologije, demografije, sociologije, političke povijesti i ekonomije.
„Podravina“ je prvi znanstveni časopis kojem je primarni predmet hrvatska Podravina te je prije svega nastao kako bi tu regiju uključio u intenzivnija znanstvena istraživanja. Pokretanjem časopisa žele se otvoriti putovi intenzivnije suradnje i transfera znanja te hrvatske regije s drugim hrvatskim središtima (osobito Zagrebom), ali i s europskim i svjetskim znanstvenim centrima.

Časopis TEHNIČKI GLASNIK objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva, multimedije, logistike, a također i iz njihovih graničnih područja.

IN MEDIAS RES je interdisciplinaran znanstveni časopis koji će pozdraviti i objaviti (recenzirane) tekstove različitih znanosti i i znanstvenih disciplina ukoliko znanstveno promišljaju neki od segmenata medijalnosti u svom znanstvenom području.
Područja interesa časopisa In medias res:

 • Odnosi medija usmenosti, pisma, tiskanog teksta, elektroničkih, digitalnih, medija umrežavanja, novih, mobilnih, novih novih… medija
 • Ples – ritual – spektakl
 • Mediji religijskih objava
 • Čovjek kao medij duha
 • Umjetnost kao medij / Medijska dimenzija umjetničkoga djela
 • Tehnike medijskih posredovanja
 • Tehnologija – znanost – filozofija
 • Antropološko-filozofijske refleksije promjena ljudskoga iskustva
 • Sredstva rada, proizvodne ekstenzije, ekstenzije psihičke i fizičke dimenzije čovjeka
 • Mediji između informacije, uvjeravanja, igre, zavođenja i manipuliranja
 • Mediji-mediologija/ Tehnika-tehnologija
 • Mediji i politika
 • Istraživanja medija, istraživanja medijskih istraživanja i istraživanja istraživanja medija
 • Zakonodavstva i prakse medijskih posredovanja
 • Istina korporacijskih, neprofitnih i medija zajednice
 • Mediji i neovisne građanske inicijative
 • Mediji/povijest/revolucija
 • Psihologijska istraživanja medija
 • Mediji između kulture i businessa