Prikaz objava
str. 1/37

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Karmen Bertić

  Iz kolegija          Vještine vođenja i organizacije rada u sestrinstvu

 Na temu              Procjena kvalitete mentorskog rada u sestrinstvu

 Mentor                   doc.dr.sc. Marijana Neuberg

 Termin                   srijeda, 04. studeni  2020. u 09:00 sati

 
Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/nxv-vdrk-ryd koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara na Sveučilištu Sjever

Povodom obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara koji se obilježava u cijelom svijetu 29. listopada, Sveučilište Sjever organizira online predavanje o moždanom udaru koje će održati doc.dr.sc. Hrvoje Hećimović prim.dr.med. u četvrtak 29. listopada 2020. u 16:30 sati. 

Moždani udar predstavlja naglo nastali neurološki poremećaj uzrokovan poremećajem moždane cirkulacije i uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama te najčešći uzrok invaliditeta.

Oko 14.5 milijuna ljudi godišnje doživi moždani udar, a 5.5 milijuna umire od njegovih posljedica. Gotovo 90% moždanih udara može se sprječiti ispravnim načinom života, kontrolom krvnog tkala, fizičkom aktivnosti, ispravnom ishranom i tjelesnom težinom, kontrolom srčanih aritmija, prestankom pušenja, ograničenom konzumacijom alkohola, reguliranjem kolesterola, šećerne bolesti i stresnog načina života.

Pozivamo vas sve na predavanje koje će se održati putem Google Meet platforme. Link za predavanje bit će objavljen na dan predavanja u četvrtak, u 12:00 sati na poveznici: 

https://meet.google.com/uvs-ktbw-gzh

Cilj obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara je podizanje razine svjesnosti građana prema čimbenicima rizika i mijenjanje loših navika.

Upute za kupnju izdanja Sveučilišta Sjever

Izdanja Sveučilišta Sjever moguće je kupiti u Sveučilišnoj knjižnici u Varaždinu i Koprivnici. Za kupnju je potrebno općom uplatnicom ili internetskim/mobilnim bankarstvom na račun Sveučilišta Sjever uplatiti odgovarajuću cijenu knjige te potvrdu o uplati donijeti u Sveučilišnu knjižnicu/proslijediti na mail, gdje knjigu možete i podići/12-16 h.

NAPOMENA: prije izvršenja uplate provjerite je li knjiga dostupna za prodaju: Sveučilišna knjižnica u Varaždinu - 042/493-316, knjiznica.vz@unin.hr Sveučilišna knjižnica u Koprivnici - 048/499-917, knjiznica@unin.hr

PODACI ZA UPLATU

Žiro račun/IBAN Sveučilišta Sjever: HR6123600001102325217

Model: HR67

Poziv na broj: OIB kupca-66142

Opis plaćanja: Autor i naziv knjige, broj komada koji kupujete

Prilozi

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Marija Cepanec

  Iz kolegija          Nacrt diplomskog rada

 Na temu              Stavovi medicinskih sestara prema istraživanjima u sestrinstvu

 Mentor                   doc.dr.sc. Rosana Ribić

 Termin                   petak, 30. listopada  2020. u 11:00 sati

 
Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/nxv-vdrk-ryd koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studenta Jurica Kovačević

  Iz kolegija          Mjerenje i procjena boli

 Na temu              Osobitosti palijativne skrbi  bolesnika oboljelog od karcinoma pluća

 Mentor                   doc.dr.sc. Marijana Neuberg

 Termin                   petak, 30. listopada  2020. u 09:00 sati

 
Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/nxv-vdrk-ryd koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Mateja Mačković

  Iz kolegija          Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika

 Na temu              Primjena opioidnih analgetika u izvanbolničkoj hitnoj medicini

 Mentor                   doc.dr.sc. Karmen Brajša

 Termin                   srijeda, 28. listopada  2020. u 18:30 sati
 
Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/nxv-vdrk-ryd koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Oglašava se javna obrana diplomskog rada studentice Lana Botak

  Iz kolegija          Prevencija i rana dijagnostika malignih oboljenja

 Na temu              Rana dijagnostika raka debelog crijeva

 Mentor                   doc. dr. sc. Ivan Milas

 Termin                   srijeda, 28. listopada  2020. u 16:00 sati
 
Obrana se provodi na videokonferencijskom sustavu Google Meet Sveučilišta Sjever, na poveznici za sastanak https://meet.google.com/nxv-vdrk-ryd koja će biti aktivna 15 minuta prije zakazanog termina obrane.

Rezultati pretrage
page 1/37