KA107 partneri

Od 2015. godine, visoka učilišta imaju priliku prijaviti Erasmus+ projekte mobilnosti koji uključuju razmjenu studenata i članova (ne)nastavnog osoblja. s partnerskim zemljama izvan Europske unije. Ova aktivnost predstavlja međunarodno otvaranje programa Erasmus+ unutar Ključne aktivnosti 1 – projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107).

UKRAJINA

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Odessa State Academy of Technical Regulation And Quality

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

TAJLAND

Kasetsart University

BRAZIL

Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro